Løser problemer

Reinert Korsbøen er ansatt ved IT Applikasjonsutvikling i NAV og er fagleder for begge gruppene. Han forteller at de ofte møter på misforståelser når de snakker om design.

– Noen ser for seg et ferdig design, kanskje et skjermbilde eller en mobilapplikasjon, og tror at design handler om det du ser. Men design handler like mye om hvordan det fungerer. Design er først og fremst en metode for å løse et problem, og vi må involvere brukerne i alle deler av prosessen.

Målet er god samhandling mellom brukere og NAV, og da må de digitale tjenestene våre være både helhetlige og intuitive. Ulike mennesker med ulike behov skal få løst oppgavene sine på en enkel måte,  og Korsbøen sier at tjenestene på nav.no bør ha et helhetlig uttrykk.

//

«Design er først og fremst en metode for å løse et problem.»

REINERT KORSBØEN 

Brukerinnsikt

Ved hjelp av blikksporing og intervju med testpersoner, har designteamet mulighet til å få innsikt fra brukere.

I tillegg finnes NAVlab.no, der det med jevne mellomrom publiseres prototyper av digitale tjenester eller tekster som brukere og ansatte kan teste ut. Innsikten bidrar til å finne ut hva som virker og hva som ikke virker og hjelper designteamet til å ta gode valg på veien videre.

– Vi må forstå brukerens forhold til NAV over tid, ikke bare designe for ett problem om gangen. Digitale løsninger er ikke alltid den eneste løsningen, men gode digitale tjenester er en del av brukerens totale samhandling med NAV – og da må de henge sammen med det som skjer i de andre kanalene i NAV.

Fortrinn

Teamet er i dag en gruppe på 15 personer. På litt over ett år har miljøet vokst med sju nye designere, og de håper å rekruttere fem til i løpet av året.

– Det er mange som bygger opp designmiljøer for tiden. Vi lykkes med å få tak i flinke folk fordi NAV er et spennende sted å være for en designer. Hvor ellers kan du bidra så positivt til samfunnet du er en del av?

At NAV i tillegg tar digitalisering og brukernes behov så alvorlig, gir oss et konkurransefortrinn som private aktører bare kan drømme om, sier Korsbøen.//

 

Denne saken ble først publisert i MEMU nr. 2, 2017.