Profilbilde av Stine Larsson Busch
Stine Larsson Busch, Foto: Privat

Annethvert år samles flere europeiske skrivetolker til European Conference for Speech-to-text Interpreters (ECOS) for å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Organisasjoner, forbund og arbeidsplasser bytter på å arrangere, og i år var turen kommet til NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

­– På grunn av koronasituasjonen måtte vi vurdere om vi skulle avlyse eller om vi skulle prøve oss på en digital variant, men det var jo ikke gjort før. Vi tenkte at vi hadde ikke noe å tape på å prøve, og kanskje kunne vi til og med nå flere på den måten, sier Stine Larsson Busch, arrangør og skrivetolk ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Over tre ganger så mange deltakere

Som sagt, så gjort. Programmet ble revidert, og den 28. august deltok over 180 europeiske skrivetolker fra 12 ulike land på DigiECOS. Det er over tre ganger så mange som det pleier å være når konferansen strekker seg over en langhelg.

Profilbilde av Gry Kirstine Rønne
Gry Kirstine Rønne. Foto: Privat

– Vi vet at det var flere som satt sammen, så det var i realiteten enda flere som deltok. Det er gøy, sier Gry Kirstine Rønne, som også er skrivetolk ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag og med i arrangementskomiteen.

Siden konferansen nå bare ble én dag, måtte antallet foredragsholdere reduseres og planlagte foredrag endres.

– Vi hadde allerede flere foredragsholdere på plass, men siden programmet måtte kortes ned, bestemte vi oss for å gjøre tema mer dagsaktuelt og inkludere hvordan koronapandemien påvirket arbeidet til skrivetolken, forteller Busch.

Har flere oppdrag enn i fjor

Profilbilde av Mohammed Shakrah.
Mohammed Shakrah. Foto: Privat

En av konferansedeltakerne er Mohammed Shakrah, som jobber i firmaet Skrivtolkning.se. Han forteller at arbeidshverdagen til ham og kollegene forandret seg dramatisk på grunn av koronasituasjonen.  De var bekymret for hvordan de skulle klare å møte de nye behovene og kravene som koronapandemien medførte.

– Vi gikk brått over fra fysisk til digital tolking. Først så vi en nedgang i antall oppdrag, men nå har vi omtrent femti prosent flere enn i fjor. Vi fant nye måter å tolke på og måtte også gjøre mye markedsføring og salg for å finne nye typer oppdrag. Nå har vi så mange oppdrag at vi er usikre på om vi klarer å møte behovene, sier Shakrah.

Det interaktive elementet forsvinner

I Graz i Østerrike satt Ursula Stachl-Peier og holdt foredrag på konferansen. Hun er medforfatter av en håndbok for skrivetolker, som er under arbeid. Boken tar for seg tolking i et interaktivt perspektiv og ser blant annet på hva brukerne ønsker og trenger i de ulike situasjonene.

Fakta // Skrivetolking
  • Tolken oversetter lyd og tale til skrift på storskjerm, egen PC eller nettbrett.
  • kan foregå både som oppmøtetolking og over video
  • kan være nyttig for de som har nedsatt hørsel, men som ikke kan tegnspråk
  • Alle hørselshemmede med rett til tolk kan bestille skrivetolk fra NAV.
  • I 2019 mottok NAV 9500 bestillinger på skrivetolk. Dette tilsvarer 9 % av alle tolkebestillinger

Les mer om NAVs tolketilbud på nav.no/tolk.

Profilbilde av Ursula Stachl-Peier.
Ursula Stachl-Peier. Foto: Privat

I utgangspunktet var planen for foredraget hennes å bruke noe av teorien fra boken og prøve ut ulike tolkesituasjoner i en workshop.

– Det ble ikke mulig å arrangere en workshop online. Det er noe av ulempen med å gjennomføre en digital konferanse. Det interaktive elementet forsvinner, og jeg skulle gjerne sett publikum og deres umiddelbare reaksjoner, for å se hva jeg burde forklart mer, sier hun.

Håper å møtes fysisk neste gang

Stachl-Peier legger vekt på at teknologien og gjennomføringen av den digitale konferansen var veldig bra og at det var godt planlagt.

– Beslutningen om å ikke avlyse, men lage en digital variant var brilliant! Jeg er takknemlig for at de ikke avlyste.

Også NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag er fornøyd med gjennomføringen.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Samtidig håper vi at det vil bli mulig å møtes fysisk neste gang. Det er mye bra med digitale webinarer, men den nettverksbyggingen og det sosiale vi får når man reiser til konferanser blir jo ikke det samme, sier Stine Larsson Busch.