Behovet for å rekruttere uten å møte arbeidssøkere fysisk har vært ekstra stort på grunn av koronapandemien. Nå har NAV møtt behovet til arbeidsgivere og arbeidssøkere ved å lage en digital møteplass.

Den første versjonen av Jobbtreff ble lansert i begynnelsen av februar 2021, og siden den gang er tjenesten forbedret på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som har testet den. En ny versjon ble lansert i januar i år. Siden den gang har 12 bedrifter prøvd ut tjenesten med flere hundre jobbsøkere. Quality Hotel Grand Larvik er en av dem.

Når ut til mange på en gang

Cecilia Berg, Quality Hotel Grand Larvik (Foto: Privat)

– Vi skal ansette mange, så det var genialt å kunne nå ut til et stort antall jobbsøkere på én gang og fortelle mer om de ulike stillingene og vårt behov. Vi fikk også mulighet til å vise frem arbeidsplassen litt på forhånd, og ikke bare i form av en stillingsannonse. Nysgjerrige kandidater fikk dermed anledning til å bli kjent med oss på en litt annen måte, sier Cecilia Berg, som er Pre Opening Manager ved hotellet.

Skryter av NAV

Det var i en samtale med NAV om rekruttering at Berg ble introdusert til Jobbtreff.

–  Vi har hatt tett dialog med NAV Larvik, og de har hjulpet oss med å finne gode kandidater til de ulike rollene. NAV var også med oss da vi arrangerte jobbsøker-dager i februar, der vi fikk muligheten til å møte mange av søkerne som deltok på jobbtreffet, sier Berg.

For å opprette et jobbtreff trengs rettigheten «Rekruttering» i Altinn. Deretter logger bedriften seg på Jobbtreff via arbeidsplassen.no, som er NAVs digitale møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Bedriften kan velge å gjøre jobbtreffet synlig på arbeidsplassen.no eller invitere jobbsøkere selv. De kan også be om hjelp fra NAV til å finne relevante kandidater, slik hotellet i Larvik gjorde.

Lav terskel for å delta

Marianne Garmann Ullsand, produkteier i NAV (Foto: Privat)

Marianne Garmann Ullsand er produkteier for Jobbtreff og er tett på arbeidet med utviklingen av tjenesten. Hun forteller at Jobbtreff er testet i flere versjoner, og at den versjonen som ble lansert i januar har fått gode tilbakemeldinger fra bedriftene som har testet den. Ullsand tror det er et etterlengtet behov som nå blir dekket:

– Vi har forsøkt å gjøre det enkelt for bedrifter å presentere seg selv og hva de ser etter i sin neste medarbeider. Deltakerne på sin side får mulighet til å sende inn temaer underveis, som for eksempel karrieremuligheter og betingelser, samtidig som vi ivaretar strenge krav til personvern. Det er grunnen til at jobbsøkerne deltar anonymt.

Kan motivere arbeidssøkere til å tenke nytt

Jobbtreff er tilrettelagt både for arbeidssøkere og arbeidsgivere, og ettersom den er så oversiktlig og tilgjengelig, tror Ullsand at tjenesten kan motivere arbeidssøkere til å tenke nytt.

–  I og med at det er så enkelt å møte aktuelle arbeidsgivere på denne måten, tror vi at mange arbeidssøkere vil få øynene opp for jobber de ikke ville tenkt på hvis de bare hadde bladd gjennom stillingsannonser. I Jobbtreff får de en grundigere og forhåpentligvis mer inspirerende beskrivelse av arbeidsgiverne, sier Ullsand.