Morten Tholander, produkteier i teamet som utvikler den nye sykepengeløsningen, har fulgt spent med når saksbehandlerne har trykket på knappen. – Nå har vi for første gang en hel verdikjede på plass: fra søknaden kommer inn, til alle registre er sjekket av maskinen, og til pengene til slutt kan overføres til konto.

Trangt nåløye

Foreløpig er det veldig få saker som får lov til å slippe gjennom nåløyet, forteller Tholander. Kravet er at saken handler om én sykmelding med én tilhørende søknad og én inntektsmelding, og at NAV refunderer 100 % av beløpet til arbeidsgiveren. I det kresne utvalget av saker skygger man unna dem det er noe spesielt med, for eksempel opplysninger om naturalytelser, utdanning eller at den sykmeldte har jobbet mer enn sykmeldingen sier.

– Senere, når vi har forsikret oss om at maskinen gjør tingene riktig, kan vi lempe på de strenge kriteriene og ta med flere typer saker, forteller Tholander. Da kan vi også la behandlingen skje ute i noen av enhetene i NAV Arbeid og ytelser.

Saksbehandlerne er tett på

Fram til nå har maskinen gitt saksbehandlerne forslag til vedtak som de har kunnet legge inn i saksbehandlingssystemet Infotrygd hvis de er enige med maskinen. Nå kan de følge sakene helt til selve utbetalingen. Fortsatt sjekker saksbehandlerne at maskinen har gjort riktige vurderinger, men målet er klart: at flest mulig saker etter hvert kan behandles helt eller delvis automatisk.

Denne høsten har seks saksbehandlere fra tre ulike enheter byttet på å sitte sammen med utviklingsteamet i Oslo. Saksbehandlerne har gitt fortløpende tilbakemelding til teamet om tilfeller der de ser at løsningen har bommet, i tillegg til at de har kommet med ideer og forslag til forbedringer.

En av dem er Emine Benedicte Gunnerød fra NAV Arbeid og ytelser Romerike.

– Av og til er beregning av sykepenger temmelig intrikat og innebærer betydelig manuelt arbeid for saksbehandlerne. Jeg har stor tro på at vi nå kan få løst mer komplekse problemstillinger maskinelt og gi saksbehandlerne mer støtte sier Gunnerød.

FØRSTE GANG: Det var spenning å spore hos saksbehandler Majida Fouad og produkteier Morten Tholander da hun la den aller første sykepengesøknaden til utbetaling.

Majida Fouad fra NAV Arbeid og ytelser Oslo var den som la den aller første saken til utbetaling i den nye sykepengeløsningen. Hun gleder seg til å få samlet alt på ett sted i stedet for å lete i 5-6 ulike saksbehandlingssystemer.

– Jeg har stor tro på at vi kommer til å spare masse tid, sier Fouad.

Hun forteller at hun allerede har spart mye tid på den digitale søknaden. En vanlig dag kunne det være 30 papirsøknader hun måtte returnere fordi brukerne hadde fylt ut noe feil eller glemt å signere. Nå er det ikke mulig for brukerne å gjøre disse feilene lenger. Saksbehandlere slipper også å være redde for at de legger returposten i feil konvolutt.

Raske endringer

Morten Netland fra NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg forteller at måten de jobber på gjør at endringer kan gjøres raskt når saksbehandlerne oppdager noe som bør forbedres.
Han ble litt overrasket da han hørte at det til nå har vært vanlig å hente inn saksbehandlere først i sluttfasen, for å teste det som allerede var laget.

Det eneste naturlige er jo at man helt fra start snakker med dem som skal bruke løsningen og som har fagkunnskapen, sier han.

Netland mener verdiene av denne måten å jobbe på er mer enn at saksbehandlerne sparer tid akkurat der og da.

Emine Benedicte Gunnerød og Morten Netland er to av de seks saksbehandlerne som deltar i utviklingsarbeidet.

– I dag har vi masse jobb med feilutbetalinger som følge av en liten, men dessverre vanlig tastefeil i et veldig uoversiktlig skjermbilde. Da går utbetalingen til brukeren i stedet for til arbeidsgiveren, eller omvendt. Så følger vedtak, varsel om tilbakekreving, uttalelsesmuligheter og eventuelt vedtak om tilbakekreving. Da går det fort mye tid. I den nye løsningen vil opplysningene legge seg på riktig plass med én gang.

Bedre for både brukerne og saksbehandlerne

I framtiden vil de enkle sakene behandles automatisk, mens saksbehandlerne kan konsentrere seg om de sakene de bør bruke mer tid på. Brukeropplevelsen vil også bli bedre fordi saksbehandlerne får frigjort tid til å prioritere klager og feilutbetalinger, mener Netland.

– Det vil også bli lettere å oppdage misbrukssaker fordi systemet automatisk vil gi informasjon som saksbehandlerne nå må lete etter selv.

Foreløpig kan ikke den nye sykepengeløsningen brukes av enhetene som gjør vedtak om sykepenger.

– Først skal vi være sikre på at det fungerer som det skal, og at det faktisk går fortere og er mer brukervennlig enn i dag, sier Tholander.