Bildetolktjenesten er en tjeneste for døve og hørselshemmede. De som ønsker tolking ringer inn til et videostudio hvor det sitter en tegnspråk- eller skrivetolk. Bildetolkstudioene ligger i Bodø, Ålesund og Oslo, og kan ha opptil seks påloggede tolker samtidig.

Forum for dialog

I 2017 ble brukerdialogforum arrangert for første gang. Her sitter representanter fra ulike brukerorganisasjoner, og målet er utvikling og forbedring av tjenesten. Her får representantene en direkte kanal til ledelsen av Bildetolktjenesten, og blir inkludert i dialogen før nye tjenester settes i gang. De har blant annet diskutert hvordan tolker presenterer seg på skjerm, hvilke arenaer bildetolktjenesten bør fronte seg i, samt behovet for å utarbeide flere informasjonsfilmer om bruk av bildetolk. Det er også en fin mulighet for å få ny informasjon raskt ut til de som bruker tjenesten.

Tidligere har tjenesten hovedsakelig vært brukt av tegnspråklige hørselshemmede. I 2017 har fokusert på å gjøre tjenesten tilgjengelig også for hørselshemmede som ikke kan tegnspråk. Tolkemetoden som da brukes er skrivetolking, der tolken skriver det som blir sagt slik at innringeren kan lese det. Innsatsen har blant annet gått ut på å få flere kvalifiserte skrivetolker. Resultatet har vært økt pågang og antall tilgjengelige tolker har økt fra fem til seks.

//

Når kvaliteten på tolkene blir bedre vil antall skrivetolkoppdrag øke i takt med at ryktet spres om en bedre tjeneste.

ANNETTE W. HANSEN, KOORDINATOR BILDETOLKTJENSESTEN

I oppstartsåret 2008 hadde tjenesten 197 oppringinger, mens man i 2017 hadde økt til 22.579. Dette har blant annet ført til utvidet åpningstid, med mål om at man etter hvert kan introdusere en døgnåpen tjeneste. Nytt i 2017 er også et studio spesielt tilrettelagt for skrivetolking.

– Når kvaliteten på tolkene blir bedre vil antall skrivetolk-oppdrag øke i takt med at ryktet spres om en bedre tjeneste, sier Annette Wilhemsen Hansen, nasjonal koordinator for Bildetolktjenesten.

Enklere

Når døve og hørselshemmede ringer, velger de om de vil ha tegnspråk- eller skrivetolk. For å gjøre det enklere, både for innringerne og tolkene, har de fått på plass et tastevalg for innringerne. Tastevalget innebærer at innringerne kan kobles opp til riktig tolk med en gang.

Heidi Holm, regionansvarlig for bildetolktjenesten i Nord, er fornøyd.

– I 2017 har vi spesielt merket en økning i antall forhåndsbestilte skrivetolk-oppdrag, der den hørselshemmede ønsker møter på arbeidsplassen skrivetolket via Bildetolktjenesten heller enn en fysisk tolk.

Hørselshemmede som bruker bildetolk på arbeidsplass har også muligheten til å få et eget telefonnummer, slik at hørende kan ringe dem og direkte bli koblet til Bildetolktjenesten. //