«Samspill og ledelse» har vært tilbudt på Handelshøyskolen BI i over 25 år, og de siste årene også på AFF, som utdanner ledere. Det er Paul Moxnes som har laget kurset, som bygger på en forelesningsserie han hadde på psykologistudiet på Blindern. Den gang het faget «Miljø- og organisasjonsanalyse».

– Det var ikke så veldig stor interesse for kurset blant psykologistudentene, så jeg syntes jeg måtte gjøre en pedagogisk vri. En dag sa en deltaker at han mente dette var midt i blinken for ledere, forteller Moxnes.

– Det mest solgte lederkurset på BI

Paul Moxnes er organisasjonspsykolog og har skrevet flere fagbøker.

For å gjøre en lang historie kort: Moxnes kontaktet BI, som viste interesse. Han sa opp jobben på Universitetet i Oslo og begynte å undervise i det som etter hvert fikk navnet «Samspill og ledelse».
Det er over 25 år siden, og siden den gang har han lært opp mange kursledere.

Moxnes forteller at det til å begynne med var liten tro på at dette var noe ledere ville melde seg på.– Men det skulle vise seg å bli det mest solgte lederkurset på BI, sier han.

– Hva er det du lærer bort, som gjør at kurset er blitt så populært?

Han tenker seg godt om før han svarer:

– Å oppdage seg selv som leder. «Finne seg sjæl». Det bekreftes også av ledelsesundersøkelser. For når du vet hvem du er, vet du også hva du vil. Det blir lettere å ta beslutninger.

Prosesser i trygge rammer

«Samspill og ledelse» er ikke er et kurs i vanlig forstand, understreker Moxnes.
– Kurset er en utfordring på en helt annen måte. Det handler om å lære seg til å ta valg og å se at alle valg får konsekvenser. På kurset får du tilbakemeldinger og ser konsekvensen av det gruppa velger.

– Lærer man å samarbeide?

– Ja og nei, dette handler ikke om samarbeid, men om å erfare og lære om gode og negative samspill. Kurset er veldig strukturert og styrt, men det er rom for mange psykologiske prosesser. Deltakerne får kontakt med det sårbare i seg selv, men i trygge rammer.

NAV gjør det selv

Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode. På BI skåret det i snitt 1,5 på en skala fra 1-7, der 1 er best.

Og nå er altså kurset «Samspill & ledelse i NAV» blitt en del av NAVs lederutviklingsprogram, PULS, riktignok i en kortere versjon.

Opprinnelig krevde han at  psykologer i NAV skulle holde kursene.

– Men HR-avdelingen ville bruke tre egne ansatte, og ingen av dem var utdannet psykologer. Etter noe nøling aksepterte jeg det, på betingelse av at de gjennomførte det læringsopplegget vi ble enige om. Et av kravene var at de skulle lese to veldig solide lærebøker i psykologi som er skrevet av Dan McAdams og Donelson Forsyth.

Skårer like bra i NAV

Som sagt, så gjort. Tre medarbeidere i HR-avdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet er nå i gang med å undervise på kurset, som har 3 moduler i stedet for 5.

– Jeg må få skryte av kurslederne i NAV, som bare har fått et «crash-kurs» av meg. De startet med et halvt år der de skulle lese seg opp i to lærebøker i psykologi, og så har vi tørrtrent en periode før de fikk sitt først kull med deltakere. Det er fortsatt rom for forbedringer, men jeg er likevel imponert.

Til tross for at NAVs kursledere ikke har samme utdanning og opplæring som de profesjonelle, gir deltakerne like gode tilbakemeldinger som på BI på samlingen som helhet.

«Kurs-rus»

Utfordringen nå, blir å følge opp deltakerne i etterkant, mener Moxnes.

– Det er vanlig at flere er i en slags «kurs-rus» rett etter de er ferdige med kurset. I de første årene intervjuet jeg derfor systematisk deltakerne fem og ti måneder etter kurset. Det viste seg at omtrent en tredjedel ble ganske deppa en tid etter at de var tilbake i jobb. Men ti måneder senere, svarte alle deltakerne – med unntak av én – at de var blitt styrket i lederrollen.

Samspill og ledelse i NAV
  • Startet høsten 2018 og inngår i NAVs lederutviklingsprogram, PULS.
  • Består av 3 moduler på til sammen 13 dager:
    • Arbeidsgruppens psykologi
    • Gruppepsykologiske prosesser
    • Personlighet og personlighetsutvikling
  • Kursholderne skal blant annet lese bøkene The person: An introduction to the science of personality psychology  av Dan P. McAdams og Group dynamics av Donelson R. Forsyth, samt bøkene Fasett-mennesket. Personlighet og rolle.   Et utviklingsperspektiv og Positiv angst – i individ, gruppe og organisasjon av Paul Moxnes.
  • Nye kurs starter til høsten.