Hvert år tilbyr NAV studenter innen IT et såkalt «summer internship», som går ut på at studentene får oppgaver fra NAV, med god oppfølging fra IT-avdelingen.

Jobbet med å forbedre jobbmatcher

Elias Nilsen Hvideberg studerer teknisk fysikk

Et av årets sommerprosjekt gikk ut på å lage en såkalt yrkesontologi, det vil si å bruke maskinlæring til å identifisere yrker, kompetanser og personlige egenskaper i stillingsannonser og å utforme en modell for relasjonen mellom dem. Modellen studentene jobbet med vil for eksempel kunne brukes for å finne hvilke yrker som er relaterte, og hva slags kompetanse og personlige egenskaper som er mest etterspurt i disse yrkene.

– Vi har jobbet med stillingsannonser hentet fra blant annet NAV og finn.no for å sette sammen en yrkesontologi, som kan brukes til å supplere eller forbedre arbeidstaker- og arbeidsgiver-treff. På veien dit har vi også hentet mye innsikt om det norske arbeidsmarkedet, forteller Elias Nilsen Hvideberg, som studerer teknisk fysikk ved NTNU.

Morsomt og meningsfylt

Han søkte sommerjobb hos NAV fordi han syntes det virket motiverende å jobbe med NAVs samfunnsoppdrag, samtidig som stillingen virket spennende og utfordrende.

– Det var morsomt å få jobbe med så store og interessante data og lage noe om føltes meningsfullt. Personlig hadde jeg ikke jobbet med maskinlæring før, så det var en bratt læringskurve i starten. Det mest utfordrende var å velge hvilke retninger vi ville gå innad i prosjektet, som var ganske åpent.

Camilla Balestrand Klemetsen studerer industriell matematikk

Camilla Balestrand Klemetsen studerer industriell matematikk ved NTNU. Hun søkte seg til NAV i sommer fordi hun hadde lyst til «å være med på noe innovativt og nytt».

– Å jobbe for NAV har vært veldig kjekt, jeg stortrivdes, samtidig følte jeg at det vi gjorde var nyttig. NAVs visjoner og målet om å bruke teknologi til å hjelpe mennesker i arbeid er noe som er viktig for meg, og dessuten er maskinlæring veldig i vinden. Det er også morsomt å få gjort noe som utfordrer det vi lærer på studiet. Problemstillingene har ofte ikke ett svar, slik jeg som matematiker er vant til.

Benedikte Evensen studerer aktuarfag ved UiB

Også for Benedikte Evensen, som tar aktuarfag ved UiB, var det viktig med en meningsfull sommerjobb:

– Ikke bare fordi det er spennende å jobbe for økt effektivitet og innsikt gjennom bruk av AI, men også fordi NAV har en viktig samfunnsoppgave. I tillegg ønsket jeg å få praktisk erfaring fra et fagmiljø i en større organisasjon, forteller hun.

Frihet til å utforske metoder

Gjennom sommeren har studentene samarbeidet med sommerstudenter hos SSB, som har jobbet med lignende problemstillinger. Det har gitt mange faglige diskusjoner og dannet grunnlag for videre samarbeid mellom NAV og SSB om å utvinne nyttig kunnskap om arbeidsmarkedet fra stillingsannonser.

Evensen oppsummerer sommeren i NAV slik:

– NAV byr på mange muligheter som arbeidsgiver. Det morsomste for meg var å få friheten til å utforske ulike metoder og få lov til å være kreativ med hvordan oppgaven ble løst. I tillegg var det gøy å jobbe i et team med andre sommerstudenter.

Også Hvideberg sitter igjen med et positivt inntrykk:

– NAV har et veldig hyggelig, men samtidig ambisiøst, arbeidsklima. Det er vanskelig ikke å trives med å jobbe i NAVs IT-avdeling.

 

Har du lyst til å jobbe med data science i NAV? Sjekk Detsombetyrnoe.no for utlysning til neste års summer internship