– Når det gjelder kompleksitet, kan jeg slå fast at NAV leverer! Men det er akkurat det jeg ønsket meg.

På LinkedIn-profilen hennes står det blant annet at hun «trives med komplekse problemstillinger og strategiske veivalg».

– Ja, det gjør jeg. Jeg liker å finne løsninger sammen med andre, og i løpet av dette året har vi fått gjort masse. Jeg jobber sammen med veldig flinke folk og har ikke hatt en kjedelig dag.

Et av de aller beste årene i hennes arbeidsliv

Bergli begynte i november i fjor, midt i koronatiden. Det tok et halvt år før hun traff medarbeiderne sine og andre kolleger ansikt til ansikt, men hun ser tilbake på et år hun beskriver som et av de aller beste i sitt arbeidsliv.

– Jeg har blitt tatt så godt imot og har lært så mye av engasjerte medarbeidere som alle virkelig brenner for jobben og samfunnsoppdraget. De har en arbeidsiver og et pågangsmot som imponerer. Det har vært så gøy!

Før hun startet i NAV, hadde hun vært over 20 år i Skatteetaten. Som nyutdannet jurist fikk hun jobb som førstekonsulent, og etter som årene gikk ble hun leder for ulike avdelinger. I 2018 ble hun divisjonsdirektør for 1 500 ansatte, og da Hans Christian Holte tiltrådte som NAV-direktør i august i fjor, ble hun konstituert skattedirektør.

– Jeg synes vi har jobbet godt

Nå er hun direktør for omkring 3 000 ansatte. Omkring halvparten jobber som saksbehandlere for de fleste ytelsene NAV forvalter. I tillegg har hun ansvar for NAV Kontroll og NAV Klageinstans – og snart også en ny, juridisk seksjon.

Det har vært fullt trykk dette første året. Hun og medarbeiderne hennes har fullført to store prosjekter som skal føre til bedre og mer effektiv forvaltning av de 24 ytelsene de har ansvar for. Hele verdikjeden, som for eksempel arbeidsprosesser, mengder søknader, ventetid på saksbehandling og klagesaker, er gjennomgått.

– Jeg synes vi har jobbet godt. Vi har jobbet med hele porteføljen av ytelser og gjør fortløpende prioriteringer. Vi har klart å flytte både folk og penger mellom enhetene. Og det kommer brukerne våre til gode. Flere får raskere svar.

Ambisjoner, retning og forbedringsområder er på plass

Parallelt har prosjektet «Moderne ytelsesforvaltning» pågått. Den beskriver utfordringer, forbedringsområder og ambisjoner de nærmeste årene. Anbefalingene er blant annet nye og mer automatiserte saksbehandlingssystemer for de største arbeidsrelaterte ytelsene, som er dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger. Arbeidet med de nye digitale verktøyene er i gang, og innen utgangen av 2025 er de forhåpentlig på plass.

Hun er opptatt av språket som brukes i lover og regler. I podkasten På godt Navsk blir hun bedt om å kaste et ord i søpla, og valget falt på «tilståelse».

– I stedet kan vi si «du har fått innvilget», «du har rett til», eller «du får». Vi må bruke ord folk forstår, og vi må si det viktigste først. Det folk vil vite, er om de har fått ja eller nei på søknaden, og om og når de får penger.

Rundskrivene står for tur

Nå skal avdelingen hennes gyve løs på NAVs rundskriv med tanke på forenkling og forbedring av språk. De har allerede kartlagt behov for oppdateringer og laget en plan for de viktigste.

– Hans Christian Holte har en klar forventning om at også rundskrivene skal ha et klart språk, og det er jeg helt enig i. Vi står riktignok ikke helt fritt til å kaste ord siden det kan få konsekvenser for rettigheter og plikter, men det er mye som kan skrives enklere og bedre. Det som også er viktig, er at vi samordner oss med andre etater og sørger for at vi bruker samme innhold i samme begreper, sier hun.

Tidligere i høst konkluderte Sivilombudet med at NAV tolker regelverket for utsettelse av foreldrepenger feil, og nylig konkluderte Høyesterett med at NAVs rundskriv ikke var godt nok forankret i loven om sykepenger. Om det finnes flere rundskriv som kan føre til en strengere praksis enn det som er formulert i loven, er hun ikke kjent med.

– Jeg har ikke fått noen andre eksempler foreløpig, men dette må vi selvsagt se nøye på når vi går gjennom rundskrivene. Rundskrivene våre skal gjenspeile intensjonen i lover og forskrifter.

Gleder seg til fortsettelsen

Rundskrivene skrives av NAV, mens lov og forskrift utarbeides av departementet.

– Det hender at lovens eller forskriftens ordlyd ikke er i tråd med det som trolig er hensikten, eller at den gir uheldige utslag. Det må vi fange opp og melde fra om til lovgiverne, sier Bergli.

Hun har nok å henge fingrene i framover også. Det er nå utviklingsarbeidet skyter fart. Mye skal på plass i årene som kommer. Det skremmer henne ikke:

– Nei, tvert imot. Både medarbeiderne mine og IT-utviklerne har et pågangsmot og en appetitt som både imponerer og inspirerer. Jeg gleder meg til fortsettelsen!