Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
PODKAST OM NAV: Journalist Marit Marit Evertsen Grimstad (t.v.) har fulgt Ingrid Djupskås (t.h.) og hennes søknad om uføretrygd. Fire NAV-ansatte er med i podkasten. (Foto: Patrick da Silva Sæther/NRK)

NAVs deltakere i NRK-podkasten: Synes den ble bra, men at den ikke gir hele bildet

NAV-ansatte som deltok i «På innsiden av NAV» har fått gode tilbakemeldinger fra kolleger, men kjenner seg ikke helt igjen i inntrykket som blir skapt av saken som blir fulgt i de fire episodene.

Koronakrisen på arbeidsmarkedet forklart på tre minutter

NAVs statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer inkluderingsutfordringene etter ett år med pandemi.

Christian Østergaard Madsen lektor ved Forskningscenter for Offentlig IT, IT-Universitetet i København

Digitalisering gir ikke nødvendigvis bedre tjenester til innbyggerne

Når vi hører om digitalisering i offentlig debatt og i politiske strategier, handler det ofte om hvor dyktige vi er her i Skandinavia og om de mange gevinstene vi kan oppnå. Men stemmer det?

TRE ILDSJELER: Johan Cairns, Astrid Marie Solum og Marius Brustad brenner for miljøarbeidet.

Miljøarbeid engasjerer i NAV Asker: Har åpnet ombruksbutikk nummer to

Takket være et samarbeid med kommunen og ivrige deltakere på aktivitetstiltak, kunne NAV Asker stolt åpne sin andre ombruksbutikk. Nå håper de å inspirere NAV-kontorer i hele landet.

PÅ INNSIDEN AV NAV: NRK har laget en podkastserie på fire episoder som følger saken til Ingrid Djupskås.

– Synes podkasten gir et viktig innblikk i NAV

I dag ble NRKs nye podkast «På innsiden av NAV» lansert. Der får vi følge saken til Ingrid Djupskås, som i flere år har vært i en prosess med NAV i forbindelse med at hun har søkt om delvis uføretrygd.

BRED INVOLVERING: I arbeidet med NAVs nye virksomhetsstrategi er både ansatte, brukerrepresentanter og samarbeidspartnere invitert til å delta. Her ser vi Hans Christian Holte i samtale med hovedtillitsvalgt i Akademikerne i NAV, Siv M. Sangolt, på workshopen som ble avholdt 3. november i fjor.

– NAV skal oppleves som en støttespiller

Bedre brukeropplevelser er et viktig mål i NAVs nye virksomhetsstrategi. – Vi skal møte folk på en måte som gjør at de føler seg sett og ivaretatt, sier Hans Christian Holte.

FEMTEPLASS: Norge kommer på femteplass i en rangering av hva minstepensjonene i OECD-landene utgjør som andel av gjennomsnittslønn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Gode pensjonsordninger gir lav fattigdom blant eldre i Norge

Kun fire land har lavere fattigdom blant eldre enn Norge. Høy minstepensjon er en viktig forklaring, viser en ny OECD-rapport.

EN GREPA LØSNING: Tore Folkvord takker Gerd Reidun på NAV Strand for godt oppfølgingsarbeid. – God dialog er nøkkelen, sier han.

En hanske fra NAV ble redningen: – Nå kan jeg fortsette i jobben

Tore Folkvord fryktet at han måtte gi opp jobben da kraften i grepet begynte å svikte. Gripehansken fra NAV Hjelpemiddelsentral ble redningen.

FOTAVTRYKK: På spørsmål om hva hun ønsker å bli husket for som arbeids- og inkluderingsminister, svarer Hadia Tajik at hun håper folk vil tenke at hun var med i den regjeringen som bidro til å gi arbeidsfolk mer makt over egen arbeidssituasjon.

Hadia Tajik: – NAV-ansatte skal få tid og tillit

Vår nye minister vil gjøre arbeidshverdagen enklere for NAV-ansatte. – Gi tilbakemeldinger om hva dere trenger. Er det noe vi kan gjøre smartere, så si fra.

STOR SATSING: Arbeidet med å utvikle nye IT-løsninger og verktøy for NAVs arbeidsrettede tjenester og ytelser skal pågå til 2025. P4 skal også sørge for at NAV får ett utbetalingssystem i stedet for to, som i dag. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Stor satsing skal fornye NAVs utdaterte IT-løsninger og digitale verktøy

NAV har fått ekstra midler til å gjennomføre nok et utviklingsløft. Nå er det arbeidssøkere, AAP-mottakere, arbeidsgivere, samhandlere og medarbeidere i NAV som skal få nye IT-løsninger og verktøy. Arbeidet vil etter planen pågå til 2025.

MANGE ER TILBAKE I JOBB: Figuren viser alle som registrerte seg som arbeidssøkere i mars og april 2020 (til venstre), og hva deres status er ett år senere (til høyre).

Ny NAV-analyse: Fire av fem koronaledige var tilbake i jobb etter ett år

Mange koronaledige kom raskt tilbake i jobb, og mange returnerte til samme arbeidsgiver: Seks av ti av de som ble ledige under den første koronabølgen, var tilbake i jobb hos sin tidligere arbeidsgiver ett år senere.

FORSKNING PÅ TILLIT OG RETTSSIKKERHET: NAV vil ha mer kunnskap og lyser ut forskningsmidler.

30 millioner kroner til forskning på tillit til NAV

NAV-konferansen 22. november handler om tillit.  I desember lyses det ut midler til mer forskning på rettssikkerhet og tillit til NAV.

IMPONERT OG INSPIRERT: – Både medarbeiderne mine og IT-utviklerne har et pågangsmot og en appetitt som både imponerer og inspirerer, sier Eve Bergli. I november 2020 begynte hun i stillingen som ytelsesdirektør i NAV.

Ett år som ytelsesdirektør i NAV: – Det har vært så gøy!

Eve Bergli liker problemer som ikke har et fasitsvar. Hun synes rett og slett det er kjedelig hvis løsningene er på plass. Jobben som ytelsesdirektør passer dermed som hånd i hanske.

SAMARBEID PÅ TVERS_ Lene Victoria Aas (til venstre) er metodeveileder ved NAV Arendal, og Halvor Vaaje er en av NAVs jobbspesialister ved DPS i Arendal. Foran står Anna Gunn Folgerø, behandler ved poliklinikken ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved sykehuset i Arendal  .

NAV samarbeider med psykiatrien for å få folk i jobb 

Ved poliklinikkene for psykiatri og rus i Arendal er NAVs jobbspesialister en del av behandlingsteamene. De hjelper pasientene å finne ordinært, lønnet arbeid.

Figuren viser oversikt over status for personer i arbeidsfør alder (20-66 år) ved utgangen av 2020. Hver person utgjør 1 prosent. Den stiplede linjen rammer inn de som NAV omtaler som «i utenforskap fra arbeidslivet».

Utenforskapet fra arbeidslivet svakt ned under pandemien

21 prosent av personer i arbeidsfør alder sto utenfor både arbeidsliv og utdanning ved utgangen av 2020. Antallet har gått svakt ned sammenlignet med situasjonen før koronapandemien, og utgjør nå i underkant av 700 000 nordmenn.

MEDFORSKERE MED NAV-ERFARING:  Brukermedvirkerne Joachim Stenvold og Oda Lishagen (med ryggen til) er blant de som deltar i opplæringsprogrammet "Samproduksjon i forskning"

Unge brukere og NAV-veileder utdannes til medforskere

To ungdommer og en veileder fra NAV i Gjøvikregionen baner vei og blir medforskere i en samproduksjon med Høgskolen i Innlandet. Målet er å gjøre forskningen mer treffsikker.

Last inn flere artikler