Etter å ha vært ute av arbeidslivet i over åtte år, er Bakke nå en uvurderlig medarbeider hos Staren AS. Altmuligmannen med den offisielle tittelen «hjelpearbeider» fikser alt som fikses kan hos firmaet som utfører grunnarbeider.

//

Jeg har mening i hverdagen. Jeg føler meg litt mer normal.

TORSTEIN BAKKE (31)

På bakrommet viser han entusiastisk frem ryddejobben han har gjort i arkiver og utstyr, hvordan han har tilrettelagt for gjenbruk og resirkulering, og hvordan han har systematisert slik at arbeidsdagen blir enklere for alle rundt ham.

ALTMULIGMANN: Torstein Bakke fikser alt som kan fikses ved Staren AS. Han har 40 prosent stilling og tar ekstravakter når han blir spurt.

Jobben har gitt Bakke et helt nytt liv. Det har krevd både mot og vilje fra en som med egne ord følte seg «kassert og ute av samfunnet».

– Jeg har en plass å komme til, og en plass i samfunnet. Jeg tjener til livets opphold, og kan planlegge for fremtiden. Andre er avhengig av meg. Jeg har mening i hverdagen. Jeg føler meg litt mer normal, sier Bakke.

Ville være forbilde for barna

Årene utenfor arbeidslivet startet med en sykmelding i 2011. Torstein Bakkes psykiske helseproblemer gjorde det vanskelig for ham å fungere optimalt i arbeidslivet. Sykmeldingen ble til arbeidsavklaringspenger, og senere uføretrygd.

Han fylte dagene med tett oppfølging av barna, frivillig arbeid og idrett. Men han klarte aldri å slå seg til ro med ikke å være i jobb.
Prosjektet #syktbrajobb ble løsningen.

Det nasjonale læringsprosjektet ved NAV Bergenhus tilbyr individuell jobbstøtte til unge, uføretrygdede under 35 som ønsker å komme i jobb. Men det var ikke bare bare for Bakke å ta kontakt med NAV igjen etter å ha vært ute av arbeidslivet så lenge.

– Mange gruer seg til å gjøre noe annet når de har stått utenfor arbeidslivet lenge. Man blir usikker på hvordan man skal løse det økonomisk når man går fra uføretrygd til jobb. Samtidig er man gjerne usikker på seg selv; hva hvis ikke man klarer det og jobben ryker, sier Bakke. Til slutt var det tanken på barna som gjorde at han våget å ta kontakt med NAV.

VIKTIG STØTTESPILLER: Jobbspesialist Johnny Engan ved NAV Bergenhus (t.v.) har fulgt opp Torstein Bakke hele veien.

– Jeg hadde tenkt på jobb i flere år. Jeg ønsket å være et bedre forbilde for barna mine og gå foran som et godt eksempel. Det var det som gjorde at jeg bestemte meg for å komme tilbake til jobb. Jeg hadde også et økonomisk motiv, fordi vi ønsket oss et bedre sted å bo. Dessuten følte jeg meg stabil og frisk, sier Bakke.

Viktig samarbeid med jobbspesialist

Møtet med NAV Bergenhus og jobbspesialist Johnny Engan ble en positiv opplevelse for Bakke.

– Jeg var spent, men Johnny var veldig fin å prate med, sier Bakke. Han mener oppfølgingen fra jobbspesialisten har vært svært viktig.

– Det som har vært viktig for meg, er at Johnny har vært med i prosessen. Han har vært med til arbeidsgiver og fulgt meg opp hele veien. Han var på min side. Det gir en ekstra trygghet. Dette prosjektet er unikt, og jeg er sikker på at hadde jeg fått dette tiltaket før, hadde jeg nok kommet meg i jobb tidligere, sier Bakke.

Prosjektet har per i dag 35 deltakere, der 10 har fått jobb. Stillingene varierer fra et par timers jobb i uken, til stillinger mellom 40-60 prosent. Engan forteller at de møter noen utfordringer hos arbeidsgivere som ikke får det til å rime at uføretrygdede skal jobbe.

#syktbrajobb
  • er et læringsprosjekt som skal finne ut om IPS er en god metode for å hjelpe uføretrygdede ut i jobb og få dem til å bli der over tid. Det er ingen krav til størrelse på stillingen eller graden på uføretrygd. NAV gir tett oppfølging av både deltakere og arbeidsgivere.
  • tilbys unge arbeidssøkere som:
    • er under 35
    • mottar uføretrygd
    • bor i Bergen eller Askøy kommune
    • ønsker ordinært lønnet arbeid

– Vi pleier å si til arbeidsgiverne at det er snakk om mennesker som har vært syke, slik at de ikke har kunnet jobbe. Og nå er de friske nok til å jobbe. Hvem som helst kan havne i en slik situasjon, sier Engan.

– En drøm for en arbeidsgiver

Jobbspesialistene bruker mye tid på å finne den perfekte matchen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kontaktene de har i det lokale arbeidslivet gjør at de klarer å identifisere behov hos bedriftene som bedriftene gjerne ikke ser selv, eller tror de kan rekruttere folk til.

– Det handler gjerne om at det er arbeidsoppgaver som bør bli gjort, men som ikke fyller en hel stilling, sier Engan. Det var også slik han fant Bakkes jobb hos Staren AS. Daglig leder Stine Wikholm hadde lenge tenkt at bedriften trengte hjelp til forefallende arbeid.

– Da Johnny kom med kandidaten, tenkte jeg at vi kunne se om det var en løsning på sikt. Etter å ha snakket med Torstein skjønte jeg at vi kunne få akkurat det vi trengte, sier Wikholm.

Hun beskriver Bakke som «en drøm for en arbeidsgiver».

– Det har gått veldig fint. Jeg tenkte at det ville kreve mye av oss, men Torstein er god til å ta initiativ, og en drøm for en arbeidsgiver. Det skal klaffe, og i dette tilfellet gjorde det det, sier Wikholm.