Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.
Grafen viser utviklingen i antall arbeidssøkere under koronapandemien, oljeprisfallet og finanskrisen (sesongjusterte tall).

Ledigheten er nå lavere enn tidligere krisetopper

For første gang under pandemien er det færre arbeidssøkere enn det var på det meste under finanskrisen og oljenedgangen.

Koronakrisen på arbeidsmarkedet forklart på tre minutter

NAVs statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer inkluderingsutfordringene etter ett år med pandemi.

Karen Evelyn Hauge Forsker, Frischsenteret

Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

 Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV.

IKKE MER PENDLING: Kjell Hugvik fylte 60 år tidligere i år, og har begynt i en ny og spennende jobb som kommunedirektør i Nordland. – Etter å ha pendlet først til Stavanger og så til Oslo i mange år, skal det bli bra å få bo hjemme på heltid.

Slutt for Kjell Hugvik i NAV: – Jeg har hatt en fantastisk spennende jobb

– Det har vært et privilegium å lede folka som jobber i NAVs førstelinje, og jeg er kjempestolt av jobben de gjør hver eneste dag, sier Kjell Hugvik, som etter seks år som arbeids- og tjenestedirektør har fått seg ny jobb.

FIKK JOBB: Mikael Pedersen og Simone Nerberg Hansen har begge fått jobb på XXL i Arendal. Det er de veldig fornøyde med.

Halvparten fikk fast jobb etter sommerjobbtiltak fra NAV

I sommer fikk 19 unge arbeidssøkere tilbud om å delta i sommerjobbtiltaket i regi av NAV Arendal. Flere har nå fått fast jobb, blant andre Simone Nerberg Hansen og Mikael Pedersen.

NAV IT vil rekruttere de beste utviklerne ved å tilby arbeidsplass hvor som helst i landet.

NAV med fremtidsrettet IT-rekruttering

Å kunne jobbe fra hvor som helst i landet og samtidig ha en kontorplass å gå til, er en drøm for mange. Det tror i hvert fall NAV IT, som vil trekke til seg IT-utviklere både i og utenfor Oslo.

Marianne Amundsen ble drept på jobb mandag 20. september 2021. (Foto: Privat)

Minneord Marianne Amundsen

Vår kjære kollega Marianne Amundsen døde den 20. september 2021, 57 år gammel. Denne dagen vil for alltid være et mørkt kapittel i NAV sin historie.

JUBILANT: NAV Foreldrepenger på Facebook fylte 10 år 5. september, og det ble markert med kake. (Foto: Tommy Vindenes)

10 år med Facebook-suksessen NAV Foreldrepenger

Det begynte rolig de første septemberdagene i 2011, men etter kort tid ble det tydelig at dette var et etterlengtet tilbud. I dag har NAV Foreldrepenger på Facebook 67.000 følgere.

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON: Nye møteplasser og andre ideer som kan føre til bedre brukeropplevelser står høyt på agendaen i NAV (Illustrasjonsfotografier: Colourbox)

NAV vil møte folk på nye måter

Hvis du i fremtiden har behov for hjelp fra NAV, er kanskje ikke NAV-kontoret stedet dere treffes på. Kanskje det passer bedre med et kafébesøk, en tur i parken eller et digitalt møte?

Grafen viser endring i ledigheten fra mars og juli 2021 blant arbeidssøkere som NAV vurderer at har behov for hjelp til å få seg jobb (-10%) og de som ikke trenger hjelp til å få seg jobb (-40%).

65 000 færre arbeidssøkere på fire måneder

Men det er særlig én gruppe arbeidssøkere som er blitt stående igjen i ledighetskøen i denne perioden.

KASTAR ORD I SØPLA: Over 20 kontor med 500 tilsette har vore på språkverkstad i NAV Vestland. Ein språkverkstad fylkeskontoret hadde i juni ble avslutta med at alle medarbeidarane måtte kaste et "NAVsk" ord dei ikkje ønskjer å bruka lenger. Kommunikasjonsrådgjevar Birgitte B. Lygre held søppelbilen, og Bodil Mydland (i midten) og Marianne C. Bjørkly  kastar kvart sitt ord. På arket bak står nokon av orda som gjekk med i dragsuget denne dagen.

NAV Vestland er smitta av klart språk

Brukarane synest vedtaka er blitt enklare, og statsforvaltaren skryt. Etter eit halvt år med målretta arbeid kan dei tilsette ved NAV Bømlo slå fast at klart språk er smittsamt.

"GAMMELNAVSK": Nihal Yigrit fra Tyrkia har samlet ord fra NAV-vedtak som er vanskelig å forstå for fremmedspråklige. Ordlisten ble overlevert til arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte under Arendalsuka.  (foto: Hilde Mjøs, Arendal Voksenopplæring)

Fikk overrakt ordliste med «gammelnavske» ord

I flere måneder har en gruppe flyktninger og innvandrere i Arendal jobbet med å forenkle NAV-språket. Under Arendalsuka fikk NAV-direktør Hans Christian Holte overrakt førsteutgaven av "Gammelnavsk ordliste».

SNART PENSJONISTER? Etter 50 år hver i velferdsetatens tjeneste tenkte Svein (til venstre) og Magne Fladby å gå av med AFP da de fylte 65 år i fjor. Begge ble bedt om å utsette pensjonisttilværelsen.

NAV-tvillingene Fladby: Slutter etter 100 års tjeneste

De begynte som sekstenåringer i Trygdekassen, men nå er det snart slutt. Det vil si: Det gjenstår å se. Flere ganger har de blitt nesten tryglet om å bli en stund til.

Nasjonalt kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri utfordret statistikksjefen i NAV til å se nærmere på hvordan de med personlighetsforstyrrelser har det i den norske velferdsstaten. Tallene viser at de færreste i denne gruppen kommer tilbake til ordinært arbeid. (Illustrasjon: Unsplash/Magnus Ystebø Wright)

To av tre med personlighetsforstyrrelser går over på uføretrygd

Av alle som mottar AAP har de med diagnosen personlighetsforstyrrelse dårligst utsikter til å komme tilbake i ordinært arbeid. Det kom fram da NAVs statistikksjef Ulf Andersen ble utfordret til å gjøre et dypdykk i situasjonen til denne gruppen.

Det er blitt enklere for AAP-mottakere å kommunisere med NAV etter at den digitale aktivitetsplanen ble innført. En undersøkelse av aktivitetsplanene til 80 unge AAP-mottakere viser imidlertid at i et flertall av sakene kommuniserer NAV i liten grad om tidshorisonten for stønadsløpet. Foto: Unsplash/skjermdump av konstruert aktivitetsplan.

Lite fremdrift i oppfølgingen av unge AAP-mottakere

En ny NAV-analyse viser hvorfor det tar lang tid før unge AAP-mottakere kommer ut i arbeidsrettet aktivitet.

VERDIFULLT: NAVs beregninger viser tydelig hvor verdifullt det er at samfunnet klarer å legge til rette for at flest mulig kan være i arbeid. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV.

Last inn flere artikler