Alle som trenger oppfølging fra NAV for å komme i arbeid, skal ha en aktivitetsplan. Til sammen dreier dette seg om omkring 330.000 brukere.

4. desember 2017 ble den digitale aktivitetsplanen lansert. Her kan man registrere alt fra stillinger man vil søke på og jobbavtaler, til møter og samtaler med NAV.

Se film om aktivitetsplanen:

Tredoblet på én måned

Den digitale aktivitetsplanen er én av leveransene i prosjektet «Forenklet oppfølging», som ved hjelp av digitale løsninger skal effektivisere og forenkle den arbeidsrettede oppfølgingen av brukere. I 2016 ble «Veiviser for arbeidssøkere» lansert på nav.no, og i 2018 kommer en ny og bedre tjeneste for registrering for arbeidssøkere på nav.no.

//

Vi håper og tror at den digitale aktivitetsplanen skal bidra til færre henvendelser i andre kanaler

ØYVIND MOGEN, PROSJEKTLEDER

Allerede etter én uke hadde over 30.000 personer tatt i bruk den digitale aktivitetsplanen på nav.no. 15. januar var tallet økt til 89.025

Portrettbilde Øyvind Mogen
FORNØYD PROSJEKTLEDER: Øyvind Mogen

Prosjektleder Øyvind Mogen er fornøyd med at en så stor andel benytter denne muligheten til å kommunisere med veilederen sin.

– Vi er godt fornøyd med at tallet er nesten tredoblet på disse få ukene.

Aktive brukere

Han synes det er ekstra positivt at omkring førti prosent av de over 200.000 aktivitetene er registrert av brukeren selv og ikke av veilederen.

// Aktiviteter per 15.01.2018
  • Avtale om å søke jobber: 14.824
  • Jobb jeg har nå: 12.583
  • Jobbrettet egenaktivitet: 39.377
  • Medisinsk behandling: 26.656
  • Møte med NAV: 22.134
  • Samtale: 23.964
  • Stilling jeg vil søke: 61.042

– Det viser at brukerne våre skjønner hvordan den digitale aktivitetsplanen skal brukes og forhåpentlig er glad for at de kan kommunisere direkte med veilederen sin uten å gå veien om fysisk oppmøte på NAV-kontoret.

Mogen forteller at i samme periode har antall henvendelser om arbeid i tjenesten «Send beskjed til NAV» blitt redusert med omkring en tredjedel.

– Det er for tidlig å si om denne tendensen vil fortsette, men vi håper og tror at den digitale aktivitetsplanen skal bidra til færre henvendelser i andre kanaler, sier han.

Mindre byråkrati

At aktivitetsplanen er blitt digital, har selvsagt også konsekvenser for NAVs veiledere. Det blir færre møter ansikt til ansikt og mindre byråkrati i form av aktivitetsplaner som sendes i posten og som skal signeres og returneres. Til gjengjeld kan de få hendene fulle med å besvare spørsmål elektronisk.

I NAV Holmestrand jobber Tove Larsen, én av mange NAV-veiledere som jobber med arbeidsrettet oppfølging. Så hvordan ser hennes arbeidshverdag ut etter lansering av den digitale aktivitetsplanen?

// Digital aktivitetsplan
  • Blir tilbudt alle som trenger arbeidsrettet oppfølging fra NAV
  • Gir både brukere og veiledere anledning til å kommunisere om framdrift
  • Har omkring 330.000 potensielle brukere, hovedsakelig arbeidssøkere og mottakere av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger.

– Foreløpig er det ganske stille, jeg har ikke så mange brukere som har tatt den i bruk ennå. Enkelte er riktignok veldig aktive og har mange spørsmål, men det går helt greit.

Larsen er begeistret for den digitale aktivitetsplanen og tror den kommer til å bli en suksess både for brukere og veiledere.

Viktig å møtes også

Om det er tidsbesparende eller ikke, er for tidlig å si, synes hun.
– Vi må nok la det gå et halvår før vi vet hvordan det påvirker arbeidshverdagen vår. Det blir spennende når alle brukerne er i gang.

Men selv om mye kan løses med digital kommunikasjon, er hun opptatt av at det også er viktig å møtes.
– Selv følger jeg opp ungdom, og det er vanskelig å forutse hvem som har tilstrekkelig nytte av digital oppfølging. Faren er at noen blir gående passive for lenge, så det er noe vi må være ekstra bevisste på framover. //