BEDRE BRUKERMØTER: Etter at NAV Åsnes flyttet venterommet inn på NAV-kontoret, er brukeropplevelsene bedre, og også de ansatte synes det er en forbedring, forteller NAV-leder Knut Erik Skaret (i midten). Her sammen med to av sine medarbeidere, Marcus Wang og Malén Kristiansen Kjensmo.
BEDRE BRUKERMØTER: Etter at NAV Åsnes flyttet venterommet inn på NAV-kontoret, er brukeropplevelsene bedre, og også de ansatte synes det er en forbedring, forteller NAV-leder Knut Erik Skaret (i midten). Her sammen med to av sine medarbeidere, Marcus Wang og Malén Kristiansen Kjensmo.

Brukerne måtte vente i trappa – NAV-kontoret bygde om

Negative tilbakemeldinger fra brukere førte til at NAV Åsnes bygget om inngangspartiet.


Brukere som møtte opp hos NAV Åsnes følte at de satt på utstilling, fordi de måtte vente ute i trappeoppgangen når de skulle inn til NAV. De reagerte også på at de ikke kunne snakke i mottaket med veileder i «drop in»-tiden uten at andre hørte hva de sa.

STUSSELIG: Et  venterom i trapperommet møtte brukerne av NAV Åsnes før det ble bygget om i 2019. (Foto: Unni Dalsegg)

– Vi fikk tilbakemeldinger fra både enkeltbrukere og brukerutvalget vårt om at vi måtte gjøre noe, sier NAV-leder i Åsnes, Knut Erik Skaret, som forteller at de i samarbeid med brukerutvalget fant ut hvordan de kunne bedre situasjonen.

– Etter ombyggingen ble vi kvitt «venteværelset» vårt ut i trappa for de som har timeavtaler. Nå er døra inn til publikumsmottaket åpent hver dag fra 9.00- 1430. Skal du ha en samtale med en veileder, blir du hentet her. Du kan nå også snakke uforstyrret med veileder i «drop-in»-tiden.

Fornøyde brukere

INNBYDENDE: Det som tidligere var et stort rom som ikke var maksimalt utnyttet, er bygget om til venterom med sofa og stoler og mulighet for å sitte skjermet og bruke PC-ene.

Mens de venter, kan de benytte PC-ene i publikumsmottaket for å finne informasjon eller bruke NAVs selvbetjeningsløsninger.

Det er også blitt lettere for de som kommer uten timeavtale å snakke med NAV-veilederne uten at andre lyttet.

– Vi fikk bygget en skillevegg i mottaket slik man kan snakke uforstyrret med veiledere på innsiden av den nye skilleveggen, sier Skaret.

Leder i brukerutvalget, Arne E. Skymoen, forteller at han har mottatt flere henvendelser fra brukere etter ombyggingen.

– De er veldig fornøyde med den nye løsningen. De føler at de ikke sitter på utstilling og at personvernet er i varetatt.


FacebookTwitterLinkedInEmail