Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
MANGE ER TILBAKE I JOBB: Figuren viser alle som registrerte seg som arbeidssøkere i mars og april 2020 (til venstre), og hva deres status er ett år senere (til høyre).

Ny NAV-analyse: Fire av fem koronaledige var tilbake i jobb etter ett år

Mange koronaledige kom raskt tilbake i jobb, og mange returnerte til samme arbeidsgiver: Seks av ti av de som ble ledige under den første koronabølgen, var tilbake i jobb hos sin tidligere arbeidsgiver ett år senere.

Koronakrisen på arbeidsmarkedet forklart på tre minutter

NAVs statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer inkluderingsutfordringene etter ett år med pandemi.

Christian Østergaard Madsen lektor ved Forskningscenter for Offentlig IT, IT-Universitetet i København

Digitalisering gir ikke nødvendigvis bedre tjenester til innbyggerne

Når vi hører om digitalisering i offentlig debatt og i politiske strategier, handler det ofte om hvor dyktige vi er her i Skandinavia og om de mange gevinstene vi kan oppnå. Men stemmer det?

FORSKNING PÅ TILLIT OG RETTSSIKKERHET: NAV vil ha mer kunnskap og lyser ut forskningsmidler.

30 millioner kroner til forskning på tillit til NAV

NAV-konferansen 22. november handler om tillit.  I desember lyses det ut midler til mer forskning på rettssikkerhet og tillit til NAV.

IMPONERT OG INSPIRERT: – Både medarbeiderne mine og IT-utviklerne har et pågangsmot og en appetitt som både imponerer og inspirerer, sier Eve Bergli. I november 2020 begynte hun i stillingen som ytelsesdirektør i NAV.

Ett år som ytelsesdirektør i NAV: – Det har vært så gøy!

Eve Bergli liker problemer som ikke har et fasitsvar. Hun synes rett og slett det er kjedelig hvis løsningene er på plass. Jobben som ytelsesdirektør passer dermed som hånd i hanske.

SAMARBEID PÅ TVERS_ Lene Victoria Aas (til venstre) er metodeveileder ved NAV Arendal, og Halvor Vaaje er en av NAVs jobbspesialister ved DPS i Arendal. Foran står Anna Gunn Folgerø, behandler ved poliklinikken ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved sykehuset i Arendal  .

NAV samarbeider med psykiatrien for å få folk i jobb 

Ved poliklinikkene for psykiatri og rus i Arendal er NAVs jobbspesialister en del av behandlingsteamene. De hjelper pasientene å finne ordinært, lønnet arbeid.

Figuren viser oversikt over status for personer i arbeidsfør alder (20-66 år) ved utgangen av 2020. Hver person utgjør 1 prosent. Den stiplede linjen rammer inn de som NAV omtaler som «i utenforskap fra arbeidslivet».

Utenforskapet fra arbeidslivet svakt ned under pandemien

21 prosent av personer i arbeidsfør alder sto utenfor både arbeidsliv og utdanning ved utgangen av 2020. Antallet har gått svakt ned sammenlignet med situasjonen før koronapandemien, og utgjør nå i underkant av 700 000 nordmenn.

MEDFORSKERE MED NAV-ERFARING:  Brukermedvirkerne Joachim Stenvold og Oda Lishagen (med ryggen til) er blant de som deltar i opplæringsprogrammet "Samproduksjon i forskning"

Unge brukere og NAV-veileder utdannes til medforskere

To ungdommer og en veileder fra NAV i Gjøvikregionen baner vei og blir medforskere i en samproduksjon med Høgskolen i Innlandet. Målet er å gjøre forskningen mer treffsikker.

Grafen viser utviklingen i antall arbeidssøkere under koronapandemien, oljeprisfallet og finanskrisen (sesongjusterte tall).

Ledigheten er nå lavere enn tidligere krisetopper

For første gang under pandemien er det færre arbeidssøkere enn det var på det meste under finanskrisen og oljenedgangen.

IKKE MER PENDLING: Kjell Hugvik fylte 60 år tidligere i år, og har begynt i en ny og spennende jobb som kommunedirektør i Nordland. – Etter å ha pendlet først til Stavanger og så til Oslo i mange år, skal det bli bra å få bo hjemme på heltid.

Slutt for Kjell Hugvik i NAV: – Jeg har hatt en fantastisk spennende jobb

– Det har vært et privilegium å lede folka som jobber i NAVs førstelinje, og jeg er kjempestolt av jobben de gjør hver eneste dag, sier Kjell Hugvik, som etter seks år som arbeids- og tjenestedirektør har fått seg ny jobb.

FIKK JOBB: Mikael Pedersen og Simone Nerberg Hansen har begge fått jobb på XXL i Arendal. Det er de veldig fornøyde med.

Halvparten fikk fast jobb etter sommerjobbtiltak fra NAV

I sommer fikk 19 unge arbeidssøkere tilbud om å delta i sommerjobbtiltaket i regi av NAV Arendal. Flere har nå fått fast jobb, blant andre Simone Nerberg Hansen og Mikael Pedersen.

NAV IT vil rekruttere de beste utviklerne ved å tilby arbeidsplass hvor som helst i landet.

NAV med fremtidsrettet IT-rekruttering

Å kunne jobbe fra hvor som helst i landet og samtidig ha en kontorplass å gå til, er en drøm for mange. Det tror i hvert fall NAV IT, som vil trekke til seg IT-utviklere både i og utenfor Oslo.

Marianne Amundsen ble drept på jobb mandag 20. september 2021. (Foto: Privat)

Minneord Marianne Amundsen

Vår kjære kollega Marianne Amundsen døde den 20. september 2021, 57 år gammel. Denne dagen vil for alltid være et mørkt kapittel i NAV sin historie.

JUBILANT: NAV Foreldrepenger på Facebook fylte 10 år 5. september, og det ble markert med kake. (Foto: Tommy Vindenes)

10 år med Facebook-suksessen NAV Foreldrepenger

Det begynte rolig de første septemberdagene i 2011, men etter kort tid ble det tydelig at dette var et etterlengtet tilbud. I dag har NAV Foreldrepenger på Facebook 67.000 følgere.

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON: Nye møteplasser og andre ideer som kan føre til bedre brukeropplevelser står høyt på agendaen i NAV (Illustrasjonsfotografier: Colourbox)

NAV vil møte folk på nye måter

Hvis du i fremtiden har behov for hjelp fra NAV, er kanskje ikke NAV-kontoret stedet dere treffes på. Kanskje det passer bedre med et kafébesøk, en tur i parken eller et digitalt møte?

Grafen viser endring i ledigheten fra mars og juli 2021 blant arbeidssøkere som NAV vurderer at har behov for hjelp til å få seg jobb (-10%) og de som ikke trenger hjelp til å få seg jobb (-40%).

65 000 færre arbeidssøkere på fire måneder

Men det er særlig én gruppe arbeidssøkere som er blitt stående igjen i ledighetskøen i denne perioden.

Last inn flere artikler