Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Strekker seg langt for å hjelpe

Rundt om i hele landet gjør NAV-ansatte det de kan for å hjelpe folk, samtidig som de ivaretar smittevernhensyn. Kreative løsninger tas i bruk ved NAV Grünerløkka når de skal veilede ved PC-ene i mottaket.

Slik løser NAV IT-floken

Se hvordan IT-utviklingen i NAV har beveget seg fra tungrodde og kostbare IT-systemer til smidige løsninger.

Grete Wangen Forsker, OsloMet
h

Supported employment får utviklingshemmede i jobb

Tett oppfølging fra jobbspesialister får utviklingshemmede i jobb, men det gjenstår mye før de har samme muligheter som andre med nedsatt arbeidsevne.

h

Dagpengetall viser at hyttekommuner er sterkt påvirket av koronakrisen

Nye dagpengetall fra NAV viser at det er særlig fjellkommuner med store skianlegg, mye turisme og hytter, samt kommuner med tilknytning til Gardermoen, som er sterkest berørt av koronakrisen. I tillegg er Sykkylven, med en stor andel sysselsatt innen møbelproduksjon, særlig berørt.

h

Nye NAV-tall: Slik påvirker koronaviruset arbeidsmarkedet

På nav.no blir det flere ganger i uka lagt ut tall som viser hvordan koronakrisen gir seg uttrykk i antall søknader om dagpenger, arbeidsledighet og sykmeldte. Tallene har eksplodert de siste to ukene.

h

Brukermeldingen 2019

Hva har vi lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i løpet av året som er gått?

h

Gode relasjoner til bedriftene fører til mer inkludering

Ved å endre organiseringen av kontoret har NAV Sortland oppnådd bedre resultater på inkluderingsområdet. Tettere samarbeid med virksomhetene har fått flere i jobb.

h

Gode og effektive brukermøter ved NAV Rana

Lange informasjonsmøter er byttet ut med effektive gruppemøter og individuell veilederhjelp.

h

Snakker og skriver så folk forstår

Takket være systematisk jobbing med språk og formidling har NAV Madla fått økt tillit og bedre relasjoner til både brukere og samarbeidspartnere.

h

Fra uføretrygd til fast jobb: – Jeg har en plass i samfunnet

Livet har forandret seg drastisk siden Torstein Bakke møtte jobbspesialist Johnny Engan i prosjektet #syktbrajobb for første gang.

h

Jobber sammen mot arbeidslivskriminalitet

Flere ganger i uka gjør NAV og andre offentlige etater uanmeldte kontroller av utvalgte arbeidsplasser. A-krimsentrenes arbeid er en viktig del av NAVs innsats mot trygdesvindel.

h

– NAV er den «glemte storebroren»

– Skal vi kunne gi bedre sosiale tjenester til innbyggerne våre, må vi tidligere på banen og involvere brukerne mer, mener Kine Aarøe Angvik ved NAV Hustadvika.

h

Fra bruker til jobb som erfaringskonsulent

Alex Silbermann (24) synes hun har fått en fantastisk jobb. Som erfaringskonsulent får hun anledning til å dele sine egne erfaringer med jobbspesialister i NAV og helsesektoren i Bodø.

h

Veiledere øver seg på å bli bedre samtalepartnere

Ved NAV Fredrikstad øver veilederne seg på samtaleteknikk for å øke veiledningsferdighetene sine.

h

Brukerne måtte vente i trappa – NAV-kontoret bygde om

Negative tilbakemeldinger fra brukere førte til at NAV Åsnes ble bygget om inngangspartiet.

h

IT-kvinner i NAV til topps i kåring

Cathrine Pihl Lyngstad er kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner, og Catherine Janson er kåret til en av Norges etablerte kvinnelige IT-ledere.

Last inn flere artikler