Å oppleve krigshandlinger på nært hold kan være skadelig, både fysisk og psykisk. Derfor har NAV et eget kompetansesenter for veteraner, det vil si soldater som har tjenestegjort i krigsoppdrag på vegne av Norge.

– De fysiske skadene, som å ha mistet en arm eller et ben, er lettere å få forståelse for enn skader på psyken. For de skadene synes ikke. Og de kan være tunge å innrømme, både for seg selv og omgivelsene, sier Guri Hammervold Johansen, som sammen med Gunn Strand har jobbet i Kompetansesenteret for forsvarsveteraner siden det ble etablert.

Hun forteller at de psykiske skadene ofte ikke kommer til syne før etter noen år.

– Og da kan det ha gått så langt at man både har fått alvorlige økonomiske og personlige problemer. Mange klarer ikke å håndtere hverdagen, verken på hjemmebane eller på jobb.

– De er gull verdt

En av dem som har benyttet seg av kompetansesenteret i Elverum, er Frank Cato Lahti, som har vært på krigsoppdrag.

– Når soldater kommer hjem fra skarpe oppdrag, slik jeg gjorde, kan hverdagen bli veldig vanskelig. Mange tar ikke kontakt med NAV før det nesten er for sent. Og da er man ofte så nedbrutt at møter med NAV og andre hjelpeinstanser blir vanskelig å gjennomføre, sier Frank Cato Lahti.

Han forteller at han har brukt lang tid på å komme dit han er i dag.

– Jeg har nytt godt av NAVs kompetanse for å få hjelp og veiledning til å få både helsehjelp og bistand i økonomiske forhold. «Veterandamene» har hjulpet mange som ikke klarer å navigere i de kompliserte «irrgangene» i NAV-systemet. De er gull verdt for oss, sier Lahti.

Mange sliter med senskader

I dag bruker Lahti bruker mye av tiden sin til å jobbe i Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) i Veteranforbundet.

– Tall fra våre allierte viser at anslagsvis 10-15 prosent av soldatene som kommer hjem, vil slite med senskader og får ofte diagnosen posttraumatisk stressyndrom, sier Lahti.

Han tror at antallet forsvarsveteraner med senskader vil øke betydelig i årene som kommer. – Etter Tysklandsbrigaden har vi sendt ut mellom 100.000 og 120.000 soldater i skarpe oppdrag, blant annet til Libanon, Afghanistan, på Balkan og nå i senere tid Irak og Mali.

Krigshandlingene er blitt verre

Lahti forteller at krigshandlingene de senere årene er blitt stadig verre. – Nå blir kvinner og barn brukt i krigen, de blir utsatt for svært brutale voldshandlinger, som mange av soldatene blir vitne til. Folk opplever forferdelige situasjoner, som naturlig nok setter sitt preg. Han anslår at det er ca 10 000 soldater, spredd over hele Norge, som vil ha behov for ekstra bistand fra NAV.

– Og da må folk på NAV-kontorene vite litt om situasjonene veteranene har vært utsatt for, slik at de kan gi riktig bistand og hjelp, sier han.

– Livreddende

Lahti understreker viktigheten av at NAV-medarbeidere, og andre hjelpeinstanser, må ha innsikt i hva soldater i utenlandsoppdrag kan ha opplevd.

– De vil gjerne jobbe og være aktive bidragsytere når de kommer hjem, men det kan ta noen år før de er i stand til det. Jobben «Veterandamene i NAV» er formidabel og kan være livreddende. Det skulle vært langt flere av dem.

Vil dele kompetansen

I dag er det tre heltidsansatte som jobber i kompetansemiljøet, som er lokalisert hos NAV Elverum.

– Det er mye vi i NAV ikke vet om hvilke traumer forsvarsveteranene kan slite med når de kommer hjem fra internasjonale oppdrag. Og de bor jo over hele Norge, slik at alle veiledere i NAV kan oppleve å komme i kontakt med dem, sier Gunn Strand.

«Veterandamene» er opptatt av at hele NAV skal være kjent med hva de kan bidra med.

– Vi har mye erfaring og kompetanse og deler gledelig med våre NAV-kollegaer, sier Strand.

Godt samarbeid med Forsvaret

I 2017 fikk NAV-medarbeiderne Gunn Strand og Guri Hammervold Johansen Forsvarsmedaljen med laurbærgren for sitt gode arbeid for Forsvarets veteraner. Her flankert av kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen og brigader Tom Guttormsen.

Medarbeiderne fra kompetansemiljøet deltar også på samlinger for veteraner som kommer hjem fra internasjonale oppdrag. Der får veteranene informasjon om NAV og hvilke rettigheter som kan være aktuelle etter endt tjeneste.

– Vi deltar også på andre samlinger i regi av Forsvaret og gir råd og veiledning både til veteranene og til personellet. I tillegg arrangerer vi samlinger for NAV-medarbeidere. Der passer vi også på å få med informasjon fra soldater som har vært ute i internasjonale oppdrag, slik at de kan dele sin erfaring med oss, sier Guri Hammervold Johansen.