Team Voksen ved NAV Rana har ansvaret for gjennomføringen av brukermøtene etter den nye modellen. Fra venstre foran: Bodil Myrstad og Kirsti A. Østbergh. Fra venstre bak: Ahmed Taki og Espen B Stien. (Foto: Finn Kaarby)

Veilederne ved NAV Rana var enige om at de trengte å forbedre informasjonsmøtene de hadde med arbeidssøkere. Den gamle modellen med en veileder som holdt en monolog på i underkant av en time for en gruppe brukere, gav ikke ønsket resultat.

– Vi slet med å få brukerne til å bruke de digitale tjenestene slik det var tenkt. Vi bestemte derfor at vi måtte gjøre noen endringer, forklarer Kirsti A. Østbergh, avdelingsleder Mottak ved NAV Rana.

Speed-dating

I januar 2019 erstattet de den gamle modellen med gruppemøter med maks 8 deltakere per møte. I løpet av to og en halv time gikk deltakerne gjennom:

• Informasjon om jobbsøkerprosess, digital aktivitetsplan samt dagpenger.

• Hva forventer du av NAV og vi av deg?

• Samtale med veileder. Kort kartlegging, ca. 15 minutter

• Hvordan skrive CV og søknad.

• Egenjobbing på nav.no med veilederhjelp ved behov.

– Vi ville gi en ordentlig opplæring i bruken av de systemene vi forventer at de skal bruke. Derfor la vi inn egenarbeidet som en del av informasjonsmøtene våre, forteller Østbergh.

Evalueringen av den nye modellen var positiv. Spesielt det siste punktet om egenjobbing gav gode resultater. 97 % av brukerne gav gode tilbakemeldinger.

Ressurskrevende

Den nye arbeidsmodellen var imidlertid personalkrevende. Høsten 2019 ble det derfor bestemt å kutte møtene til halvannen time. Den første halvtimen går med til informasjon, og den siste timen er egenjobbing. Informasjonsdelen av møtet rullerer mellom tre veiledere, og i den praktiske delen er det to eller tre veiledere til stede.

– Vi har funnet en modell som tar hensyn til de personalressursene vi har, samtidig som brukerne er meget fornøyde, forteller Østbergh.

Hun mener at veilederne på denne måten lærer brukerne litt bedre å kjenne. Brukerne vet også alltid hvem som er deres veileder.

– De har også fått bedre kunnskap om aktivitetsplan, dialog og kan få tilbakemelding på CV og jobbprofil som de alltid blir bedt om å legge inn i forkant av møtene, sier Østbergh.