– Vi har behov for brukerkompetansen i vårt arbeid, sier NAV-leder Tone Elisabeth Andersen.

Hun mener at dette har blitt ytterligere forsterket gjennom erfaringene fra IPS, som har inkludert sine brukere i ulike situasjoner, blant annet i intervjuprosesser.

Tone Elisabeth Andersen, leder ved NAV Hadeland.

– Å få gehør for å ta med brukere i intervjuprosesser av veiledere i NAV var en prosess. Argumenter mot å involvere brukere i en intervjuprosess var mange, alt fra at det ville være så vanskelig å velge ut brukere, til taushetsplikt, kompetanse og holdninger. Vi ble likevel enige om å forsøke og etter hvert var begeistringen stor også hos egne ansatte, forteller Andersen

Brukermedvirkning i praksis

Representantene ble valgt ut blant brukere med ulike behov etter, innspill fra veilederne.

– Brukerne som deltok gjorde en formidabel innsats. Hos oss blir det aldri mer intervjuer uten at det er brukere til stede. Stikkord er likeverdighet, brukermedvirkning i praksis og at det er viktig og avgjørende med brukernes inntrykk, understreker Andersen.
Evalueringen av prosjektet har gitt gode tilbakemeldinger, både blant veiledere og brukere. To av søkerne trodde faktisk at brukerne var veiledere som hadde rollen som brukere.

Flere områder

NAV-lederen forteller at dette ga mersmak og vil derfor forsøke å trekke brukerne inn også på andre områder.

– Vi må tørre å være kreative og forsøke. Brukerinvolvering skal være helt naturlig i flere anledninger for å utvikle NAV-kontoret og våre tjenester og ikke minst utfordre oss litt på både holdninger og måter å jobbe på. //