Alkoj måtte etterlate kona og toåringen deres i Homs da han kom som politisk flyktning fra Syria til Norge for tre og et halvt år siden. Etter å ha bodd på asylmottak i to år, fikk han oppholdstillatelse og flyttet til Nittedal, der han gikk på introduksjonsprogrammet.

Gikk på IT-kveldskurs

Etter diverse kortvarige NAV-tiltak fikk han i høst tilbud om å gå på We Ignite Tech, som er et arbeidsrettet kveldskurs for innvandrere med IT-bakgrunn. Over tre måneder får deltakerne økt sin kompetanse innen programmering og digital produktutvikling. Målet er å gjøre dem bedre rustet til en jobb som IT-utvikler i det norske arbeidslivet.

– IT har forandret seg mye siden jeg jobbet med det i Syria, så det var veldig nyttig å bli oppdatert, sier Alkoj.

En god investering

INKLUDERINGSENTUSIAST: – Neste gang har jeg lyst til å gi sjansen til en ungdom som har falt ut. Helst en jente, siden det er mange menn i IT-bransjen, sier Hafsa Elkam.

Kveldskurset var en god investering. For samtidig satt Hafsa Elkam, prosjektleder i NAV-prosjektet Digitale tjenester til arbeidsgivere (TAG), og var på jakt etter brukernes synspunkter i utviklingen av tjenestene. Ifølge henne selv er hun «over middels opptatt av inkludering».

– Vi utvikler tjenester som skal understøtte arbeidsgivernes inkluderingsarbeid, men det er jo to parter som skal kobles sammen: en arbeidssøker og en arbeidsgiver. Brukerdrevet medvirkning er helt avgjørende for å lykkes, og her i NAV har vi jo god tilgang på brukere. Så hvorfor ikke få med en av dem i prosjektet?

Elkam nevnte det for medarbeiderne sine, som var positive. Da fikk hun også vite om kveldskurset Alkoj gikk på. Hun innkalte to av deltakerne fra kurset til en samtale, og Alkoj fikk tilbud om jobb.

– Vi må styrke mulighetene deres

I første omgang har Alkoj seks måneder med lønnstilskudd fra NAV, men med mulighet for forlengelse.

//

Tillit og trygghet hjelper mye

MALAZ ALKOJ

Nå har Malaz Alkoj jobbet i prosjektet i snart to måneder. Elkam er fornøyd, det er også Alkoj:

– Jeg lærer noe nytt hver dag. Jeg gjør noen feil, men lykkes med noe annet. At jeg blir fulgt tett opp både av IT-avdelingen og kolleger i teamet, gjør at jeg ikke er så redd for å feile som jeg var i begynnelsen. Tillit og trygghet hjelper mye.

Betyr mye å få bidra

BRUKERDREVET MEDVIRKNING: Både prosjektleder Hafsa Elkam og dataingeniør Malaz Alkoj er glade for at han jobber i IT-prosjektet Digitale tjenester til arbeidsgivere (TAG).

For snart to år siden kom også kona og datteren til Norge, og for noen måneder siden fikk de en baby. Nå håper Alkoj på fast jobb. Ikke bare på grunn av inntekten, men også ønsket om å være til nytte.

– Det betyr mye for meg å kunne bidra med noe i det landet jeg bor i. Flere flyktninger må komme i arbeid. Samfunnet og arbeidsgivere har et ansvar, men det har også innvandrerne selv. Nå prøver jeg å motivere andre i samme situasjon som meg til ikke å gi opp å få seg jobb.

// Inkludering av innvandrere i NAV
  • I juni 2018 lanserte regjeringen Inkluderingsdugnaden, som er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Samtidig lanserte NAV en veiviser for inkludering for arbeidsgivere.
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet skal rapportere til Arbeids- og sosialdepartementet om andel ansatte i den statlige delen av NAV med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne, eller «hull i CV-en».
  • I 2017 hadde den statlige delen av NAV 10,9 prosent ansatte med innvandrerbakgrunn. Det er en økning på nesten 50 prosent siden 2011. De fleste kommer fra «landgruppe 2», som er land utenom EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.