Fajunio kom til Norge i 2010. Hun jobbet som au pair de første to årene og studerte deretter norsk. – Jeg forstod raskt at jeg trengte å lære språket for å studere og få jobb, sier Irene. Gjennom voksenopplæringen tok hun VG1 i helsefag og hadde språkpraksis på et sykehjem.

– Men dette var ikke nok til å få jobb, så jeg meldte meg hos NAV.

Gode jobbmuligheter

I NAV Lyngdal fikk hun Yama Noori som saksbehandler. Han var nylig blitt prosjektleder for Jobbsjansen, som finansieres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). I Lyngdal er Jobbsjansen organisert under NAV.

FIKK SJANSEN: Irene Fajunio setter stor pris på hjelpen hun har fått av prosjektleder Yama Noori ved Jobbsjansen i NAV Lyngdal.

Målet med Jobbsjansen del A er å få hjemmeværende innvandrerkvinner i utdanning og jobb. Noori tok en samtale med Irene Fajunio for å kartlegge hennes ønsker og muligheter på arbeidsmarkedet.

– I Jobbsjansen legger vi stor vekt på at deltakerne er involvert i alt som skjer med dem. De er med på å legge planer, og jeg følger dem tett opp for å vite hvordan det til enhver tid går med dem. Da jeg snakket med Irene, kom det fram at hun hadde VG1 i helsefag, og jeg så gode jobbmuligheter for henne hvis hun tok VG2, sier Noori.

Fikk jobb med én gang

Irene Fajunio og en annen deltaker begynte på toårig VG2 i helsefag, der hun bestod den teoretiske delen og hadde praksis på et sykehjem i Lyngdal kommune. Da også den praktiske delen av kurset var bestått etter realkompetansevurdering, ringte lederen som hadde hatt dem i praksis til Yama Noori med en hyggelig beskjed: De ønsket å ansette Fajunio og den andre deltakeren. Hvis de ville, kunne de begynne allerede dagen etter.

– Det var helt fantastisk, sier Irene Fajunio, som i dag har gått over til hjemmesykepleien.– Jeg trives kjempegodt, og vi har et kjempegodt miljø her på jobben. Hver dag gleder jeg meg til å gå på jobben, og ingen dag er kjedelig!

– Føles ekstra godt

Å få hjelpe andre mennesker er verdens beste jobb, synes hun.

– Jeg har familien min på Filippinene og kan derfor ikke bruke så mye av tiden min på dem. Da føles det ekstra godt å ha en jobb som lar meg bruke tiden min til å hjelpe andre som trenger meg her.

//

Hver dag gleder jeg meg til å gå på jobben

IRENE FAJUNIO

Virksomhetsleder i hjemmetjenestene i Lyngdal kommune, Anne Sanden Kvinen, er også svært fornøyd med å ha Fajunio med på laget:

– Jeg har bare gode ting å si om henne, og jeg vil også berømme NAV Lyngdal for å gjøre en god jobb. Vi trenger fagkompetanse i kommunen, og med stadig større behov innen pleietjenestene vil dette bare bli viktigere og viktigere. Irene bidrar på en flott måte, sier hun.

En rollemodell

Yama Noori mener Fajunios innsats for å komme i drømmejobben har vært viktig, ikke bare for henne selv, men også for mange andre hjemmeværende innvandrerkvinner i Lyngdal:

Irene Fajunio

– Hun er blitt en rollemodell for andre. Når de ser hva Irene Fajunio har fått til, får de også troen på at de kan klare det selv, sier Noori.

For det er ikke bare Fajunio som har lyktes gjennom Jobbsjansen i Lyngdal. Prosjektet har oppsiktsvekkende gode resultater. Alle som har blitt med i prosjektet er kommet i jobb eller utdanning, med unntak av to som underveis i prosessen flyttet fra kommunen underveis i prosessen. Blant de 54 Jobbsjansen-prosjektene i norske kommuner kan ingen andre vise til slike resultater.

Nesten som en far

Yama Noori tror en viktig faktor er at Jobbsjansen i Lyngdal er organisert under NAV.

– Dette gir oss direkte tilgang til NAVs tiltak og virkemidler, sier han.

Fajunio tror også prosjektleder Noori er en viktig del av grunnen til at de har lyktes så godt:

– Yama gjør en fantastisk jobb. Han er ikke bare sjefen, men nesten som en far for oss alle. En som hele tiden passer på og ikke gir seg før vi har en jobb og kan føle oss trygge.