Profilbilde Willy Fotland
FORNØYD: Willy Fotland

Da Willy Fotland begynte i jobben hos Nordbø Maskin AS i mai 2016, informerte han om at han hadde øyesykdommen retinitis pigmentosa. Den gang trodde verken han eller arbeidsgiver Martin Nordbø at det bare skulle ta halvannet år før sykdommen ville påvirke jobben. Synsproblemene ble gradvis verre, og han mistet retten til å kjøre bil.

– At jeg mistet førerkortet kom veldig brått på, og jeg var redd for at jeg ville miste jobben, sier Fotland.

Han var anleggsleder for grøntavdelingen, og kjørte mye ut til anleggsområder for å arbeide som gartner. Uten bil ble det vanskelig å fortsette med de vanlige arbeidsoppgavene. Fotland valgte å flytte fra Sandnes til Sola slik at han kunne gå til jobben, men det løste ikke alt.

Opprettet ny stilling

Nordbø var snarrådig. Han kontaktet Tone Runestad, IA-kontakten ved Arbeidslivssenteret.

Profilbilde Ellen Marie Wiig, veileder, NAV Sola
STOLTE PÅ KOLLEGENE: Ellen Marie Wiig, veileder, NAV Sola. Foto: Privat

– Vi diskuterte muligheten for om noen kunne være sjåfør for ham, men kom frem til at det ikke ville være en god løsning. Så fant vi ut at vi kunne opprette en ny stilling, der vi kunne bruke Willy som rådgiver innenfor gartnerfaget og kalkulasjon, forteller Nordbø.

Runestad involverte Beate van der Meijs ved hjelpemiddelsentralen i Rogaland. De møttes og konkluderte med at dersom bedriften fikk lønnstilskudd fra NAV, kunne de opprette den nye stillingen. van der Meijs kontaktet veileder Ellen M. Wiig på NAV Sola og la frem forslaget. Hun stolte på vurderingen til sine kolleger og brukte bare én uke på å få ordnet lønnstilskudd.

– Det var en ganske klar sak: Det var allerede foretatt gode vurderinger i saken, og de hadde en arbeidsgiver som ønsket bistand til å opprette ny stilling og en arbeidstaker som har mer å gi i arbeidslivet, sier Wiig.

Tone Ballott Runestad, arbeidsgiver Martin Nordbø, koordinator fra hjelpemiddelsentralen Beate van der Meijs og Willy Fotland er samlet inne på kontoret til Fotland.
SAMARBEIDER GODT: IA-kontakt Tone Bellott Runestad, arbeidsgiver Martin Nordbø, koordinator fra hjelpemiddelsentralen Beate van der Meijs og Willy Fotland er samlet inne på kontoret til Fotland.

Møtte aldri veilederen sin

Få uker etter lønnstilskuddet var i boks, kunne Fotland starte i jobben som fagansvarlig for grøntavdelingen, der han blant annet fikk ansvar for å regne ut pris på arbeid de leverer til kunder.

– Jeg ville fortsette å jobbe, og er glad for at NAV sørget for at det ordnet seg så raskt, sier han.

Siden alt ble løst på så kort tid, unngikk Fotland å bli sykmeldt. Han rakk ikke engang å møte NAV-veilederen sin.

Willy Fotland holder begge hendene rett fram. Når han ser på den ene hånden kan han ikke se den andre.
DEMONSTRERER SYNSFELTET: Willy Fotland kan ikke se den andre hånden dersom han fokuserer på fingeren.

– Willy kunne ha risikert å miste jobben på grunn av sykdommen. Det kunne betydd et langt oppfølgingsløp som sykmeldt, før han hadde fått avklart om han kunne fortsette på arbeidsplassen. I verste tilfelle kunne han falt helt ut av arbeidslivet. NAV-veilederen stolte heldigvis på vurderingen vår, og satte inn tiltak før vi i det hele tatt kom dit, sier van der Meijs.

– Noe av det viktigste er at alle har vært innstilt på å samarbeide og løse problemet, sier Nordbø.

– Dette er et eksempel på hva vi kan få til når vi jobber sammen og bruker det handlingsrommet vi har, tilføyer van der Meijs.

Willy Fotland har foreløpig ingen hjelpemidler på arbeidsplassen, men han har en åpen avtale med hjelpemiddelsentralen om at han kan ta direkte kontakt dersom synsproblemene forverrer seg.

– Det er en trygghet å vite at jeg får hjelp hvis synet mitt blir dårligere. Foreløpig greier jeg meg bra fordi det lille synsfeltet jeg har igjen, er skarpt, sier han.

Bindeledd

Profilbilde Tom Christensen, rådgiver NAV Rogaland
FORNØYD 2: Tom Christensen, rådgiver, NAV Rogaland. Foto: Astrid Nodland

I Rogaland har NAV arbeidet lenge med å gjøre hjelpemiddelsentralens tjenester bedre kjent. For å spre kunnskap om hva som skal til for at hørselshemmede, synshemmede og mennesker med kognitive funksjonsvansker kan delta i arbeid, tilbyr hjelpemiddelsentralen arbeidsrettet veiledning til NAV-kontor og brukere.

Ett av tiltakene er informasjonssamlinger for NAV-veiledere der de får se og lære hvordan ulike hjelpemidler fungerer. Det har gitt resultater, og i 2018 har hjelpemiddelsentralen fått flere henvendelser enn noen gang.

En suksessfaktor er at hjelpemiddelsentralen ansatte en koordinator. Det er denne rollen Beate van der Meijs har. Hun har tidligere arbeidet som veileder ved NAV Sola, og har derfor god kjennskap til NAV-veiledernes hverdag.

– Min rolle er å være et bindeledd. Det handler om å se NAV som helhet, og å forstå hvordan de ulike delene påvirker hverandre, sier hun.

Fakta // retinitis pigmentosa (RP)
  • er en fellesbetegnelse for en rekke, i hovedsak arvelige netthinnesykdommer.
  • Sykdommen beskrives som å ha kikkertsyn eller tunnelsyn.
  • Omlag 1500 personer i Norge har RP.
    Kilde: blindeforbundet.no

Tom Christensen, rådgiver ved NAV Rogaland, har samarbeidet tett med van der Meijs.

– Noe av suksessen er at hjelpemiddelsentralen og Beate har vært på tilbydersiden fra begynnelsen av. Det har ført til at ting har gått veldig fort, og med veldig enkle rutiner, sier Christensen.

– Vi er kolleger, det skal være like enkelt å ringe meg, som andre kolleger. Alle må være på samme lag. Når vi deler fagkunnskapen vår og finner fram til løsninger sammen, bidrar vi i fellesskap til at folk kan beholde arbeidet sitt eller kommer ut i jobb på et tidligere tidspunkt, sier van der Meijs.