NAV Kontaktsenter har vært aktiv på sosiale kanaler i flere år. Facebook-sidene NAV Foreldrepenger ble opprettet i 2011, og knappe tre år senere ble NAV Jobblyst etablert. Begge sidene har vært mye besøkt, og tilbakemeldingene har vært gode.

Fått enorm respons
Da myndighetene stengte ned store deler av samfunnet i mars, nådde Facebook-innleggene til NAV Foreldrepenger 136 000 mennesker, det er en økning på femti prosent sammenlignet med mars i fjor. NAV Jobblyst nådde 123 000 mennesker i mars i år, som også er en økning på femti prosent.

Den siste måneden har antallet har avtatt fra den store bølgen i mars, men likevel er antallet høyere sammenlignet med i fjor.

– Trykket på telefonhenvendelsene var enormt, og vi skjønte fort at vi ble nødt til å omstille oss og få ut mest mulig relevant informasjon. Det resulterte i mange nye brukere av NAV Jobblyst, både på Facebook og Snapchat, sier Kristin Dahl Sørensen Dimitrova ved NAV Jobblyst.

Dimitrova svarer på arbeidsrelaterte spørsmål sammen med seks kolleger ved NAV Kontaktsenter. Veilederne i NAV Jobblyst-redaksjonen hjelper blant annet folk i jobbsøkerprosessen, noe som har vært ekstra aktuelt under koronakrisen.

//

​​​​​​– Vi har fått enorm respons på innleggene våre

KRISTIN DAHL SØRENSEN DIMITROVA

Også NAV Foreldrepenger har sett høye tall på Facebook-siden.

– Et høyt antall spørsmål, treff og antall delinger på innleggene våre bekrefter at sosiale medier er en riktig og viktig kanal for NAV, sier Oddny Flem som sammen med ti kolleger besvarer henvendelser og legger ut informasjon NAV Foreldrepenger.

Måtte tenke annerledes

Bilde av møte på Teams med gjengen som arbeider med NAV Jobblyst
JOBBLYSTGJENGEN: Fra venstre øverste rad Kristina Miklavic, Camilla Mæhlum Gårderløkken, Marianne Graven, Kristin Edvardsen, Kristin Dahl Sørensen Dimitrova og Marte Blekastad Forset.

Hun beskriver koronaperioden som morsom, kaotisk, lærerik og overveldende. Hyppige regelendringer, vage avklaringer og informasjon som blir plukket opp av media først, har gjort det krevende å svare på alle spørsmålene.

– Folk har vært veldig på hugget. De krever kjappe avklaringer og er utålmodige, sier Flem.

For NAV Jobblyst-redaksjonen har det også vært krevende at samarbeidet dem i mellomstort sett har foregått på Teams.

– Normalt jobber vi tett sammen inne på vårt eget «Jobblystrom». Nå sitter vi spredt og har den meste av kontakten gjennom video og chat. Vi har begynt å tenke annerledes og se andre muligheter enn tidligere, både når det gjelder produksjon og tilgang til utstyr, sier Dimitrova.