For fjerde året på rad har vi laget en brukermelding. Det gjør vi for å vise hva vi i NAV har lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i løpet av året som er gått.

Nytt av året er at Brukermeldingen er blitt digital. Det gir oss større muligheter til å spre historiene, både internt i NAV, men også utenfor. Vi har i større grad enn tidligere lykkes med å få innspill fra flere deler av organisasjonen. Takk til dere som har kommet med bidrag. Vi har gjort mye vi kan være stolt av i 2017. Brukermeldingen er i så måte et nyttig verktøy for å spre og innhente kunnskap og øke kompetansen.

Til lærdom og inspirasjon

Arbeidsgivere er en viktig målgruppe for oss i NAV. Det er de som har jobbene, og sammen kan vi få til gode løsninger for arbeidssøkere som trenger litt hjelp på veien. Du kan lese om Fredrikstad innovasjonspark, der NAV har etablert et «minikontor», Stjørdalsbryggeriet, som har fått arbeidskraft via NAV, og et bilverksted i Bergen, hvor arbeidsgivere har gitt NAV- brukere faste stillinger. I tillegg har regelverket rundt dagpenger for etablerere av egen virksomhet blitt smidigere, noe som har kommet to gründere fra Arendal til gode.

Fra Buskerud møter du 23 år gamle Joakim, som tidligere slet med rus, men som ved hjelp av NAV har fått en meningsfull hverdag. Du kan lese om Bian og Faraj fra Syria, som etter kort tid i Norge har fått fast jobb i en industribedrift i Oppland.

VIL LÆRE AV BRUKERNE: NAV-direktør Sigrun Vågeng.

I Rogaland har NAV hatt suksess med et nytt konsept som ved hjelp av nye strategier skal få langtidsledige ut i arbeid. En barnehage i Fet har vist oss at det er mulig å få ned sykefraværet drastisk, hvis man velger de gode grepene og involverer de rette menneskene. I Alvdal har anleggsmaskinfører Ole-Christian fått oppfylt drømmen ved hjelp av en ombygd dumper.

Ungdommer fra Oslo, Hadeland, Trondheim og Tønsberg deler sine erfaringer fra brukerråd og forteller hvordan vi kan gjøres NAVs tjenester bedre for dem. Det er blitt arrangert en rekke jobbmesser i løpet av året som er gått, og vi har var fått lære mer om «Ta sjansen» i Hedmark og den digitale jobbmessen i Rogaland.

Og apropos digitalisering; den digitale aktivitetsplanen, som ble lansert på tampen av 2017, ser ut til å være en suksess, og innføringen av ny oppgavefordeling i NAV, de såkalte tjenestepakkene ved NAV-kontorene går sakte, men sikkert etter planen.

Ikke alt er bra

Det er utvilsomt flest positive brukerhistorier i årets melding. Det betyr likevel ikke at alt står bra til. Et eksempel er saken i Sarpsborg hvor NAV-kontoret innførte en midlertidig ordning med å la brukere som hadde timeavtale stå utenfor og vente. Da lokalavisen slo dette opp, avviklet vi ordningen.

Det har vært flere saker om uberettigede oppslag i fagsystemene, serviceklagene har mer enn doblet seg og brukertester har avslørt at vi fortsatt trenger å jobbe med klarspråk.

Vi er opptatt av at NAV skal være både en lyttende og lærende organisasjon, og mangelen på saker hvor NAV burde gjort ting annerledes, eller hvor vi gjorde feil og rettet dem opp etter tilbakemeldinger fra brukere, er fremdeles merkbar. Kanskje skyldes det at vi i for mange saker for raskt inntar forsvarsposisjon fremfor å erkjenne feil. Vi bør tenke litt over det.

Alle sakene i denne Brukermeldingen, enten det er positive eller negative opplevelser, har en viktig fellesnevner: Vi må lære av dem.

God lesning!

Hilsen Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør

 

Her er alle sakene i Brukermeldingen 2017

Nærmere arbeid:

Brygger på en ny karriere

Byttet rus med håndverk

Modell i utvikling

Ny strategi for langtidsledige

Viktig digital arena

- Det handler om å gi muligheter

Nektet å gi opp jobbdrømmen

Godt sammensveiset

Fra Syria til fast jobb på Raufoss

Han fulgte drømmen

 

Bedre brukeropplevelser:

NAV best på kundeservice i sosiale medier

Er på nett med veilederen

Bildetolktjenesten har styrket tilbudet

Digilab gjør brukerne digitale

Ung medvirkning

Da NAV-kontorene skulle flytte brukere over på nett og telefon

NAV snudde etter mediestorm

Tar ungdom med på råd

Honnørkort i ny drakt

Liten trapp, stor hjelp

Melding mens du venter

Refleksjon som metode

 

Økt kompetanse:

NAV-kontor i farta

Blir mindre syke av hjertevenner og gode ord

Lyttet til de unge

Snakk enklere og tydeligere

Nulltoleranse for uberettigede oppslag

Noreg rundt for nye nav.no

Diamanter på dagpenger

Brukere som intervjuere

Meir optikk, takk

Vil speile arbeidsgivernes behov

Betydelig økning av serviceklager

Har du lyst på jobb? Svar på sms