Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Grønn jobbglede for syriske Mohamad Abbous

Etter to år i Norge fikk Abbous endelig oppfylt drømmen om jobb. Nå sørger han for at jordbærene til bonden Simen Myhrene har topp kvalitet.

Slik løser NAV IT-floken

Se hvordan IT-utviklingen i NAV har beveget seg fra tungrodde og kostbare IT-systemer til smidige løsninger.

Ida Bring Løberg Doktorgradsstipendiat OsloMet
h

Digitaliseringens dilemmaer

Digital kommunikasjon mellom brukere og NAV-veiledere gjør veilederen mer tilgjengelig, men brukeren blir mindre synlig. Det skaper dilemmaer for NAV-veiledere.

h

NAV tolket seg gjennom Oslo Pride

Hele 45 arrangementer på Oslo Pride ble tolket av NAVs tegnspråktolker. Festivalen er dermed den eneste i Norge som er tilnærmet hundre prosent tilgjengelig for døve.

h

NAV-podkast har passert 100.000 avspillinger

«På jobben» – NAVs egen podkast – har blitt en formidabel suksess med et gjennomsnitt på nesten 10.000 avspillinger per episode.

h

Håper på en ny karriere utenfor Posten

Inger Lise Haldorsen (55) må finne seg nytt arbeid etter 32 år i Posten. På NAVs jobbmesse for Posten-ansatte fikk hun fikk sett at det kan være bruk for henne andre steder.

h

NAVs nye HR-direktør: «Endringskraft» er et ord jeg liker godt

– NAV gjennomgår store omstillinger, og min jobb er å bidra til at våre ansatte opplever trygghet og mestring, sier Gunhild Løkkevol.

h

Nå høstes gevinstene av den digitale sykmeldingen

Digitaliseringen av sykmeldingene har gitt enorme besparelser av papir. Men det viktigste målet er å redusere sykefraværet i Norge.

h

Foreldrepengeprosjektet i NAV vant Digitaliseringsprisen 2019

I knivskarp konkurranse med andre offentlige aktører stakk NAV av med prisen for «årets digitale suksesshistorie».

h

Chat med NAV om AAP

I knappe to måneder har NAV tilbudt en chat om arbeidsavklaringspenger (AAP) for å finne ut om det er en tjeneste brukerne har behov for. Hittil er tilbakemeldingene gode.

h

Fra Syria til IT-jobb i NAV: – Det betyr mye å kunne bidra

I NAVs IT-avdeling har dataingeniøren Malaz Alkoj endelig fått sjansen til å jobbe med det han kan.

h

Ny avtale om utveksling av digital informasjon

Mottakere av arbeidsavklaringspenger som er forsikret mot sykdom, vil framover få raskere behandling av saken hos forsikringsselskapet. Senere vil også sykmeldte og uførepensjonister få fordelene av den digitale utvekslingen av informasjon.

h

Dro til sjøs for å stake ut en ny kurs

Før var det vanlig at unge menn som ikke fant seg til rette på skolen eller i arbeidslivet, tok seg hyre på båt. Om alt går etter planen kan over 500 unge hvert år få en slik mulighet på seilskuta Christian Radich.

h

Nå er også søknaden om pleiepenger blitt digital

Foreldre til alvorlig syke barn slipper nå å sende søknad om pleiepenger og legeerklæring i posten.

h

– IT er en del av NAVs DNA

– Det er ikke lenger et skille mellom IT og tjenesteutvikling. Min jobb er å få tannhjulene til å møtes, sier vår nye IT-direktør, Jonas Slørdahl Skjærpe.

h

Få oversikt over Velferds-Norge på 1-2-3

NAV lager årlig en illustrert presentasjon av arbeids- og velferdsområdet og NAV som organisasjon. Her kan du raskt få oversikt over noen av de viktigste endringene i året som har gått.

Last inn flere artikler