Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Færre arbeidsledige kvinner enn menn under koronapandemien

Ledigheten har de siste årene vært lavere for kvinner enn menn. Med koronakrisen ble det tydeligere. Nå er det 20 000 flere arbeidsledige menn enn kvinner.

Hans Christian Holte Arbeids- og velferdsdirektør
h

Tiltak for et bedre NAV

Tirsdag 13. oktober fikk Stortinget en redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om konklusjonene fra granskingsutvalgets rapport om EØS-saken. Det er en klar forventing om at påpekte svakheter må rettes opp. NAV er i gang. 

h

–  NAV har håndtert en ekstrem situasjon på en imponerende måte

Torbjørn Røe Isaksen mener koronapandemien har tydeliggjort hvor avgjørende NAV er i en krisesituasjon. Han er imponert over hvordan NAV har utviklet nye løsninger samtidig med at antall arbeidsledige eksploderte.

h

Stor ubalanse i arbeidsmarkedet: 51 arbeidssøkere per ledig stilling innen reiseliv og transport

Koronakrisen har truffet noen yrkesgrupper hardere enn andre. Ubalansen i arbeidsmarkedet rammer spesielt hardt de yrkesgruppene som er sterkt påvirket av nedstengningen og begrensningene i det norske samfunnet.

h

Valgte å bli helsefagarbeidere: – For meg er det i stor grad et verdivalg

Morten Kvist og Pål Lindanger ble arbeidsledige og tok sjansen på en helt ny karrierevei. – Jeg er takknemlig for å få muligheten til å gå dette utdanningsløpet, sier Kvist.

h

Mor til sykt barn om digital NAV-søknad: – Skulle ønske jeg hadde en applausknapp!

Begeistringen over kom til uttrykk i et digitalt møte om NAVs tjenester til foreldre til syke barn. NAV lanserte en ny forbedring, og flere står for tur.

h

Stor oversikt: Slik har det gått med de 400 000 som ble rammet av den første koronabølgen

Av de som registrerte seg som arbeidssøkere under den første koronabølgen, er 4 av 5 ute av ledighetskøen i slutten av november. 15 000 har på nytt blitt rammet i den andre koronabølgen.

h

– Mye skal skje med NAV i åra som kommer

Hans Christian Holte ble raskt stolt av å jobbe i NAV, men ser forbedringspunkter. Han tror gode, interne diskusjoner vil bidra til målet om et mer helhetlig og brukerrettet NAV.

h

Vesentlig langsommere vekst i ledigheten enn i den første koronabølgen

I den første koronabølgen vokste ledigheten 30 ganger raskere enn så langt i bølge nummer to.

h

Serveringsnæringen ble hardt rammet i første koronabølge. Nå stiger antall permitterte igjen

De første to ukene i november har antall permitterte i yrker innen serveringsnæringen økt med mer enn 50 prosent. Det er likevel langt igjen til ledighetstoppen under den første bølgen av koronakrisen.

h

Nå kan én av tre se status for søknader om sosialhjelp

Et halvt år etter at de første kommunene tok i bruk den digitale løsningen, kan en tredjedel av de som har søkt om økonomisk sosialhjelp se hvor i løypa søknaden er. Og flere skal det bli.

h

Yrkesaktive synes NAV er en attraktiv arbeidsplass

NAV rykker flere plasser opp på i Universums liste over de 100 mest attraktive arbeidsplassene for yrkesaktive i Norge. Kategorien IT seilte direkte inn på en 15. plass.

h

Ledigheten blant innvandrere er fremdeles skyhøy

Koronakrisen traff det norske arbeidsmarkedet brutalt, og i april var ledigheten i Norge på sitt høyeste siden 30-tallet. Selv om ledigheten er vesentlig lavere nå, er andelen arbeidssøkere blant innvandrere fremdeles høyere enn det totale toppnivået i Norge under koronakrisen.

h

Nær 8 av 10 arbeidsgivere er fornøyde med egen innloggingsside på nav.no

Årets arbeidsgiverundersøkelse viser at nær 8 av 10 arbeidsgivere er fornøyde med Min side – arbeidsgiver, som ble lansert på nav.no for et drøyt år siden.

h

NAV på Toten lager podkast om økonomisk rådgivning

NAV Østre Toten tenker nytt i kommunikasjon med innbyggerne. Nå er de i gang med en podkast-serie om økonomisk rådgivning i samarbeid med Radio Toten.

Last inn flere artikler