De to siste årene har NAV Kvinesdal gått til topps på området «sosialtjenester» på kommunebarometeret. Årsaken er at de får folk som mottar sosialhjelp raskt over i jobb.

– NAV kom veldig raskt på banen

Sondre Aase er ikke overrasket over at kommunen hans gjør det så bra. Da han mistet jobben hos et byggevarehus som måtte nedbemanne, var NAV raskt ute med målrettet innsats.

Bente Haugland, NAV-leder i Kvinesdal

Et riggekurs førte ham inn i fast fulltidsjobb hos STS Stillaser.

– NAV kom veldig raskt på banen. Kurset de gav meg var konkret rettet mot jobb, og dette gav meg muligheten til å få jobben jeg er i nå, forteller Sondre Aase.

Hjelpen Sondre fikk, er resultat av en bevisst satsing, forteller NAV-leder i Kvinesdal, Bente Haugland.

– Det startet for flere år siden, da medarbeidere i flyktningtjenesten og ungdomsteamet uttrykte frustrasjon over at de brukte altfor mye tid til å snakke om penger i samtalene med brukerne. De ville heller bruke tiden til å jobbe sammen med flyktningene og ungdommene til å finne en løsning som kan gjøre dem selvhjulpne, forteller Haugland.

Mer tid til oppfølging

Svaret på problemet ble et skarpere skille mellom oppfølging og saksbehandling. Bente Haugland mener dette er den viktigste årsaken til at Kvinesdal utmerker seg i kommunebarometeret:

Kommune-barometeret
  • Kommunal Rapport lager hvert år Kommunebarometeret, for å måle tjenestenivået i landets kommuner.
  • Sosialtjeneste måles ut fra ulike kvalitative og kvantitative indikatorer knyttet til sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, kommunal bolig og økonomisk rådgivning.
  • Kvinesdal kommune toppet barometeret for sosialtjenester både i 2018 og 2019.

Før endringene var det samme veileder som hadde saksbehandlingen av den økonomiske stønaden som også skulle følge opp bruker mot arbeid. Dette førte til at mye av tiden som skulle gått til veiledning mot arbeid og karriereveiledning gikk til å snakke om økonomi. Veilederne opplevde at brukerne brukte møtene først og fremst til å snakke om økonomien, innholdet i vedtaket og nivået på ytelsen. Ved avslag på vedtak var det også en vanskelig rolle å stå i, og veilederne brukte mye av tiden til å forklare regelverk og hvorfor. Den vanlige «timen» til oppfølgingsmøte ble altså ikke brukt til veiledning mot arbeid.

– Vi har nå skilt den formelle og økonomiske saksbehandlingen fra oppfølging og veiledning. Vi gjør saksbehandlingen effektivt unna tidlig. Det frigjør tid til det som er NAVs viktigste jobb: å bistå mennesker slik at de blir selvhjulpne.

– Lyttet i stedet for å diktere

Aase fikk den økonomiske siden av saken sin raskt behandlet, og så fikk han en veileder som skulle hjelpe ham å få jobb og klare seg uten NAV-støtte. For Sondre var tiden og innsatsen veileder Tor Arve Barøy la ned, helt sentralt. Ikke minst betød det mye å føle at han ble lyttet til og forstått:

– NAV har vært pågående og flinke. De har lyttet til meg istedenfor å diktere. Jeg setter stor pris på at folk hos NAV har brukt tid på å bli kjent med meg. Jeg har alltid likt å jobbe. Problemet var å finne en arbeidsgiver som trengte meg, og det klarte NAV på veldig kort tid, sier Sondre Aase.

RASKT I JOBB: Sondre Aase (t.v.) kom fort i jobb med hjelp fra NAV-veileder Tor Arve Barøy.

Veileder Tor Arve Barøy mener også det var avgjørende at han kunne bli ordentlig kjent med Sondre:

– Det handlet i stor grad om å bruke tid på å bli kjent med ham, for så å matche han inn mot arbeidsmarkedet, som vi kjenner godt. Det var viktig for meg å vite at Sondre ville gjøre jobben på en god måte.

Barøy fant et egnet firma, som Sondre fikk møte.

– Dette resulterte nesten umiddelbart i jobb, forteller Barøy.

Svært aktiv

Fra å være arbeidsledig har Sondre Aase gått over til en svært aktiv tilværelse. Han jobber nå i fast turnus ved STS fagstillaser på Stord. Det trives han godt med.
– Jeg har mange ting jeg ønsker å gjøre de ukene jeg har fri. For tida pusser jeg opp hjemme, jeg jobber masse med musikk og har ofte spillejobber i helgene. I tillegg tar jeg noen vakter i byggevarehuset jeg jobbet i før.

På sikt kan han tenke seg å jobbe offshore.

– Det er mulig jeg etter hvert tar kurs for å bli aktuell for jobber på Nordsjøen. Jeg ser mange muligheter nå, og er takknemlig for at NAV Kvinesdal gav meg så rask og god hjelp da jeg trengte det, sier Aase.