Det har ofte vist seg vanskelig å få fremmedspråklige i jobb mens de deltar i Introduksjonsprogrammet. Nå har to syriske flyktninger vist at det er langt fra umulig.

Bian Atmat og Faraj Alkhoder har gjennom NAV og Isiflo jobb– og rekrutteringssenter i Industriparken på Raufoss fått fast jobb som spesialarbeidere hos bedriften Benteler, etter bare få måneder i programmet.

– Dette har betydd mye for alle deltakerne i Introduksjonsprogrammet og gjort at holdningene deres til å komme raskt i jobb har endret seg, sier programrådgiver Hanne Narten i flyktningeavdelingen i NAV Vestre Toten.

Fakta // Introduksjons-programmet
  • Et kommunalt tilbud til nyankomne flyktninger.
  • Er forankret i introduksjonsloven.
  • Varer som regel i to år, men kan være kortere eller lengre ut fra deltakerens behov.
  • Deltakerne mottar introduksjons-stønad mens de deltar i programmet.

Hun mener at deres historier beviser at det er mulig å komme raskt i jobb til tross for ulike hindringer.

– Det er viktig å lære av disse to for å se hva som skal til for raskere overgang til jobb. Mange av deltakerne er utålmodige etter å komme seg ut i fast jobb og få egen inntekt, sier Narten.

Norsk er nøkkelen

Atmat og Alkhoder forteller at nøkkelen til å komme raskt i arbeid er å lære seg norsk.

– Du må ha lyst til å være en del av samfunnet og vilje til å stå på hele veien, sier Alkhoder.

Han roser de ansatte på industribedriften og forteller om hyggelige og tålmodige kolleger.

– Du må tørre å spørre om hjelp og be folk forklare på nytt hvis du ikke forstår. I tillegg må vi bruke de arenaene som finnes, som språkkafeen her på Raufoss og delta i foreninger og aktiviteter på fritiden. Selv er jeg en ivrig radiolytter og ser på norske TV-programmer for å lære mer norsk, sier Alkhoder og smiler.

Utdannelse fra Syria

Bian Atmat er utdannet innen mekanikk og data fra Syria og gjennomgikk et grundig intervju da han kom inn på Introduksjonsprogrammet og til Isiflo jobb- og rekrutteringssenter.

– Min veileder fant raskt ut en mulig match med industribedriften Benteler, som produserer bildeler. Jeg ble interessert og fikk komme på intervju, siden de hadde behov for folk med min kompetanse. Etter prøvetiden har jeg nå fått fast ansettelse i full stilling. Nå har jeg permisjon fra Introduksjonsprogrammet, men jeg fortsetter å lære meg bedre norsk, sier han.

TRIVES: Bian Atmat og Faraj Alkhoder takker leder ved Isiflo jobb- og rekrutteringssenter, Kari Linnerud, for god oppfølging.

Han påpeker betydningen av at NAV er tydelige og hjelper dem med å forstå det norske samfunnet.

– På jobb- og rekrutteringssenteret lærer vi hvor viktig det er å komme presis på jobb og respektere arbeidstiden. I Syria er det en litt annen kultur for dette.

Må tilpasse kompetansen

Faraj Alkhoder peker på at den kompetansen de har med seg fra hjemlandet ikke nødvendigvis er tilstrekkelig.

– Vi må tilpasse kompetansen og erfaringene våre med kvalifiserende kurs og kortere fagutdanninger, slik at vi matcher bedre til arbeidsmarkedet her i Norge.

Selv har Alkhoder en mastergrad fra Syria, og er utdannet mekanisk ingeniør.

– Her får han det kun godkjent som en bachelorgrad og gir ikke umiddelbart jobb som flymekaniker i Norge. Underveis må vi heller finne andre yrker som Farajs kan trives med og utvikle seg, og som passer til kompetansen hans, sier NAV-veileder Hanne Narten.

Bedriftsleder Erik Bråten i Benteler er tydelig på at de må ha et rekrutteringsbehov for å ta inn arbeidskraft fra NAV.

– Vi har et godt samarbeid med NAV i Vestre Toten og Isiflo jobb- og rekrutteringssenter her i parken. Trenger jeg nye medarbeidere, ringer jeg dem og spør om de har noen aktuelle kandidater, sier Bråten. //