2. september ble «Min side – Arbeidsgiver» tilgjengelig på nav.no. På den nye siden er NAVs digitale arbeidsgivertjenester knyttet til sykmeldinger, rekruttering og digitale skjemaer samlet på ett sted.

Økt bruk av digitale løsninger

Personbrukere har i lang tid kunnet logge seg inn på nav.no for å ta i bruk NAVs nettjenester. De siste årene har bruken av de digitale tjenestene økt, og brukerne har i større grad blitt selvbetjente.

Nå er det arbeidsgivernes tur til å kunne logge seg inn og få bedre oversikt over NAVs tjenester.

– Arbeidsgivere er en gruppe som kjennetegnes av at de i stor grad benytter seg av digitale tjenester, og de har høye forventninger til NAV, sier Hafsa Elkam, prosjektleder for Digitale tjenester til arbeidsgivere (TAG) i NAV.

Sykmeldinger og digitale avtaler

På den innloggede siden vil arbeidsgivere blant annet finne informasjon om hvor mange sykmeldte som skal følges opp, hvor mange aktive stillingsannonser bedriften har på NAVs jobbportal arbeidsplassen.no, og de får tilgang til digitale søknader som lønnstilskudd og inkluderingstilskudd.

Framover skal «Min side – arbeidsgiver» videreutvikles.

–  Nye, digitale tjenester til arbeidsgivere vil legges fortløpende på «Min side – Arbeidsgiver». I løpet av måneden legger vi til «Digital søknad om tilskudd til ekspertbistand», sier Silje Joteig, produkteier i NAV.