Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
SNART PENSJONISTER? Etter 50 år hver i velferdsetatens tjeneste tenkte Svein (til venstre) og Magne Fladby å gå av med AFP da de fylte 65 år i fjor. Begge ble bedt om å utsette pensjonisttilværelsen.

NAV-tvillingene Fladby: Slutter etter 100 års tjeneste

De begynte som sekstenåringer i Trygdekassen, men nå er det snart slutt. Det vil si: Det gjenstår å se. Flere ganger har de blitt nesten tryglet om å bli en stund til.

Koronakrisen på arbeidsmarkedet forklart på tre minutter

NAVs statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer inkluderingsutfordringene etter ett år med pandemi.

Karen Evelyn Hauge Forsker, Frischsenteret

Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

 Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV.

Nasjonalt kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri utfordret statistikksjefen i NAV til å se nærmere på hvordan de med personlighetsforstyrrelser har det i den norske velferdsstaten. Tallene viser at de færreste i denne gruppen kommer tilbake til ordinært arbeid. (Illustrasjon: Unsplash/Magnus Ystebø Wright)

To av tre med personlighetsforstyrrelser går over på uføretrygd

Av alle som mottar AAP har de med diagnosen personlighetsforstyrrelse dårligst utsikter til å komme tilbake i ordinært arbeid. Det kom fram da NAVs statistikksjef Ulf Andersen ble utfordret til å gjøre et dypdykk i situasjonen til denne gruppen.

Det er blitt enklere for AAP-mottakere å kommunisere med NAV etter at den digitale aktivitetsplanen ble innført. En undersøkelse av aktivitetsplanene til 80 unge AAP-mottakere viser imidlertid at i et flertall av sakene kommuniserer NAV i liten grad om tidshorisonten for stønadsløpet. Foto: Unsplash/skjermdump av konstruert aktivitetsplan.

Lite fremdrift i oppfølgingen av unge AAP-mottakere

En ny NAV-analyse viser hvorfor det tar lang tid før unge AAP-mottakere kommer ut i arbeidsrettet aktivitet.

VERDIFULLT: NAVs beregninger viser tydelig hvor verdifullt det er at samfunnet klarer å legge til rette for at flest mulig kan være i arbeid. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV.

SAMABEID OM TRYGDERETT: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Det juridiske fakultet  ved Universitetet i Oslo har inngått en samarbeidsavtale som skal bidra til mer forskning og økt kompetanse innenfor området trygderett. (Illustrasjon: NAV)

NAV og UiO: Satser på forskning og kompetanse innen trygderett

Samarbeidsavtalen skal bidra til økt kompetanse, et klarere juridisk språk og mer forskning på trygderettslige områder. Viktig for hele Velferds-Norge, mener NAV-direktør Hans Christian Holte.

INTUITIV SYKMELDING: – Den digitale sykmeldingen er så intuitiv at våre 220 leger ikke har hatt behov for opplæring, sier Tom Dahlberg, prosjektleder ved Helgelandssykehuset, som er lokalisert i Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Brønnøysund. (Foto: Privat)

Helgelandssykehuset om digital sykmelding: – Store fordeler for alle parter

– Vi har ikke fått én negativ tilbakemelding fra legene. Tvert imot tror jeg det var en befrielse at det brått ble slutt på å sende papirsykmeldinger, sier Tom Dahlberg ved Helgelandssykehuset.

De siste ukene har det blitt lettelser i smittevernstiltakene, slik som endringene for serveringsbransjen i Oslo i slutten av mai. Grafen viser hvordan ledighetstallene har sunket over flere uker, slik at antallet arbeidssøkere nå er på det laveste under pandemien.

Nå går arbeidsmarkedet i positiv retning

Det har blitt om lag 20 000 færre arbeidssøkere siden utgangen av april, og 4 000 av dem har forsvunnet ut av ledighetskøen siden de store lettelsene for serveringsbransjen i Oslo ble iverksatt for en uke siden.

BEDRE BRUKEROPPLEVELSER: Tuva Sverdstad i NAVs IT-avdeling og hennes kolleger i Team personbruker, som jobber hver dag med å forbedre nav.no. (Foto: Privat)

Brenner for bedre brukeropplevelser på nav.no

– Mange er i en krisesituasjon når de går inn på nav.no, og vi må gjøre det vi kan for at folk skal finne og forstå den informasjonen de trenger, sier Tuva Sverdstad i NAVs IT-avdeling.

NAV har samlet kunnskap om regelendringene for AAP som ble gjort i 2018. Mer forskning gjenstår. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Har samlet NAV-forskning om AAP

Mer oppfølging og kortere tid med ytelsen, men ikke flere over i arbeid. Det er noen av funnene i analysene NAV har gjort om regelendringene for arbeidsavklaringspenger som kom i 2018. Nå er kunnskapen samlet for å gjøre den lett tilgjengelig.

Grafikken viser hvor mange som ble permittert i de tre permitteringsbølgene det siste året, og hvor mange av dem som har vært sammenhengende permittert fram til og med april 2021.

25 000 personer har vært permittert sammenhengende i minst ett år

Av dagens permitterte har én av tre vært sammenhengende permittert i ett år eller mer. Det viser en ny analyse fra NAV som tar for seg varigheten til dagens 77 400 permitterte.

SKIFTET KARRIERE UNDER PANDEMIEN: Da hun ble permittert fra jobben som selger av reiselivsprodukter og suvenirer til flyplasser, måtte Camilla Smith (t.v.) tenke nytt. Nå gjør hun suksess som personlig trener.

Tok sats og fikk ny karriere ved hjelp av NAV-ordninger

Camilla Smith hadde nettopp fått jobb som selger av reiselivsprodukter, men ble permittert da landet ble stengt ned i mars i fjor. Takket være muligheten til å få dagpenger under utdanning, er hun nå personlig trener. Og kundene strømmer til.

KLATRER: NAV har rykket opp på listene over arbeidsgivere studenter synes er mest attraktive. (Illustrasjonsfoto : Colourbox)

NAV klatrer på listen over Norges mest attraktive arbeidsgiver blant studenter

Stadig flere studenter innen IT og økonomi synes NAV er en attraktiv arbeidsplass.

NESTEN LIKE BETYDNINGER: NAV bruker over 30 forskjellige varianter av inntektsbegrepet. «Samboer» og «bosatt» er andre eksempler på begreper der termen er lik, men med forskjellig betydning. (Illustrasjon: NAV)

Inviterer til nettseminar om harmonisering av juridiske begreper: – Vi må bygge en felles grunnmur

Juristforbundet mener at klare og entydige begreper som dokumenteres og harmoniserer mellom lover og på tvers av etater, er helt nødvendig i et digitalt samfunn. Hvorfor settes ikke dette i større grad på agendaen blant politikere, ledere, jurister og teknologer?

Noen glimt fra presentasjonen NAV i tall og fakta 2020

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?

Last inn flere artikler