Både deltakere og ansatte ved Voksenopplæringen i Arendal var til stede da NRK var til stede da direktør for NAV Agder, Hilde Høynes (i midten) overrakte den "gammelnavske ordlisten" til NAV-direktør Hans Christian Holte. Det var også NRK Sørlandet, som dekket begivenheten. (Foto: Magdalene Eldevik Kjosar, NAV).

– NAV har en viktig rolle i å være sikkerhetsnett for de som kommer til Norge, og da er språket viktig. Det er klart at det blir vanskelig når man kommer til Norge fra et annet land. Derfor er jobben dere har gjort så viktig, sa Hilde Høynes, som overrakte ordlisten til Holte på vegne av NAV Agder, NAV Arendal og Arendal Voksenopplæring.

Hans Christian Holte er enig:

– NAV kan, og skal, bli bedre til å bruke et tydelig språk, og dette er et verdifullt blikk på det vi gjør i NAV. Tusen takk til alle som har bidratt til å lage denne ordlisten, og spesielt Nihal, som har samlet sammen disse «gammelnavske» ordene.

Samlet de vanskeligste vedtaksformuleringene

Nihal Yigrit har siden i fjor høst hatt språkpraksis hos NAV Agder og har gått gjennom flere titalls NAV-vedtak. Etter noen måneder hadde hun samlet de 30-40 vanskelige formuleringene som gjentok seg oftest. Dette ble utgangspunkt for en serie språkverksteder med kursdeltakere i Voksenopplæringen. Deltakerne var elever med høyere utdanning fra hjemlandet.

Nihal Yigrit fortalte at hun syntes det var vanskelig å lese mange av vedtakene fra NAV, og hun er glad for å være med å hjelpe NAV til å skrive enklere:

– Mange er i en krise når de tar kontakt med NAV. Språket i NAV er for vanskelig, spesielt juridiske uttrykk, sier Yigrit.

– Dere har en kompetanse vi trenger, sa Holte til deltakerne som har plukket ut ord og begreper i "Gammelnavsk ordliste". (Foto: Hilde Mjøs, Arendal Voksenopplæring)

Hun får støtte av NAV-direktøren:

– Jeg er enig med Nihal i at mye av problemet i NAVs formidling ligger i juridiske formuleringer. Språket vårt er preget av et regelverk som er ganske komplisert. Det kan være vanskelig å bygge bro fra begreper i lovverket og til å skrive noe folk faktisk kan forstå, sier Holte.

Viktige for Norge

Hilde Mjøs fra Arendal Voksenopplæring har organisert prosjektet sammen med NAV Agder. Hun var også imponert over jobben gruppen elever med høyere utdanning fra hjemlandet har brukt kompetansen sin til:

– Dere har plukket fra hverandre uforståelige setninger, vanskelige ord og uleselige paragrafer. Jeg vil takke NAV og dere som har deltatt fra Voksenopplæringen. Det har vært kjempevanskelig, men dere ga ikke opp! En av dere sa: «Jeg er glad for å være med fordi dette prosjektet har fått meg til å føle for første gang at jeg er viktig i Norge». Dette prosjektet har vist at dere i høy grad er viktige for Norge.

Hans Christian Holte er glad for at arbeidet med «Gammelnavsk ordliste» fortsetter:

– Dere har en kompetanse vi trenger, og det er blikket fra folk som kommer fra andre land til Norge. Dere ser det med et litt kritisk blikk, og det trenger vi. Jeg gleder meg til å lese ordlisten og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet!

NRK Sørlandet dekket begivenheten både på nett, i radio og på TV.

Noen eksempler fra «Gammelnavsk ordliste»:

subsidiær ytelse, bortfall, tiltakskonsulent, forutsette, vesentlig, medføre.