profilbilde av Kjell Hugvik
Kjell Hugvik

«Motivasjon eller sanksjon: Skal alle med…?» het debatten, hvor arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik representerte NAV.

Aslak Bonde (politisk journalist og kommentator) var debattleder. I panelet satt Karin Andersen (stortingsrepresentant for SV), Terje Søviknes (Frp-ordfører i Os), Knut Røed (Frischsenteret og medlem i Sysselsettingsutvalget) og Ann-Helén Bay, professor ved Oslo Met.

Bay innledet med å sette trygd og aktivisering inn i en historisk kontekst. Hun snakket om veien fra fattigforsorgen til velferdsstaten og utviklingen av trygdesystemet, før hun gikk over til å snakke om utviklingen av arbeidslinjen i politikken.

– Aktivitet er særlig viktig for å få unge i gang, sa Kjell Hugvik. – Noen av de unge som kommer til oss er umodne. De trenger å øve seg på å levere og på å stå opp i tide. De må lære hvilke krav samfunnet stiller til dem. Aktivitet er bra, men det må være meningsfulle aktiviteter, sa han.

– Alle kan ikke jobbe. Noen må skjermes i perioder, kanskje på grunn av sykdom, men best resultater får vi når folk kommer i aktivitet tidligst mulig. Lang sykmelding øker risikoen for å falle ut.

I Norge bruker vi sanksjoner i mindre grad enn de fleste andre land, og det er også store variasjoner i hvordan NAV-kontorene bruker sanksjoner. Panelet var likevel ganske samstemte i at aktivisering er bra, gitt at aktivitetene er relevante.

Debatten kretset blant annet rundt hvor effektivt aktivitetsplikt er, og forskningen er ikke entydig.

– Fungerer dette? spurte debattlederen.

– Forskningen konkluderer litt ulikt, men vår erfaring er at aktivitetsplikt for de unge er av et gode, det setter i gang aktiviseringsprosessen når vi har fornuftige og gode tiltak, svarte Hugvik.

– Aktivisering er bra, men jeg er opptatt av folk ikke skal straffes og fratas penger. Man blir ikke frisk, eller får jobb, av å være fattig, mente Andersen.

I løpet av en times debatt var panelet innom kutt i AAP, NAVs ressurser, NAVs tilnærming til arbeidslivet og inkluderingsdebatten.

 

Debatten ble filmet, og vil bli lagt ut på memu.no.