Presentasjonen «NAV i tall og fakta» lages i forbindelse med utgivelsen av NAVs årsrapport. Blant illustrasjonene du finner der, er blant annet hvordan NAV er med fra vugge til grav gjennom ulike velferdsordninger. Du kan se hvor mye utbetalinger som gikk til ulike fylker og hvilke land som mottar mest trygdeutbetalinger fra NAV.

Digitalisering og brukernes kontakt med NAV er et annet tema i NAV i tall og fakta. Visste du for eksempel at nesten 70 prosent av brukerne foretrekker å kommunisere med NAV digitalt i 2018? Og at denne andelen har økt fra 54 prosent i 2016?

Dette og mye mer kan du lese om i NAV i tall og fakta.