Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
h

Har samlet NAV-forskning om AAP

Mer oppfølging og kortere tid med ytelsen, men ikke flere over i arbeid. Det er noen av funnene i analysene NAV har gjort om regelendringene for arbeidsavklaringspenger som kom i 2018. Nå er kunnskapen samlet for å gjøre den lett tilgjengelig.

Koronakrisen på arbeidsmarkedet forklart på tre minutter

NAVs statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer inkluderingsutfordringene etter ett år med pandemi.

Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør og Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge
h

Til deg som sliter med å betale regningene

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til både NAV og banken. Mange er blitt arbeidsledige og fått lavere inntekt, samtidig som regningene fortsetter som før. Dette er tiden for å søke råd om økonomi og gjeld, og vi er mange som kan hjelpe.

h

25 000 personer har vært permittert sammenhengende i minst ett år

Av dagens permitterte har én av tre vært sammenhengende permittert i ett år eller mer. Det viser en ny analyse fra NAV som tar for seg varigheten til dagens 77 400 permitterte.

h

Tok sats og fikk ny karriere ved hjelp av NAV-ordninger

Camilla Smith hadde nettopp fått jobb som selger av reiselivsprodukter, men ble permittert da landet ble stengt ned i mars i fjor. Takket være muligheten til å få dagpenger under utdanning, er hun nå personlig trener. Og kundene strømmer til.

h

NAV klatrer på listen over Norges mest attraktive arbeidsgiver blant studenter

Stadig flere studenter innen IT og økonomi synes NAV er en attraktiv arbeidsplass.

h

Inviterer til nettseminar om harmonisering av juridiske begreper: – Vi må bygge en felles grunnmur

Juristforbundet mener at klare og entydige begreper som dokumenteres og harmoniserer mellom lover og på tvers av etater, er helt nødvendig i et digitalt samfunn. Hvorfor settes ikke dette i større grad på agendaen blant politikere, ledere, jurister og teknologer?

h

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?

h

NAV Kontaktsenter fikk gjev pris for god og empatisk kundeservice

Med en score på nesten 92 av 100 mulige på området «Kundebehandleren» var vinneren av Kundeserviceprisen «Årets prestasjon» soleklar. Den gikk til NAV Kontaktsenter for måten de har møtt folk på i et år med ekstremt stor pågang.

h

Hvilket NAV-ord hiver Hans Christian Holte i søpla?

I den nye podkasten «På godt NAVsk» blir en ny gjest hver måned invitert til å hive et «navsk» ord i søpla. Først ut er NAV-sjef Hans Christian Holte.

h

Ledighetskøen for utsatte grupper er nesten doblet i koronaåret

I takt med at koronavaksiner rulles ut, kan vi se slutten av helsekrisen nærme seg. Men koronakrisen på arbeidsmarkedet er langt fra over: Her er status for fire viktige grupper som er særlig utsatt på arbeidsmarkedet.

h

Inkluderingsmesse førte til fast jobb

Wanja Svee tenkte hun ikke hadde noe å tilby til arbeidslivet. Med hull i CV-en på grunn av psykiske helseutfordringer sank selvtilliten ytterligere – inntil en jobbmesse åpnet døren til drømmejobben.

h

Satser på økt kompetanse for å møte framtidens utfordringer

Framover må NAV innstille seg på å kunne håndtere raske omstillinger i arbeidslivet og å følge opp flere brukergrupper. Nå satses det stort på å øke kompetansen til NAV-medarbeidere.

h

Når smittetiltakene strammes inn, skyter antall dagpengesøknader i været

I dagene etter at regjeringen holder pressekonferanse om store nedstengingstiltak, mottar NAV et høyt antall søknader om dagpenger.

h

Nesten hver sjuende arbeidstaker har vært permittert under koronapandemien

Koronakrisen har ført til svært mange permitteringer i det norske arbeidsmarkedet det siste året. Totalt har 372 400 arbeidstakere i Norge vært permittert siden 12. mars 2020. Til sammenligning var det 9 000 i hele 2019. 

h

800 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak i 2021

23. februar vedtok Stortinget å øke bevilgningen til NAV som følge av krisen i arbeidsmarkedet. Tiltakspakken gjør at NAV ytterligere kan forsterke oppfølging og tiltaksbruken for ledige.

Last inn flere artikler