Profilbilde av Anita Mølmesdal Sivertsen
Anita Mølmesdal Sivertsen

I fjor mottok NAV 2,6 millioner søknader om sykepenger, og over 42 milliarder kroner ble utbetalt. Fram til nå har hver eneste sykepengesøknad NAV mottar blitt behandlet manuelt, men mandag 12. oktober startet en ny epoke.

Gjengen som har jobbet med den digitale løsningen fulgte spent med da den første utbetalingen av sykepenger gikk smertefritt gjennom fagsystemet uten å ha blitt kontrollert av mennesker.

– En milepæl og en fantastisk dag! sier Anita Mølmesdal Sivertsen, som leder produktområde Helse (PO Helse).

Hun forteller at dette er noe de har jobbet med i et par år, og at noen av de som har bidratt deltok i et digitalt møte da den første saken gikk igjennom.

– Det var et magisk øyeblikk og en stor lagseier for teamene i produktområdet og alle de dyktige kollegene rundt oss. Vi var mange som hadde en god dag på mandag!

De enkleste sakene først

Automatisk saksbehandling i NAV
  • Barnetrygd og alderspensjon har blitt utbetalt automatisk i mange år.
  • Fra i fjor høst kan også foreldrepenger utbetales automatisk, forutsatt at NAV har mottatt alle nødvendige opplysninger.
  • De nye vedtaksløsningene i NAV utvikles såkalt «smidig», som betyr at de lanseres før de er helt ferdige og forbedres kontinuerlig.

De aller fleste arbeidstakere får utbetalt sykepenger direkte fra arbeidsgiver, som får refundert sykepengene fra NAV.

Det er noen av disse sakene som nå kan behandles automatisk. Det er også en forutsetning at arbeidstakeren bare har én arbeidsgiver og at det ikke er noen kompliserende faktorer som kan påvirke rettigheten til sykepenger.

Raskere og riktigere

Antall søknader som behandles automatisk, er foreløpig lite. Sivertsen forteller at de starter forsiktig, men forventer at vi snart kan behandle vel 3 000 saker automatisk hver uke.

– De store volumene kommer ikke før vi er trygge nok på at også litt mer kompliserte saker kommer trygt gjennom. Automatisk saksbehandling ikke bare er arbeidsbesparende for NAV, sier Sivertsen:

– Det blir raskere og riktigere saksbehandling når maskinene gjør alle utregningene, så det er bra også for de som skal ha utbetalingene.

Heier på automatisering

Teamet PO Helse består av folk fra ulike fagområder, blant annet jus, design, programmering, kommunikasjon – og ikke minst: saksbehandling.

Profilbilde av Bente Thomassen
Bente Thomassen

Siden desember har seks saksbehandlere på sykepengeområdet kontrollert alle søknader som nå gjøres automatisk, og sammen med et tjuetalls andre saksbehandlere i NAV Arbeid og ytelser har de bidratt til å utvikle og forbedre fagsystemet.

– Vi heier på automatisering og nye funksjonaliteter i fagsystemene og har ventet på denne dagen, vi også.

Det effektiviserer saksbehandlingen, til glede for både brukerne våre og oss, sier Bente Thomassen i styringsenheten til NAV Arbeid og ytelser.

På sikt vil det bli bruk for færre saksbehandlere, men foreløpig er det nok å gjøre, forteller Thomassen:

– Å redusere den manuelle saksbehandlingen er jo noe av gevinsten med å automatisere, men det er et stort behov for saksbehandlere på andre områder i NAV. Mange av våre folk vil få andre oppgaver.

Bygget av egne folk

Den automatiske saksbehandlingen inngår i et nytt saksbehandlingssystem for sykepenger. De fleste saksbehandlere på sykepengeområdet jobber fortsatt i Infotrygd.

Profilbilde av IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe
Jonas Slørdahl Skjærpe

Etter over førti års lang og tro tjeneste brukes den gamle traveren fortsatt til saksbehandling av en rekke av NAVs ytelser.

Den blir ikke pensjonert før om noen år, men bruken har avtatt de siste årene, ettersom flere og flere ytelser flyttes helt eller delvis over på nye løsninger.

Sykepenger står for tur, forteller IT-direktør i NAV, Jonas Slørdahl Skjærpe.

Han er stolt av det nye saksbehandlingssystemet som  er tatt i bruk for sykepenger.

– Dette er den første løsningen vi har utviklet med i hovedsak egne folk. De andre saksbehandlingssystemene til NAV er laget av innleide konsulenter. Den vi lager nå eier vi selv, og har bygd den som vi vil ha den. Den legger til rette for fleksibilitet, læring og kontinuerlig utvikling, og komponenter fra denne løsningen kan brukes i utviklingen av nye saksbehandlingssystemer. Dette er en løsning for framtiden, sier Skjærpe.