– Mange svarte at de ønsket å lære mer om jobbsøking, og de etterlyste konkrete arbeidsoppgaver. Så i år har vi lagt inn mye mer tid til gruppearbeid, og vi har utvidet møtet med 15-30 minutter, sier Håkon Berntsen, veileder NAV Vennesla.

Håkon Berntsen, veileder NAV Vennesla

Deltakerne vil blant annet ha intervjutrening gjennom rollespill, og de vil få i oppgave å se gjennom ulike CV-er for å finne feil og forbedringspunkter.

– Etter at de obligatoriske 60 minuttene, som alle må være med på, har vi satt av 60 minutter til individuelle samtaler for de som ønsker det. Da kan vi hjelpe til med alt som er relevant for jobbsøking, sier Berntsen.

Fikk ideen fra kolleger

Ideen til Jobbmuligheten fikk Berntsen da han deltok på Mulighetskonferansen i 2017, hvor NAV Hundvåg og Storhaug fortalte om konseptet de hadde utviklet.

NAV Vennesla har benyttet questback tidligere i forbindelse med andre informasjonsmøter de har holdt, og har gode erfaringer.

– Tilbakemeldingene vi får, gjør det enklere for oss å tilpasse opplegget slik at det treffer målgruppen bedre. Undersøkelsene er anonyme, og i fritekstfeltet kan de gi oss en direkte og ufiltrert tilbakemelding. Det er verdifullt, sier Berntsen.