IPS- satsingen i Nord-Norge er et samarbeid mellom NAV og Helse og er et tilbud til mennesker med psykiske problemer eller rusproblemer som trenger hjelp til å få seg jobb. Satsingen kan vise til gode resultater når det gjelder overgang til jobb. I 2019 var det totalt 120 jobbsøkere i IPS tjenesten i Bodø. Av disse ble begynte 40 % i ordinær jobb eller utdanning.

Fikk tilbud om jobb som erfaringskonsulent

Alex kom i kontakt med tjenesten i 2017. I første omgang fikk hun en jobb innenfor lyd, lys og scenearbeid i Bodøs nye kulturhus. Den trivdes hun godt med, men etter en praksisperiode ønsket hun seg en ordinær jobb, og det fikk hun ved Vinmonopolet på Hunstad. Også denne jobben synes hun var perfekt, men så kom et enda bedre tilbud.

//

Jeg har over mange år vært innom svært mange offentlige tjenester som bruker – barnevern, psykiatri og NAV, for å nevne noe.

ALEXANDRA SILBERMANN

I 2018 fikk hun nemlig spørsmål om hun kunne tenke seg å arbeide som erfaringskonsulent ved Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse.

– Selvsagt kunne jeg det. Jeg har over mange år vært innom svært mange offentlige tjenester som bruker – barnevern, psykiatri og NAV, for å nevne noe. Jeg har også brukt jobbspesialistens tjenester og vet hva som funker.

Som sagt, så gjort, og i januar 2019 begynte hun på timebasis. Ett år senere er hun ansatt i halv stilling.

– Bruk vanlig norsk

Rollen til erfaringskonsulenten er ikke helt utviklet, men den går blant annet ut på å undervise de som jobber i tjenesten om hva de bør være oppmerksomme på i møte med brukerne.

– For eksempel ikke bruke fagspråk, men vanlig norsk, sier Silbermann.

Hun bruker sin egen bakgrunn og historie som eksempel.

– Det er viktig at hjelperne er på samme bølgelengde som den personen en står overfor. At man blir snakket til som et voksent menneske. Slike ting snakker jeg om for eksempel i metodeveiledning til jobbspesialistene.

Nyttig erfaringskompetanse

KOLLEGER: Silbermann sammen med Beate Brinchmann, leder av Regional Kompetansetjeneste for arbeid og Psykisk helse og Lene Hellesvik Hansen, IPS Ressurssenter Nord ved NAV Nordland. (Foto: Katrine H. Nylund)

IPS i Bodø startet som ett av 6 forsøksprosjekter i 2012 som et samarbeid mellom NAV Bodø, Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. Etter at prosjektet ble avsluttet i 2016, har tilbudet vært en del av den ordinære driften. De tre samarbeidspartnerne har alle ansatt jobbspesialister, og Silbermann er ansatt hos Nordlandssykehuset HF.

Beate Brinchmann er leder for den IPS-enheten ved sykehuset og er glad for å ha Silbermann i avdelingen.

– Erfaringskompetanse har en naturlig plass i tjenesten vår og bidrar inn på alle områder, om det er forskning, undervisning eller støtte til implementering av nye måter å jobbe på.

Har lyst til å gjøre mer

Rollen som erfaringskonsulent er under utvikling, og Silbermann drømmer om mer enn å forbedre IPS tjenesten. Hun vil gjerne også tilby sine tjenester til andre hjelpeinstanser.

– Systemet funker ikke optimalt, hvis det ikke er tilpasset brukerne. Det er personen som teller: Hvem er du, hva liker du å gjøre? Diagnosen er ikke et hinder, sier Silbermann.