Bilde av Markus Haraldseid og Petter Lohne (med briller), prosjektkoordinator Mikhail Fominykh (t.v.) og prosjektleder Ekaterina Prasolova-Førland
VED SAMLEBÅNDET: Det ser ikke sånn ut for de som står rundt, men for den som har på VR-brillene, oppleves det som man er ved samlebåndet på et fiskemottak. Det er NTNU-studenter, spesielt Markus Haraldseid og Petter Lohne (med briller), som har utviklet den virtuelle arbeidsplassen, under ledelse av prosjektkoordinator Mikhail Fominykh (t.v.) og prosjektleder Ekaterina Prasolova-Førland ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Ved hjelp av VR-briller og en kontroller i hver hånd, har over 70 ungdommer fra Trøndelag prøvd seg i fiskeoppdrettsbransjen – fra å kjøre båt ut til merdene og fore fisken, til sortering, sløying, filetering og pakking. Alt foregår i et rom på knappe ti kvadratmeter.
Underveis fikk de en forklaring på hvordan de ulike oppgavene skal løses, og for hver oppgave de gjorde riktig, fikk de poeng.

Mestringsfølelse

Og det er noe av poenget: Ettersom mange ungdommer liker og er vant til å spille dataspill, håper og tror prosjektleder ved NTNU, professor Ekaterina Prasolova-Førland, at denne måten å lære på skal gjøre ungdom tryggere på jobbvalg.

Fakta // AR og VR
    • AR er en forkortelse for augmented reality, som på norsk er oversatt til utvidet virkelighet og er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd.
    • VR er en forkortelse for virtual reality, som på norsk er oversatt til kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet og er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.
      Kilde: Wikipedia

– Unge som er usikre på yrkesvalg kan motiveres til å utforske flere yrker og arbeidssituasjoner når de får bruke teknologi de er kjent med og som gir dem mestringsfølelse, sier Prasolova-Førland.

Selv har hun vært en VR-entusiast i mange år og har gjennomført flere prosjekter innenfor blant annet medisin, sikkerhetstrening og historie.
Hun forteller at såkalt utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (VR) blir brukt til arbeidstrening og opplæring i virksomheter verden over, men å bruke det på unge arbeidssøkere har – så vidt hun vet – ikke vært gjort før.

En hjelp til å velge retning

Dermed søkte hun om støtte til prosjektet «Virtuell praksisplass» fra NAVs FoU-midler, som finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Prosjektet fikk støtte og følges tett av Arbeids- og velferdsdirektoratet og enda tettere av oppdrettsprodusentene Salmar, Måsøval og Aqualine – og ikke minst NAV Trøndelag.

Hans Kristian Lilleberg er leder for Ungdomsrådet i NAV Trøndelag og har vært med helt fra første planleggingsmøte. Han tror dette kan være en vei å gå for å få ungdom til å velge rett yrke:

– De får innsikt i arbeidsoppgaver og jobber de aldri har tenkt på før. Og at man "spillifiserer" det ved at man får poeng for eksempel når man klarer å plukke ut den dårlige fisken fra samlebåndet, gjør det morsommere enn å lese om fiskeindustri eller å skrive en liste over hva man interesserer seg for.

Bilde av Hans Kristian Lilleberg og Heidi Fossen
TROR PÅ VR: Leder for ungdomsrådet i Trøndelag, Hans Kristian Lilleberg og koordinator for forskning og utdanning i NAV Trøndelag, Heidi Fossen, har tro på at teknologi med bruk av spill-elementer kan bidra til å få ungdom i en jobb som passer.

Koordinator for forskning og utdanning i NAV Trøndelag, Heidi Fossen, nikker:

– Det aller beste hadde vært om det hadde vært et tilbud allerede når de skal velge videregående studieretning. Hvis man for eksempel velger elektrolinje, blir faget spesialisert allerede andre året, og da vil det være veldig nyttig å ha fått en smak av de ulike yrkene før man velger.

Må være god kvalitet

I den opprinnelige prosjektplanen inngikk fire kategorier yrker som ikke krever høyere utdanning: fiskeindustri, mekaniker eller elektriker, helse- og omsorgsarbeider og butikkmedarbeider.
– Men vi innså fort at det ble for omfattende, så vi prioriterte fiskeindustri og jobbintervju-trening før vi vurderer å bygge videre, forteller Fossen.

Å lage noe som ikke gir en følelse av å være til stede i et ekte miljø, virker mot sin hensikt, påpeker Lilleberg.

– Ungdommer er vant til god kvalitet. Den må være så god at de tar det seriøst. Derfor har det vært veldig viktig med tilbakemeldinger fra ungdommene som har testet produktene.

Mange aktuelle yrker

At det ble fiskeoppdrett, er ikke helt tilfeldig. Ikke bare fordi det er en bransje med behov for arbeidskraft, men også fordi Prasolova-Førland tidligere har vært med på å lage en oppdrettsanleggssimulator, så hun kjente bransjen godt og visste at den kunne egne seg virtuelt.

Hun mener det bare er fantasien som setter grenser for hvilke andre yrker man kan tenke seg. Fossen er enig:

– I starten av prosjektet tok vi kontakt med en rekke arbeidsgivere, og vi fikk utrolig mange positive tilbakemeldinger. Én av dem var fra en totalleverandør innenfor bygg- og anlegg, som er en både spennende og egnet bransje i denne sammenhengen.

Saken fortsetter under videoen.

Virtuelt jobbintervju

Jobbintervju-treningen er utviklet parallelt og er bare avhengig av en app som lastes ned, samt et par pappbriller som bare koster noen tiere.

– Det er bare å putte mobiltelefonen i VR-briller, og så er man i gang, forteller Lilleberg.

Her møter man en virtuell arbeidsgiver i form av et «ekte» menneske som stiller spørsmål ungdommen skal svare på. Etterpå kan de gå gjennom svarene sine og se hva de kunne gjort bedre.

– Vi tror dette kan være nyttig å gå gjennom sammen med en NAV-veileder i etterkant, sier Fossen, som gjerne også skulle hatt en variant der arbeidsgiveren stiller oppfølgingsspørsmål ut fra hva ungdommen har svart.

Bilde av Ekaterina Prasolova-Førland
BILLIG TRENING: Virtuell trening på jobbintervju krever bare en app på mobiltelefonen, som legges i VR-briller av papp. – Disse har jeg betalt tjue kroner for, sier prosjektleder for «Virtuell praksisplass», Ekaterina Prasolova-Førland.

Virtuell trening på jobbintervju har allerede gode resultater, forteller Prasolova-Førland.

– I staten New York har intervjutrening vist seg å bidra til at flere langtidsledige har kommet i jobb fordi de har følt seg tryggere på situasjonen og fått bedre selvfølelse, sier hun.

Noe å satse på?

Prosjektet «Virtuell arbeidspraksis» startet i mai 2017 og har vekket interesse både i Norge og utlandet. VR-løsningen er utviklet av IMTEL lab ved NTNU. Prasolova-Førland og hennes medhjelpere har presentert prosjektet på ulike messer og konferanser. I høst skal de vise det fram på de internasjonale konferansene EuroVR og AWE, samt for NAV-veiledere på konferansen «Unge i arbeidslivet».

Opprinnelig skulle prosjektet avsluttes denne høsten, men på grunn av stadige forbedringer og innspill underveis, er prosjektperioden forlenget til mars neste år. Hva som skjer etterpå, er uvisst.

– Når prosjektperioden er over, må vi i NAV tenke: Er dette noe vi vil satse på? Ett av spørsmålene som blir viktige å besvare, er om NAV-kontorene kan dra nytte av dette i sitt daglige arbeid. For det er først når det tas i bruk lokalt at vi kan måle effektene av dette, sier Fossen.

Oppdatering: Den 23. oktober vant prosjektet "Virtuell arbeidspraksis" Best Demo Award ved EuroVR-konferansen i London.  Prosjektet var også én av 20 finalister i AWE 2018 Breakthrough Auggie Awards.