Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV
Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV

– Vi er glade for denne ekstrabevilgingen. Pengene er viktige for å håndtere den ekstraordinære situasjonen, spesielt for utsatte grupper som unge og de som var ledige før pandemien, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik.

Tiltakspakken rettes særlig mot langtidsledige og unge, blant annet gjennom 2 000 flere tiltaksplasser og tilskudd til bedrifter som tar inn unge i sommerjobber. En del vil gå til å styrke den samlede kapasiteten i NAV. NAV-kontorene og fylkene vil også ha handlingsrom til å kunne bruke en del av tiltaksmidlene ut fra lokale behov (se infografikk øverst).

Tiltak for 9 milliarder i 2020

– Arbeidsmarkedstiltak er NAVs viktigste virkemiddel for ledige som trenger bistand for å komme i jobb, sier Hugvik.

148 000 personer deltok på arbeidsmarkedstiltak i 2020. En tredjedel av disse var arbeidssøkere, de øvrige deltok på grunn av nedsatt arbeidsevne. De aller fleste tok del i tiltakene opplæring, oppfølging, lønnstilskudd og arbeidsforberedende trening – og arbeidstrening. (se infografikk under).

Infografikken viser hvor mye penger som ble brukt på ulike arbeidsmarkedstiltak i NAV gjennom 2020 (venstre søyle), samt hvor mange som deltok på de ulike tiltakene i snitt per måned i løpet av fjoråret. (Illustrasjon: Magnus Ystebø Wright).

– Jo lenger ledige blir stående uten jobb, desto større er risikoen for å falle varig ut av arbeidsmarkedet. Mange av de som nærmer seg slutten av dagpengeperioden og permitteringsperioden har god nytte av tiltak, sier Hugvik.

Ved utgangen av februar var totalt 207 000 personer registrert ledige. Av disse var 16 500 registrert som arbeidssøkere på tiltak.