Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Skal stikke hull på «regelverkebyllen»

Kronglete regelverk og et mangfold av begreper skaper vansker ikke bare for NAVs brukere, men også for digitaliseringsarbeidet i NAV. Bare i folketrygdloven alene er det nærmere 30 forskjellige inntektsbegreper.

Angelika Schafft seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
h

Dørene må åpnes for utviklingshemmede

Etter skolegang og i møte med NAV, blir dørene til de vanlige bedriftene lukket for psykisk utviklingshemmede.

h

Her er NAVs medierapport for 2018

For sjette gang lager vi i NAV vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

h

Kreftforeningen og NAV styrker samarbeidet

Mange kreftpasienter sliter i møtet med NAV. I 2018 bestemte Kreftforeningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet at de skulle samarbeide tettere.

h

Seks mediesaker der NAV satte dagsordenen i 2018

NAV ønsker å være til stede i samfunnsdebatten. Derfor tar vi ofte kontakt med redaksjoner om saker for å bidra med kunnskap og faglige råd. Her er noen saker som fikk mye oppmerksomhet i fjor.

h

Fra arbeidsledig til månedens ansatt

– Alban er usedvanlig flink med folk. Han snakker med alle, sier Sabina Marika Widenqvist, direktør ved Quality Hotel i Fredrikstad. I januar ble han kåret til månedens ansatt.

h

Knallstart for digitale søknader om NAV-tiltak

I slutten av januar lanserte NAV tre digitale søknader om arbeidsmarkedstiltak. Dermed slipper arbeidsgivere å sende papirskjemaer i posten.

h

Klipper bort smerte, syr glede

– Det er en deilig følelse å kunne si at jeg har fast jobb! Mansoureh Firouz Rousta er en av ti fast ansatte hos Sisters In Business, en sosial virksomhet som har som mål å skape bærekraftige arbeidsplasser for innvandrerkvinner.

h

Digitale tenester: Brukarane viser veg

Tilbakemeldingar frå brukarane står sentralt i utviklinga av nye digitale tenester i NAV. For å få eit godt bilete av brukarane sine opplevingar og synspunkt, blir det nytta eit bredt spekter av metodar og verktøy.

h

Brukermeldingen 2018

Hva har vi lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i løpet av året som er gått?

h

Lærer av å lytte til ungdommen

– Etter hver kursdag spør vi ungdommene om hva som kan bli bedre. Det har blant annet ført til at vi har kortet ned på pausene, og innlederne holder kortere innlegg. Resultatet er mer aktive og interesserte deltakere.

h

– Plutselig var det noen som trodde på meg

Veronica Kyrkjebø (34) hadde mistet troen på seg selv. Et lite dytt fra NAVs jobbspesialist fikk henne over dørstokken til Power. Da hun først var innenfor, viste hun hvilken styrke hun har.

h

Tallene som beskriver mediedekningen av NAV i 2018

I 2018 var det markant færre oppslag om NAV enn tidligere år. Nedgangen er jevnt fordelt på både medietype og kildekategori.

h

En dårlig start fikk en lykkelig slutt

Siren Jackson ville jobbe, men syntes hun ble motarbeidet av NAV. Hun ba om et lønnstilskudd, men det fikk hun ikke. Heldigvis fantes det muligheter andre steder i NAV.

h

– Jeg trengte et puff

Etter fire år i Norge har Semir Nasir Mohamed fast jobb som frisør. Han takker NAV-veilederen sin for at hun stilte krav og arbeidsgiveren for at han ga ham sjansen.

Last inn flere artikler