Carolien Vandersmissen

De digitale jobbmessene European Job Days foregår i flere europeiske land. Bedrifter og jobbsøkere kan presentere seg for hverandre, og jobbintervjuene kan gjøres der og da.

– Den teknologiske utviklingen åpner helt nye muligheter for arbeidslivet. Digitale jobbmesser sparer både bedriftene og jobbsøkerne for tid og penger. I tillegg blir antakelig terskelen for å delta lavere, siden man ikke trenger å møte opp fysisk. Miljøgevinsten er selvsagt også stor, sier Carolien Vandersmissen, seniorrådgiver ved NAV Troms og Finnmark.

Nordkalotten-samarbeid

I denne omgang er det først og fremst arbeidsgivere i de nordlige områdene i Norge, Sverige og Finland som stiller på den digitale messen onsdag 11. mars, forteller Vandersmissen.

EURES
  • EURES (European Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene.
  • skal fremme fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området.
  • ble dannet i 1993 og er nedfelt i EØS-avtalen.
  • i Norge er EURES en integrert tjeneste i NAV.
  • European Job Days (EOJD) er støttet av EU-kommisjonen.

– Grunnen til at vi ikke tar med hele landet, er at vi som jobber med EURES i nord har et veletablert Nordkalotten-samarbeid på tvers av landegrenser. Vi ønsker å organisere noe felles, siden vi har samme arbeidsmarkedet og samme utfordringer.

Nye arbeidsgivere melder seg på messen helt opp til messedagen.

– Messen er for alle bransjer i våre regioner, og vi forventer jobbsøkere fra hele EU/EØS-området. Målet er å få kompetent arbeidskraft til å flytte nordover, men vi er naturligvis også interessert i lokal arbeidskraft, sier Vandersmissen.

Det er gratis å delta for både arbeidsgivere og jobbsøkere, og de som er på jakt etter jobb kan registrere seg allerede nå.

Les mer om å søke jobb i EU/EØS og Sveits.