Jackson har retinitis pigmentosa, en øyesykdom som fører til at synet gradvis snevres inn. I dag har hun 5-8 graders syn. Det normale er 180.

Følte seg presset ut av jobben

Jobben som regnskapsmedarbeider hos Hotell Norge i Kristiansand klarte hun helt fint uten hjelpemidler. Men da det ble bestemt at administrasjonen skulle slankes og oppgavene settes bort til en underleverandør, ba hun NAV om lønnstilskudd for å kunne fortsette å jobbe i administrasjonen. Da NAV sa at hun måtte gå sykmeldt ett år før lønnstilskudd ble aktuelt, følte hun seg presset ut av jobben.

Siren Jackson er glad for å kunne jobbe i resepsjonen igjen

– Jeg trodde NAV hadde som oppgave å holde folk i jobb. Jeg var jo ikke syk, så hvorfor skulle jeg bli sykmeldt? Tenk om jeg hadde blitt alvorlig syk etterpå. Da ville jeg ikke hatt rett til mer sykepenger. Den risikoen kunne jeg ikke ta.

Jackson kontaktet avisen Fædrelandsvennen, som fortalte hennes historie.

– Jeg var i en veldig vanskelig situasjon. Synet mitt ble stadig dårligere, og jobben min var i ferd med å forsvinne. Men jeg ville ikke bli uføretrygdet. Jeg ville jobbe.

– Her har vi mulighet til å bidra

En kort spasertur fra Hotell Norge ligger NAV hjelpemiddelsentral Vest-Agder, hvor Christina Elefsen jobber med arbeidsrettede veiledningstjenester for personer med syn, hørsel eller hjerneskade. Jobben hennes er å hjelpe denne brukergruppen til å kunne jobbe.
Elefsen var nyansatt veileder da hun leste om Siren Jackson i Fædrelandsvennen og tenkte: Her har vi mulighet til å bidra.

– Ved hjelp av veiledning, tilrettelegging og hjelpemidler, kan veldig mange bli i jobb. Mulighetene er mange. Det gjelder bare å vite om dem, sier hun.

Visste ikke hva hun skulle gjøre

I Jacksons tilfelle handlet det om å kunne fortsette i jobben hos Hotell Norge uten å bli sykmeldt først. En jobb hun hadde hatt i 15 år. De første fem årene som resepsjonist, deretter i administrasjonen.

– Jeg valgte å jobbe med regnskap fordi synet ble så dårlig at jeg følte at jeg ikke behersket resepsjonsjobben. Men med litt tilrettelegging og hjelp fra NAV hjelpemiddelsentral viste det seg at jeg kunne jobbe i resepsjonen igjen.

Har funksjonsassistent

I dag har Jackson funksjonsassistent og ett hjelpemiddel fra NAV. Det kom på plass i slutten av 2017 og fungerer utmerket. Hun trives veldig godt som resepsjonist og er glad for den støtten hun har fått fra NAV hjelpemiddelsentral og fra arbeidsgiveren.

– Det betyr mye for meg at det er en kollega som er funksjonsassistent. Jeg ville ikke klart å jobbe hvis assistenten kun skulle være mine øyne utad. Det ville gitt et dårlig inntrykk hvis vi hadde en person i uniform stående i resepsjonen som ikke kan hjelpe gjestene, sier Jackson.

//

Det ble en lykkelig slutt. Det er jeg veldig glad for.

SIREN JACKSON

Funksjonsassistenten gjør de jobbene Jackson ikke kan gjøre, som for eksempel å hjelpe gjester med å finne fjernkontrollen til TV-en.

– Det er også vanskelig å hente ting, fordi jeg så lett kan snuble i gjenstander jeg ikke ser, sier Jackson.

Vibrerer i lomma

I resepsjonen er det installert et hjelpemiddel som gir Jackson beskjed hver gang det står en gjest i nærheten av resepsjonen.
– Da vibrerer det i lomma mi, og jeg vet at jeg må se meg rundt for å finne personen. Hvis jeg ikke reagerer, får jeg gjerne et vennlig dunk i siden av kollegaen min, sier hun med et smil.

Jackson og arbeidsgiveren har snakket om hun bør gå med en button for å signalisere til gjestene at hun er synshemmet, men foreløpig er de enige om at det ikke er nødvendig.

– Jeg vil jo helst fungere i jobb på lik linje med andre, sier hun.

Hjelpemiddelsentralen har det siste året hatt kontakt med Jackson og arbeidsgiveren flere ganger for å sikre at det fungerer optimalt. Ifølge Elefsen var det veldig lite som skulle til for å tilrettelegge.

Christina Elefsen, veileder ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder

– Jeg møtte en veldig engasjert arbeidsgiver som virkelig ønsket at Jackson skulle fortsette i jobben, og da er mye av jobben gjort.

– Siren er en ressurs

Raymond Kirknes er administrerende direktør i Hotell Norge. Han er glad for at de fant en løsning.

– Siren er en ressurs, hun har jobbet her lenge og kan mye de andre ikke kan. Det er en styrke å ha henne i resepsjonen.

Jacksons erfaring fra regnskap gjør at hun blant annet kan finne fram i systemene for å svare gjester på fakturaspørsmål.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for oss alle. Siren gjør en strålende jobb i resepsjonen. At hun ikke kan stå der alene handler først og fremst om sikkerhet. Hvis det blir brann, må de ansatte evakuere gjester, og det ville blitt en umulig oppgave for Siren, sier Kirknes.

Samarbeidet har skutt fart

Hos NAV Kristiansand er de glad det løste seg.

– Vi hadde ikke de rette virkemidlene på vårt kontor, men det hadde de på hjelpemiddelsentralen. I ettertid ser jeg at vi burde kontaktet hjelpemiddelsentralen med én gang, sier Marianne Bendtsen, avdelingsleder i NAV Kristiansand.

Nå har samarbeidet med NAV Kristiansand skutt fart. Elefsen har fast kontorplass på NAV-kontoret og er der ukentlig. I tillegg har hun reist rundt til alle NAV-enheter i fylket for å fortelle om hvordan og i hvilke saker hjelpemiddelsentralen kan bistå.

– I løpet av de drøyt to årene jeg har jobbet her, har jeg holdt bortimot hundre foredrag. NAV-kontorene kjenner oss mye bedre nå, de tar ofte kontakt og vi samarbeider om mange saker, sier Elefsen.

– Det ble en lykkelig slutt. Det er jeg veldig glad for, sier Siren Jackson.