– Dette er et konsept som i stor grad er blitt til på grunn av tilbakemeldinger fra brukerne, sier Arbeidslivssenterets leder i Hedmark, Anja Søberg.

Konseptet for denne litt spesielle jobbmessen er utviklet hos NAV på Hedmarken, og ble fort et arrangement alle NAV-kontorene i regionen tok i bruk. Etter hvert har også flere NAV-kontor i Hedmark og i andre fylker fått øynene opp for denne måten å føre arbeidstakere og arbeidsgivere sammen på.

En litt annerledes jobbmesse

I korthet handler dette om at arbeidsgivere blir invitert til å gjennomføre jobbintervjuer med brukere som vanligvis ikke ville deltatt på en tradisjonell jobbmesse.

– Dette handler om å gi muligheter for dem som står langt unna arbeidslivet, mennesker med nedsatt arbeidsevne eller folk som er sykmeldt og ikke har arbeidsgiver, sier Anja Søberg.

Søberg understreker at det er et samarbeid mellom flere enheter i NAV.

- Vi i NAV Arbeidslivssenter skaffer arbeidsgivere som vil stille opp på disse møtene, men vi får vi god hjelp av fylkets markedskoordinatorer som sørger for at alt det organisatoriske er i orden. Og så er det en forutsetning at NAV-veilederne finner kandidater til å stille på jobbintervjuer, påpeker Søberg.

GIR MULIGHETER: Anja Søberg er avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter i Hedmark.

Fornøyde arbeidsgivere

Søberg forteller at arbeidsgiverne er godt fornøyd med denne måten å komme i kontakt med potensielle arbeidstakere på.

– Arbeidsgiverne får muligheten til å møte kandidater de ellers ikke ville møtt. Kandidatene har gjerne store hull i CV-en, men samtidig stor motivasjon. Det skjer noe i møte mellom mennesker når man ser etter muligheter.

Arbeidsgiverne får på denne måten klarlagt kandidatenes ressurser og finner motivert arbeidskraft. Intervjuene foregår i trygge og rolige omgivelser, og det er handler om å skape gode forutsetninger for trygghet og mestring.

– Dette er en veldig god måte å komme i kontakt med potensielle medarbeidere på, sier rektor Sissel Havik ved Ingeberg skole i Hamar.

Havik har vært med på «Ta sjansen» som arbeidsgiver ved et par anledninger.

– Jeg er strålende fornøyd med at NAV har gjort en jobb i forkant med å velge ut personer som har både interesse og forutsetninger for å fylle jobben. De kandidatene jeg har snakket med hadde jeg nok aldri kommet i kontakt med gjennom en vanlig utlysning. Vi er opptatt av å gi folk en sjanse i arbeidslivet, og dette opplegget gjør det enkelt for oss å få til det, sier Havik.

Oppsiktsvekkende resultater

NAV-kontorene i Hedmark har gjennomført mange «Ta sjansen»-messer de siste fire årene.

– Siden starten har 209 individer vært på jobbintervjuer på «Ta sjansen». 87 av kandidatene har ikke lenger behov for oppfølging fra NAV, og av dem igjen er 56 i jobb. Det betyr at 42 prosent av kandidatene ikke lenger er registrert hos NAV. Av de resterende 58 prosent er omtrent halvparten enten i arbeidsrettet tiltak eller avklart mot arbeid, opplyser avdelingsdirektør Anja Søberg. //