God kunnskap om bedriften, god oversikt over kandidatenes profil og NAVs garanti for tett oppfølging av kandidatene i praksisplass, er hovedinnholdet i bedriftsavtalene som er inngått med de lokale virksomhetene. Det har gitt bedre jobbmatch og økt bredden i jobbtilbud til jobbsøkerne.

Mens de før hadde vertsteam, ungdomsteam, oppfølgingsteam og flyktningtjenesten, har de nå avdeling for bedrift, avdeling for oppfølging, avdeling for integrering og avdeling for stab.

– Som ansatt i bedriftsavdelingen får jeg nå mulighet til å gjennomføre 2-3 bedriftsbesøk i uka. Da får jeg anledning til å bygge relasjoner og få inngående kjennskap til bedriftens oppgaver og behov, sier rådgiver Øystein Lode.

NAV tar seg av rekrutteringen

Etter omorganiseringen får han varsel fra de andre avdelingene når en arbeidssøker som får oppfølging fra NAV er klar for en jobb. Da vurderer Lode og hans kolleger om de kan være aktuelle for noen av bedriftene. Avdeling for bedrift har også utfordret bedrifter til å inngå samarbeidsavtaler.

– På utvalgte bedrifter har vi rett og slett bedt om at vi tar oss av all rekruttering til deler av virksomheten, forteller Lode.

Det takket Vesteraalens AS ja til. Fiskematprodusenten hadde nettopp utvidet og trengte nye medarbeidere. Alle NAV-veilederne meldte inn kandidater, og mange kom ut i jobb.

– Også langtidsledige kom ut av 7-8 års arbeidsledighet ved hjelp av lønnstilskudd fra NAV, sier han.

Også Sortland kommune er en stor aktør og har forpliktet seg til å stille 25 plasser til disposisjon for arbeidsmarkedstiltak og språktrening. Intensjonen er å øke antallet til 45.

Bra å møtes ansikt til ansikt

– I tillegg ser vi at mange bedrifter er positive til å stille på informasjonsmøter hos oss. Vi finner kandidater, og kandidatene får møte arbeidsgiverne. Først får kandidatene felles informasjon, deretter et hurtigintervju med arbeidsgiver. Hvis de er aktuelle for jobben, blir det også et andregangsintervju før de forhåpentligvis får jobben.

At arbeidssøkerne får møte arbeidsgiverne ansikt til ansikt, har en egen verdi, mener Lode.

– Lederne sprer entusiasme og kunnskap som gjør at brikker faller på plass for arbeidssøkerne. Bransjer som var utelukket for arbeidssøkere kan plutselig åpne seg opp. Vi håper å få til faste månedlige møter med arbeidssøkere og arbeidsgivere, sier han.