LETT PÅ NETT: NAV utvikler kontinuerlig nye, digitale tjenester. Illustrasjonsfoto: Colourbox
LETT PÅ NETT: NAV utvikler kontinuerlig nye, digitale tjenester. Illustrasjonsfoto: Colourbox

12 digitale NAV-tjenester du bør kjenne til

De siste årene har NAV utviklet digitale tjenester på løpende bånd. Her får du en oversikt over noe av det vi har gjort.


Nav.no er i kontinuerlig endring for å tilpasse seg behovene til brukerne våre. Nye tjenester utvikles og eksisterende forbedres, de fleste søknadene er nå digitale, og på forsiden av nav.no kan folk raskt finne relevant informasjon ut fra hvilken situasjon de er i.

Nedenfor ser du digitale tjenester og forbedringer på 12 områder:

1. Arbeidsplassen.no er den aller nyeste tjenesten. Her er det lagt til rette for at arbeidsgivere og jobbsøkere enkelt skal finne hverandre. Arbeidssøkere kan gjøre seg synlige for arbeidsgivere og søke etter ledige stillinger. Arbeidsgivere kan finne den kompetansen de trenger.
Det er raskt og enkelt opprette en CV, blant annet fordi mye informasjon er fylt ut på forhånd eller kan hentes fra andre registre. Arbeidssøkere kan også lage en jobbprofil med jobbønsker og foretrukken arbeidstid. Et interaktivt kart , som foreløpig har nettadressen mia.nav.no, viser hvordan arbeidsmarkedet ser ut i hele landet. Du får også opp en grafisk oversikt over ledige stillinger og utviklingen i det aktuelle distriktet.

2. På nav.no ligger det flere veivisere, for eksempel en veiviser for jobbsøkere med blant annet jobbsøkertips.

3. Skriftlig kommunikasjon med veileder
De som får arbeidsrettet oppfølging fra NAV kan bruke den digitale aktivitetsplanen. I dette verktøyet kan brukeren og veilederen kommunisere skriftlig om planer og mål.

4. Påminnelse om innsending av meldekort
Mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger som glemmer å sende meldekort, får en påminnelse før fristen er gått ut.

5. Søke om sosialhjelp
I 2018 ble det laget en digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Foreløpig har 44 kommuner valgt å ta den i bruk.

6. Sykmelding og søknad om sykepenger
De som blir sykmeldt av fastlegen sin trenger ikke lenger å få sykmeldingen på papir. I stedet kan de få en lenke til innlogging på Ditt NAV, der den digitale sykmeldingen ligger. Herfra kan den sykmeldte sende sykmeldingen til arbeidsgiveren sin. Når det er på tide å søke om sykepenger, sender NAV en SMS med lenke til den digitale søknaden. Oppfølgingsplanen er også digital. Til sammen gjør disse digitale tjenestene sykefraværsoppfølgingen lettere både for arbeidstakere, arbeidsgivere og NAV.

7. Enklere for foreldre
Både søknad om foreldrepenger og engangsstønad er nå digitale. På nav.no ligger det dessuten en kalkulator som beregner hvor mye man vil få, og en foreldrepengeplanlegger. De siste par årene er tekstene bygget om og forenklet. Alt ligger på denne siden for foreldre.
Søknad om kontantstøtte og tilleggsstønad til pass av barn er digitale, og nylig ble også søknad om svangerskapspenger lansert.

8. Planlegge inntekt i kombinasjon med uføretrygd
Søknad om uføretrygd er digital, og på Ditt NAV ligger også en inntektsplanlegger for uføretrygdede som viser hvordan inntekt påvirker størrelsen på uføretrygden. Hvis man melder fra om en ny, fremtidig inntekt, kommer vedtak med ny beregnet uføretrygd i løpet av ett minutt.

9. Beregne og søke alderspensjon
I NAVs prisbelønte tjeneste Din pensjon kan man beregne sin fremtidige alderspensjon i Pensjonskalkulatoren. Man kan også søke elektronisk om alderspensjon. De aller fleste søknader behandles automatisk i løpet av ett minutt.

NAV har gjort flere digitale forbedringer for arbeidsgivere i det siste.

10. I fjor laget vi en inkluderingsveiviser, som viser hva NAV kan tilby arbeidsgivere som ønsker å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet.

11. I 2018 ble inntektsskjemaet gjort digitalt. Det sparer arbeidsgivere for papirarbeid og porto, og NAV slipper å håndtere 750 000 papirskjemaer i året.

12. Fra januar 2019 kan arbeidsgivere søke digitalt om arbeidsmarkedstiltak. Foreløpig gjelder det lønnstilskudd, inkluderingstilskudd og tilskudd til mentor. Snart blir også avtalen om arbeidstrening digitalisert.

I dag ligger digitale tjenester til arbeidsgivere spredt på nav.no. For å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne det de trenger, skal tjenestene samles i «Ditt NAV for arbeidsgivere».


FacebookTwitterLinkedInEmail