Opplysninger som tidligere ble sendt i posten, kan nå utveksles digitalt. NAV er i gang med å utveksle informasjon via EESSI, som er en digital løsning for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger.

En halv million utvekslinger årlig

Toni Kvalø, produkteier for Team EESSI NAV.

Det betyr at personer som har trygderettigheter fra mer enn ett EU-land vil få vedtakene raskere, og 800 saksbehandlere i NAV får en ny hverdag.

– Vi har beregnet at det kommer til å bli oppimot en halv million utvekslinger årlig mellom NAV og andre land, men det vil først skje når alle land har koblet seg på EESSI, sier Toni Kvalø, produkteier for Team EESSI NAV i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Norge var tidlig ute

Østerrike og Slovenia var først ute med å ta i bruk EESSI, Norge kom som en god nummer tre i april 2019. Da ble barnetrygd og kontantstøtte koblet på.
Barnetrygd er den ytelsen med størst volum av utvekslinger, forteller Kvalø.

– Både Polen og Sverige, som er våre største samarbeidsland, har koblet på barnetrygd. Det gjør at nesten hundre prosent av informasjonsutvekslingen nå gjøres via EESSI, sier hun.

Får svar i løpet av én uke

Erfaringene er gode, forteller Siri Risnes, ansvarlig for barnetrygd og kontantstøtte i Team EESSI NAV i Arbeids og velferdsdirektoratet.

EESSI

– Saksbehandlerne forteller at svartiden fra utenlandske myndigheter har blitt vesentlig kortere. Vanligvis får de svar i løpet av én uke. Tidligere tok det 4-6 uker tidligere, inklusive tiden som tidligere gikk med til postmottak og skanning, som tok 2-3 uker.

Portoutgiftene blir naturlig nok borte når informasjonsutvekslingen foregår elektronisk.

– Bare for barnetrygd sparer NAV rundt to millioner kroner årlig i utgifter til porto og skanning. I tillegg kommer en gevinst for saksbehandlerne i form av mer automatisk utfylling, sier Kvalø.

Etternølere

NAV har gradvis koblet på ytelser i EESSI. Snart kommer også de to siste, som er uføretrygd og gjenlevendepensjon.

Full effekt av den elektroniske utvekslingen blir oppnådd først når alle land er med. Den sentrale EESSI-løsningen var ferdig i juni 2017, og landene fikk to år på å koble seg på.

– Det er en del etternølere, men jeg regner med at de aller fleste er med i løpet av inneværende år, sier Kvalø.