Betydelig flere klager

I 2017 ble det registrert 15 688 serviceklager i den statlige delen av NAV.


I 2017 ble det registrert 15 688 serviceklager i den statlige delen av NAV. 2 551 av henvendelsene var fra brukere som ønsket å komme i kontakt med NAV og ikke for å klage på servicen.

NAV har over 10 millioner brukermøter i året på NAV-kontor og telefon. Selv om det bare er en promille av brukerne som har klaget på servicen, ser NAV alvorlig på økningen.

Les mer om statistikken her.


FacebookTwitterLinkedInEmail