Ulf Andersen, statistikksjef i NAV

– Vi må redusere frafallet og utenforskapet og øke inkluderingen, sier Andersen. – Først og fremst av hensyn til alle de som i dag står utenfor jobb og utdanning, men også med tanke på finansieringen av velferdsstaten i fremtiden. Fremover blir det flere og flere eldre som skal ha pensjon, andelen i arbeidsfør alder går ned, og olje- og gassinntektene våre vil bli kraftig redusert.

Andersen mener det er helt nødvendig at alle de offentlige etatene som jobber med barn og unge må samarbeide bedre.

– Skolen, helsevesenet og NAV må bli bedre til å gi en tidlig, koordinert og helhetlig innsats. Det er helt avgjørende for å unngå frafall fra skolen, dårlig tilknytning til arbeidslivet og vedvarende fattigdom.

Se og hør innlegget Ulf Andersen holdt på konferansen «Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid» 6. desember 2019.

Se presentasjonen Betydningen av samarbeid på tvers for å unngå utenforskap.