På grunn av koronaviruset forsvant mange stillinger fra stillingsmarkedet. Fra februar til mars gikk antall utlysninger på NAVs stillingsportal arbeidsplassen.no fra 40.000 til under halvparten.

Blant de 100.000 stillingene som ble utlyst mellom 15. mars og 30. juli, er dette de vanligste sektorene:

  • Helse og omsorg toppet listen med over 25.000 utlyste stillinger som sykepleier, helsefagarbeider, vernepleier, 25 000 stillinger i helse og omsorgpleieassistent, personlig assistent, psykolog og sosionom.
  • Stillinger innen undervisning og barnehager hadde nærmere 13 000 utlysninger. Det inkluderer lærere til grunnskole og videregående skole, pedagoger, barnehageassistent, barnehagelærer, førskolelærere og pedagogisk leder.
  • Varehandelen lyste ut 7.500 stillinger som butikkmedarbeidere, selgere i detaljhandelen og lagermedarbeider.
  • I bygg og anlegg er det tømrer, elektriker og snekker som har blitt mest lyst ut (til sammen nær 5.000 utlyste stillinger).
  • Yrker innen IT som systemutvikler og rådgiver har det også vært behov for.

Profilbilde av Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik
Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik

De tre mest utlyste yrkeskategoriene tilhører helsesektoren, nemlig sykepleier, helsefagarbeid og vernepleier.

– Behovet for flere hender i helserelaterte yrker var tydelig i flere år før koronasituasjonen, men er nå blitt enda større. Om lag én av fire utlysninger har de siste månedene vært innen helse- og omsorgssektoren, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

De tretti mest utlyste stillingene

Her følger de tretti mest utlyste stillingene i stillingsportalen arbeidsplassen.no. Listen dekker cirka 60 prosent av totalt antall utlyste stillinger på arbeidsplassen.no i perioden 15. mars - 20. juli 2020).

Topp 30 Yrkeskategori Antall utlyste stillinger
1 Sykepleier 9.940
2 Helsefagarbeider 5.192
3 Vernepleier 3.647
4 Butikkmedarbeider 3.577
5 Allmennlærer (grunnskolen) 2.681
6 Tømrer 2.585
7 Selger (detalj) 2.568
8 Pleieassistent 2.428
9 Barnehageassistent 2.402
10 Renholder bedrift 2.071
11 Saksbehandler (offentlig administrasjon) 1.869
12 Pedagogisk leder (førskolelærer) 1.735
13 Sjåfør klasse 2 1.553
14 Personlig assistent (syke og helsevern) 1.532
15 Barnehagelærer 1.413
16 Sosionom 1.404
17 Elektriker 1.373
18 Lagermedarbeider 1.345
19 Barne- og ungdomsarbeider 1.299
20 Førskolelærer 1.169
21 Lærer videregående skole 1.063
22 Systemutvikler 1.046
23 Kokk 1.015
24 Pedagog    977
25 Snekker    975
26 Faglærer videregående skole    727
27 Stipendiat    668
28 Psykolog    649
29 Leder privat virksomhet    528
30 IT-rådgiver    500

 

Fakta om tallene

  • Listen er basert på utlysninger på arbeidsplassen.no og gir ikke det komplette bildet av behovet for arbeidskraft i denne spesielle perioden. Dessuten har mange midlertidige ansettelser foregått på andre måter, for eksempel via vikar- og bemanningsbyråer, direkte kontakt mellom bransjer, direktemeldt til NAV-kontor og kandidatsøk på Arbeidsplassen og så videre.
  • På arbeidsplassen.no telles antall annonser og antall stillinger pr. annonse. Hvis en stilling blir lyst ut to ganger, blir den dermed telt to ganger.
  • I tillegg til at bedrifter selv kan lyse ut sine stillinger på arbeidsplassen.no, henter tjenesten inn ledige stillinger som er lyst ut på nettsidene hos samarbeidspartnere.
  • Yrkene i tabellen er sortert etter Statistisk sentralsbyrås yrkeskatalog.

13 000 stillinger i undervisning og barnehage