Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

– Endelig ble jeg sett

– "Hvis du skulle ønske deg én ting som kan snu livet ditt. Hva ville du ønsket deg da?" "Jobb!", svarte jeg.

Stein Nilsen Fastlege og rådgivende overlege i NAV
h

Fastleger i skvis

Fastlegene strever med å balansere hensynene til pasienten, samfunnet og seg selv.

h

Investerer i bedre digitale tjenester

IT-tjenestene vi kjøper av konsulenter kan sammenlignes med å investere i bedre utstyr, mener økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen.

h

Satser stort på digitale tjenester til foreldre

Foreldre kan glede seg: I løpet av året lanserer NAV den ene digitale tjenesten etter den andre.

h

Sju mediesaker der NAV satte dagsorden i 2017

NAV ønsker å være til stede i samfunnsdebatten. Derfor tar vi ofte kontakt med redaksjoner om saker der vi vil bidra med kunnskap og faglige råd. Her er noen slike saker som fikk mye oppmerksomhet i fjor.

h

Opptur med digital sykmelding

Tre måneder etter at den digitale sykmeldingen ble tilgjengelig i hele landet, er den tatt i bruk av de aller fleste. Men den har fortsatt noen «barnesykdommer».

h

Fra Syria til fast jobb på Raufoss

De har bevist at flyktninger kan komme raskt i jobb. Nøkkelen er norskkunnskaper, mener de.

h

Brukermeldingen 2017

Hva har vi lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i løpet av året som er gått?

h

Snakk enklere og tydeligere

Altfor mange søknader ender i dag med avslag, fordi nødvendige vedlegg mangler.

h

Her er NAVs medierapport for 2017

For sjette gang gir vi i NAV ut vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

h

Nulltoleranse for uberettigede oppslag

NAV har gjennomført en rekke tiltak i 2017 etter at en rapport fra oktober 2016 viste at flere ansatte i NAV brukte fagsystemene til oppslag de ikke hadde tjenstlige behov for å gjøre.

h

Fem mediesaker NAV trakk lærdom av i 2017

Noen mediesaker er mer krevende å håndtere enn andre. Her er fem av sakene som var ekstra utfordrende.

h

Godt sammensveiset

NAV etablerte seg med kontor i Fredrikstad innovasjonspark, midt blant 220 bedrifter, for å knytte seg nærmere næringslivet.

h

Har blitt bedre veiledere

Etter å ha lært seg en ny intervjuteknikk, har NAV-veilederne ved NAV Hallingdal bedre samhandling med brukerne og økt fellesskapsfølelse på kontoret.

h

Færre henvender seg ved NAV-kontorene

Ett år er gått siden NAV-kontorene skulle henvise mange av brukerne sine til telefon og nett. Har endringen vært vellykket? To spørreundersøkelser gir viktige svar.

Last inn flere artikler