Brukere som møtte opp hos NAV Åsnes følte at de satt på utstilling, fordi de måtte vente ute i trappeoppgangen når de skulle inn til NAV. De reagerte også på at de ikke kunne snakke i mottaket med veileder i «drop in»-tiden uten at andre hørte hva de sa.

STUSSELIG: Et  venterom i trapperommet møtte brukerne av NAV Åsnes før det ble bygget om i 2019. (Foto: Unni Dalsegg)

– Vi fikk tilbakemeldinger fra både enkeltbrukere og brukerutvalget vårt om at vi måtte gjøre noe, sier NAV-leder i Åsnes, Knut Erik Skaret, som forteller at de i samarbeid med brukerutvalget fant ut hvordan de kunne bedre situasjonen.

– Etter ombyggingen ble vi kvitt «venteværelset» vårt ut i trappa for de som har timeavtaler. Nå er døra inn til publikumsmottaket åpent hver dag fra 9.00- 1430. Skal du ha en samtale med en veileder, blir du hentet her. Du kan nå også snakke uforstyrret med veileder i «drop-in»-tiden.

Fornøyde brukere

INNBYDENDE: Det som tidligere var et stort rom som ikke var maksimalt utnyttet, er bygget om til venterom med sofa og stoler og mulighet for å sitte skjermet og bruke PC-ene.

Mens de venter, kan de benytte PC-ene i publikumsmottaket for å finne informasjon eller bruke NAVs selvbetjeningsløsninger.

Det er også blitt lettere for de som kommer uten timeavtale å snakke med NAV-veilederne uten at andre lyttet.

– Vi fikk bygget en skillevegg i mottaket slik man kan snakke uforstyrret med veiledere på innsiden av den nye skilleveggen, sier Skaret.

Leder i brukerutvalget, Arne E. Skymoen, forteller at han har mottatt flere henvendelser fra brukere etter ombyggingen.

– De er veldig fornøyde med den nye løsningen. De føler at de ikke sitter på utstilling og at personvernet er i varetatt.