STOLTE VINNERE: Prosjektleder for Foreldrepengeprosjektet i NAV, Karin Bøhlerengen og Ola Furu, som leder IT-utviklingsprogrammet prosjektet har vært en del av, var stolte mottakere av Digitaliseringsprisen 2019.

Digitale søknader i verdensklasse og et splitter nytt saksbehandlingssystem gjorde at Foreldrepengeprosjektet stakk av med seieren på årets digitaliseringskonferanse i regi av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av jobben vi har gjort og viser at NAVs digitaliseringsarbeid blir lagt merke til, sier en stolt prosjektleder, Karin Bøhlerengen.

Ble kåret av 1 100 konferansedeltakere

Foreldrepengeprosjektet i NAV ble i april plukket ut som en av tre finalister blant atten nominerte. I nominasjonen står det blant annet at «Nå kan du søke om foreldrepenger hvor som helst og når som helst i en løsning som er i verdensklasse».

Det var imidlertid de 1 100 deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2019 som foretok den endelige avstemmingen mot slutten av dagen den 11. juni.

Ni minutter

De fleste foreldrepengesakene behandles nå i en kombinasjon av automatisk og manuell saksbehandling. I fjor høst ble inntektsmeldingen digital, og hvis alle opplysninger foreligger digitalt, vil foreldre få svar i løpet av minutter.
Den digitale søknaden, i kombinasjon med chatboten Frida og ulike planleggingsverktøy, gjør at foreldre nå i gjennomsnitt bruker ni minutter på å søke.

 

 

Foreldrepenge-prosjektet
  • utvikler og innfører nye IT-løsninger og arbeidsprosesser for foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger
  • startet i 2016 og avsluttes i juni 2019
  • vil forenkle omkring 180 000 søknadsprosesser i året
  • koster omkring 750 millioner kroner