Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Digitale tenester: Brukarane viser veg

Tilbakemeldingar frå brukarane står sentralt i utviklinga av nye digitale tenester i NAV. For å få eit godt bilete av brukarane sine opplevingar og synspunkt, blir det nytta eit bredt spekter av metodar og verktøy.

Angelika Schafft seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
h

Dørene må åpnes for utviklingshemmede

Etter skolegang og i møte med NAV, blir dørene til de vanlige bedriftene lukket for psykisk utviklingshemmede.

h

Brukermeldingen 2018

Hva har vi lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i løpet av året som er gått?

h

Lærer av å lytte til ungdommen

– Etter hver kursdag spør vi ungdommene om hva som kan bli bedre. Det har blant annet ført til at vi har kortet ned på pausene, og innlederne holder kortere innlegg. Resultatet er mer aktive og interesserte deltakere.

h

– Plutselig var det noen som trodde på meg

Veronica Kyrkjebø (34) hadde mistet troen på seg selv. Et lite dytt fra NAVs jobbspesialist fikk henne over dørstokken til Power. Da hun først var innenfor, viste hun hvilken styrke hun har.

h

– Jeg trengte et puff

Etter fire år i Norge har Semir Nasir Mohamed fast jobb som frisør. Han takker NAV-veilederen sin for at hun stilte krav og arbeidsgiveren for at han ga ham sjansen.

h

Kunstig intelligens kan hjelpe NAV med å gi bedre tjenester

Hva er det som kjennetegner sykmeldte som kommer tilbake i jobb uten hjelp fra NAV? Hvilke jobber bør en langtidsledig søke på? Maskiner hjelper oss å finne svarene.

h

– Det viktigste for en leder er å «finne seg sjæl»

– Det finnes mange lederstiler, men ingen er så bra som det å være seg selv, sier forfatter og professor i organisasjonspsykologi, Paul Moxnes. Nå kan NAV-ledere gå på hans populære kurs «Samspill og ledelse».

h

Vil bli bedre veiledere

Ved NAV Farsund treffes veilederne jevnlig for å reflektere over hvordan de møter brukerne.

h

Mellomstopp i Mjøndalen Idrettsforening

Ungdomsprosjektet «Ut i jobb med MIF og NAV» har vært så vellykket at selv om prosjektperioden er over, fortsetter samarbeidet.

h

Skreddarsyr oppfølging på introduksjonsprogrammet

Individuell oppfølging og tett samarbeid med arbeidsgjevarar har bidrege til at 45 flyktningar i Bergen har fått jobb via prosjektet «Raskt i jobb».

h

Klipper bort smerte, syr glede

– Det er en deilig følelse å kunne si at jeg har fast jobb! Mansoureh Firouz Rousta er en av ti fast ansatte hos Sisters In Business, en sosial virksomhet som har som mål å skape bærekraftige arbeidsplasser for innvandrerkvinner.

h

Vi skal bruke eit respektfullt språk

Hausten 2018 har kommunikasjonsavdelinga i NAV laga ein ny standard for språk og formidling. Språkstandarden består av tre hovudprinsipp: eit sett skriveregler, eit dømebibliotek, samt råd og anbefalingar for korleis ein kan brukarteste tekstar.

h

Kreftforeningen og NAV styrker samarbeidet

Mange kreftpasienter sliter i møtet med NAV. I 2018 bestemte Kreftforeningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet at de skulle samarbeide tettere.

h

Samarbeider om å bygge karrierer

I oktober 2018 signerte NAV og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) en intensjonsavtale.

Last inn flere artikler