Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Satser på økt kompetanse for å møte framtidens utfordringer

Framover må NAV innstille seg på å kunne håndtere raske omstillinger i arbeidslivet og å følge opp flere brukergrupper. Nå satses det stort på å øke kompetansen til NAV-medarbeidere.

Hans Christian Holte Arbeids- og velferdsdirektør
h

Tiltak for et bedre NAV

Tirsdag 13. oktober fikk Stortinget en redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om konklusjonene fra granskingsutvalgets rapport om EØS-saken. Det er en klar forventing om at påpekte svakheter må rettes opp. NAV er i gang. 

h

Når smittetiltakene strammes inn, skyter antall dagpengesøknader i været

I dagene etter at regjeringen holder pressekonferanse om store nedstengingstiltak, mottar NAV et høyt antall søknader om dagpenger.

h

Nesten hver sjuende arbeidstaker har vært permittert under koronapandemien

Koronakrisen har ført til svært mange permitteringer i det norske arbeidsmarkedet det siste året. Totalt har 372 400 arbeidstakere i Norge vært permittert siden 12. mars 2020. Til sammenligning var det 9 000 i hele 2019. 

h

800 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak i 2021

23. februar vedtok Stortinget å øke bevilgningen til NAV som følge av krisen i arbeidsmarkedet. Tiltakspakken gjør at NAV ytterligere kan forsterke oppfølging og tiltaksbruken for ledige.

h

Unge AAP-mottakere: Lite digital dialog med NAV om arbeid

En ny NAV-analyse viser at den digitale kontakten mellom unge AAP-mottakere og veilederne deres er tett, men handler i liten grad om konkrete tiltak for å komme i jobb.

h

Til deg som er ung og vil jobbe: Det er bruk for deg

Norge trenger flest mulig mennesker i arbeid. Det beste du kan gjøre nå, er å skaffe deg en utdanning.

h

Færre arbeidsledige kvinner enn menn under koronapandemien

Ledigheten har de siste årene vært lavere for kvinner enn menn. Med koronakrisen ble det tydeligere. Nå er det 20 000 flere arbeidsledige menn enn kvinner.

h

–  NAV har håndtert en ekstrem situasjon på en imponerende måte

Torbjørn Røe Isaksen mener koronapandemien har tydeliggjort hvor avgjørende NAV er i en krisesituasjon. Han er imponert over hvordan NAV har utviklet nye løsninger samtidig med at antall arbeidsledige eksploderte.

h

Stor ubalanse i arbeidsmarkedet: 51 arbeidssøkere per ledig stilling innen reiseliv og transport

Koronakrisen har truffet noen yrkesgrupper hardere enn andre. Ubalansen i arbeidsmarkedet rammer spesielt hardt de yrkesgruppene som er sterkt påvirket av nedstengningen og begrensningene i det norske samfunnet.

h

Valgte å bli helsefagarbeidere: – For meg er det i stor grad et verdivalg

Morten Kvist og Pål Lindanger ble arbeidsledige og tok sjansen på en helt ny karrierevei. – Jeg er takknemlig for å få muligheten til å gå dette utdanningsløpet, sier Kvist.

h

Mor til sykt barn om digital NAV-søknad: – Skulle ønske jeg hadde en applausknapp!

Begeistringen over kom til uttrykk i et digitalt møte om NAVs tjenester til foreldre til syke barn. NAV lanserte en ny forbedring, og flere står for tur.

h

Stor oversikt: Slik har det gått med de 400 000 som ble rammet av den første koronabølgen

Av de som registrerte seg som arbeidssøkere under den første koronabølgen, er 4 av 5 ute av ledighetskøen i slutten av november. 15 000 har på nytt blitt rammet i den andre koronabølgen.

h

– Mye skal skje med NAV i åra som kommer

Hans Christian Holte ble raskt stolt av å jobbe i NAV, men ser forbedringspunkter. Han tror gode, interne diskusjoner vil bidra til målet om et mer helhetlig og brukerrettet NAV.

h

Vesentlig langsommere vekst i ledigheten enn i den første koronabølgen

I den første koronabølgen vokste ledigheten 30 ganger raskere enn så langt i bølge nummer to.

Last inn flere artikler