Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

NAV-tvillingene Fladby: Slutter etter 100 års tjeneste

De begynte som sekstenåringer i Trygdekassen, men nå er det snart slutt. Det vil si: Det gjenstår å se. Flere ganger har de blitt nesten tryglet om å bli en stund til.

Koronakrisen på arbeidsmarkedet forklart på tre minutter

NAVs statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer inkluderingsutfordringene etter ett år med pandemi.

Karen Evelyn Hauge Forsker, Frischsenteret
h

Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

 Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV.

h

Lite fremdrift i oppfølgingen av unge AAP-mottakere

En ny NAV-analyse viser hvorfor det tar lang tid før unge AAP-mottakere kommer ut i arbeidsrettet aktivitet.

h

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV.

h

NAV og UiO: Satser på forskning og kompetanse innen trygderett

Samarbeidsavtalen skal bidra til økt kompetanse, et klarere juridisk språk og mer forskning på trygderettslige områder. Viktig for hele Velferds-Norge, mener NAV-direktør Hans Christian Holte.

h

Helgelandssykehuset om digital sykmelding: – Store fordeler for alle parter

– Vi har ikke fått én negativ tilbakemelding fra legene. Tvert imot tror jeg det var en befrielse at det brått ble slutt på å sende papirsykmeldinger, sier Tom Dahlberg ved Helgelandssykehuset.

h

Nå går arbeidsmarkedet i positiv retning

Det har blitt om lag 20 000 færre arbeidssøkere siden utgangen av april, og 4 000 av dem har forsvunnet ut av ledighetskøen siden de store lettelsene for serveringsbransjen i Oslo ble iverksatt for en uke siden.

h

Brenner for bedre brukeropplevelser på nav.no

– Mange er i en krisesituasjon når de går inn på nav.no, og vi må gjøre det vi kan for at folk skal finne og forstå den informasjonen de trenger, sier Tuva Sverdstad i NAVs IT-avdeling.

h

Har samlet NAV-forskning om AAP

Mer oppfølging og kortere tid med ytelsen, men ikke flere over i arbeid. Det er noen av funnene i analysene NAV har gjort om regelendringene for arbeidsavklaringspenger som kom i 2018. Nå er kunnskapen samlet for å gjøre den lett tilgjengelig.

h

25 000 personer har vært permittert sammenhengende i minst ett år

Av dagens permitterte har én av tre vært sammenhengende permittert i ett år eller mer. Det viser en ny analyse fra NAV som tar for seg varigheten til dagens 77 400 permitterte.

h

Tok sats og fikk ny karriere ved hjelp av NAV-ordninger

Camilla Smith hadde nettopp fått jobb som selger av reiselivsprodukter, men ble permittert da landet ble stengt ned i mars i fjor. Takket være muligheten til å få dagpenger under utdanning, er hun nå personlig trener. Og kundene strømmer til.

h

NAV klatrer på listen over Norges mest attraktive arbeidsgiver blant studenter

Stadig flere studenter innen IT og økonomi synes NAV er en attraktiv arbeidsplass.

h

Inviterer til nettseminar om harmonisering av juridiske begreper: – Vi må bygge en felles grunnmur

Juristforbundet mener at klare og entydige begreper som dokumenteres og harmoniserer mellom lover og på tvers av etater, er helt nødvendig i et digitalt samfunn. Hvorfor settes ikke dette i større grad på agendaen blant politikere, ledere, jurister og teknologer?

h

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?

h

NAV Kontaktsenter fikk gjev pris for god og empatisk kundeservice

Med en score på nesten 92 av 100 mulige på området «Kundebehandleren» var vinneren av Kundeserviceprisen «Årets prestasjon» soleklar. Den gikk til NAV Kontaktsenter for måten de har møtt folk på i et år med ekstremt stor pågang.

Last inn flere artikler