Bakgrunnen for at han skrev er at redaktøren for Trønderdebatt, Snorre Valen, hadde skrevet innlegget En overmoden debatt: Legg ned NAV. Valen mener blant annet at «I NAVs verden er du i utgangspunktet ikke til å stole på», og at NAV har «utviklet en måte å møte mennesker på som drypper av forakt og mistro». Han mener også at det hjelper lite med «tusenvis av dyktige ansatte dersom de er fanget i et system der tillit oppleves som en trussel».

Viktig å få fram andre stemmer

NTL NAV -leder Torgeir Homme hadde lenge tenkt på å skrive et avisinnlegg for å få fram alt det gode som gjøres i NAV hver eneste dag. Han mener de mange negative medieoppslagene gir et feilaktig bilde, og at det går utover både NAVs ansatte og de som er i kontakt med NAV. Etter å ha lest Valens påstander, fikk han fart på seg.

– Jeg synes det er riktig å komme med saklig kritikk, men når nyansene blir borte, er det viktig å få fram andre stemmer. Jeg som kjenner NAV fra innsiden, vet at det gjøres en formidabel jobb hver eneste dag av kolleger rundt om i landet. Noen av dem har kontaktet meg og sagt at selv om Valen kritiserer systemet, rammer han også NAV-ansatte.

I sitt innlegg Svart/hvitt om NAV spør Homme: «Hva gjør det med NAV-brukeren å lese Valens utsagn om måten NAV går inn i møtene?»

Selv mener han at det kan bidra til enda mer uakseptabel oppførsel fra noen av dem som kontakter NAV.

– Vi tillitsvalgte hører ofte fra NAV-veiledere som forteller at de blir snakket til på en måte som ikke hører hjemme noe sted. Det er overhodet ikke greit. De aller fleste NAV-ansatte gjør det de kan for å finne gode løsninger. Hver eneste dag er det vanvittig mange gode brukermøter i NAV.

Overveldende respons

Hommes innlegg førte til at NRK inviterte ham til Dagsnytt 18 tirsdag 17. januar, i en samtale med Rødt-politiker Mímir Kristjánsson og AP-politiker og statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll.

Responsen han fikk i etterpå, var overveldende.

– Jeg fikk sikkert to hundre meldinger. Veldig hyggelig! Flesteparten var positive og kom fra NAV-ansatte, både NTL-medlemmer og ikke-medlemmer.

Han fikk også reaksjoner fra enkelte som, ut fra egne opplevelser, er uenige med ham.

– Noen var veldig konstruktive, og andre var sinte. Jeg tok meg tid til å svare både de positive og de negative. Vi må lytte til de som har dårlige erfaringer med NAV.

Kom skjevt ut fra start

Homme mener NAV kom skjevt ut allerede fra start:

– Avgjørelsen om å slå sammen Aetat, trygdetaten og kommunens sosialtjeneste ble tatt på sviktende grunnlag. Politikerne valgte et kompromiss mellom flere modeller og gamblet på at det skulle gå bra. Det var et dårlig utgangspunkt.

Det er nå over femten år siden NAV så dagens lys. I løpet av disse årene synes Homme at NAV på mange måter har gått seg til, takket være dyktige medarbeidere.

– De har funnet mange gode løsninger på vanskelige problemer. Det betyr ikke på noen måte at vi har funnet fasiten på organiseringen av NAV. Jeg mener blant annet at det bør være en annen oppgavefordeling mellom veilederne på NAV-kontoret og saksbehandlerne i ytelseslinja på noen områder, men å splitte NAV opp i de opprinnelige tre delene – det er en lettvint og dårlig løsning.

Torgeir Homme har jobbet i NAV i ti år, de to første som veileder ved NAV Nordre Aker. Han mener Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) fikk konsekvenser. «Ostehøvelkuttene» i offentlig sektor på minst 0,5 prosent av driftsbudsjettet ble innført i 2015 og varte til og med 2022.

– Kuttene har vært altfor store og har hatt konsekvenser for NAVs tilgjengelighet og tjenester.

– Jeg håper det blir noen konkrete endringer

Han har håp om at NAVs virksomhetsstrategi 2030 og regjeringens tillitsreform kan bidra til merkbare forbedringer.

– I virksomhetsstrategien skal blant annet NAVs organisering vurderes, og det er bra å se på dette helhetlig. Når det gjelder tillitsreformen håper jeg det blir noen konkrete endringer, at det ikke bare blir snakk om at «vi må ha tillit begge veier».

Konkret håper han at medarbeiderne får en sterkere stemme når viktige avgjørelser blir tatt i NAV, og at det blir slutt på unødvendig rapportering.

– Jeg håper dessuten at veiledere og saksbehandlere blir oppfordret til å tørre å tolke regelverket for å få til gode løsninger for brukerne våre. Det er mye som er mulig innenfor lovens rammer, men det krever tillit og trygghet å prøve. Og det forventer jeg at ledere på alle nivåer blir oppfordret til å gi medarbeiderne sine.