På «Verkstedet», i en nedlagt fabrikk på Hurums sydspiss, går produksjonen av gammeldagse hagebenker for fullt. Joakim Schulz (23) og de andre gutta har selv valgt at det er dette de skal gjøre for å få rett til økonomisk sosialstønad.

Opp- og nedturer

Schulz gikk et knapt år på videregående før han ble sendt på institusjon. Etter to år dro han til Arendal og begynte på bygg og anlegg. Det var her han lærte å snekre sørlandsbenker, noe han har tatt med inn i aktivitetsplikten på Hurum.

– Da jeg flyttet tilbake, var jeg så heldig å få lærlingplass, men etter et år begynte det å gå galt igjen. Etter hvert var jeg bare hypp på å ruse meg, og livet gikk nedover, forteller han.

Ruskonsulent Solveig Bamrud er Schultz’ kontakt ved NAV. Hun forteller at hun fra første møte hadde troen på at han ville finne rett vei. Hun så det bodde mye i ham, og våren 2017 skjedde det en stor forandring. Det sto mellom å skjerpe seg og få livet på rett kjøl, eller å havne i fengsel.

– Saken min var oppe i retten i fjor sommer, og en av ruskonsulentene stilte som vitne. Ved hjelp av NAV har jeg fått åpen soning gjennom aktivitetsprosjektet «Hold fjorden ren», forteller han og legger til at han i fjor besto båtførerprøven. Det gjør jobben med prosjektet lettere.

– Det er godt å jobbe med noe håndfast, og vi håper lokalsamfunnet får glede av dem, sier Joakim Schulz og Solveig Bamrud.

Fra tanke til produksjon

I 2017 ble det innført en aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Ved NAV Hurum har de gode erfaringer med å tilby ungdommen mulighet til å forme innholdet i aktivitetene.

Schultz viser stolt fram produksjonen av hagebenker som snart er klare for salg.

– Det var en periode i høst der vi kun drev med strandrydningsprosjektene, og det ble mye dødtid. Da fikk vi ideen til at vi kunne starte produksjon av de gammeldagse hagebenkene jeg hadde lært å lage i Arendal, forteller Joakim.

De kjøpte inn materialer og verktøy, og nå er det flere som fyller aktivitetsplikten med å snekre hagebenker.

– Joakim har et enormt arbeidstempo og fungerer som en mentor for de andre gutta. Snart får han førerkort, og han får nok nøkkel til verkstedet slik at han og de andre kan få være her så mye de ønsker ut over de tre dagene i uken aktivitetsplikten krever, forklarer Bamrud.

Drømmer og mål

Ønsket om å være i aktivitet hver eneste dag er nemlig stort, og Schultz ønsker å selge benkene til privatpersoner og lokalt næringsliv.

– Dette er en måte for oss å få gitt noe tilbake til samfunnet, samtidig som vi kan tjene penger som kan gi oss rom for å gjøre noe sosialt sammen, sier han.

Gutta drømmer om å skape et eget firma, og selv om det ligger langt frem, så er han klar på at det er viktig med mål å strekke seg mot. Han har også klare drømmer for egen fremtid.

– Målet er fagbrev, og dersom jeg i fremtiden kan kombinere det med en jobb der jeg hjelper unge som har vært i min situasjon, så er det optimalt, sier han. //