Mohamad Zaher Abbous flyktet med kone og to barn fra Idlib i Syria til Drammen for to år siden. Mens han gikk på introduksjonsprogrammet var det ingenting han heller ville enn å jobbe.

Fast jobb

OPPLÆRING: Hovedoppgavene til Abbous i sommer er å sørge for at de økologiske jordbærene som vokser i drivhustunnelene får riktig mengde gjødsel og vann. Bonde Simen Myhrene er læremester.

Takket være et samarbeid med Næringsforeningen i Drammensområdet, NAV og kommunen, har han fått fast jobb hos Ekeberg Myhrene AS. Til daglig jobber han på gården Sylling Vestre, der Simen Myhrene produserer jordbær i lange baner – bokstavelig talt. I hundre meter lange drivhustunneler har Abbous fått ansvaret for å kontrollere at både jordbær og moreller er riktig gjødslet og at de får rett mengde vann.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått fast jobb, nå kan jeg forsørge familien min, sier Abbous, som ikke har erfaring fra landbruk fra tidligere. – Vi hadde morelltrær hjemme, men det var bare til privat bruk. Jeg studerte økonomi og har kjørt lastebil i Libanon i sju år, så dette er veldig nytt for meg, sier han.

Speed-dater etter frokostmøte

Det startet med et initiativ fra næringsforeningen, som har satt i gang prosjektet Internasjonale Drammen. Målet er å skaffe jobb til innvandrere og arbeidskraft til lokale næringsdrivende. I november ble lokale bønder og NAV invitert til et frokostmøte.

GOD MATCH: Simen Myhrene har ansatt Mohamad Zaher Abbous (t.v.). Duli Axhami (t.h.) fra NAV Drammen roser Myhrene: – Simen er en tydelig og fair arbeidsgiver.

Duli Axhami er integreringskoordinator i NAV Drammen, som jobber tett med næringsliv og Introduksjonssenteret i Drammen. Han forteller at sammen med NAV Lier gjorde de avtaler med sju gårdeiere om å besøke dem for å høre mer om hva slags kompetanse de hadde bruk for. NAV kunne tilby lønnstilskudd og oppfølging.

– To av bøndene hadde bruk for arbeidskraft i år, Espedal Gartneri AS og Ekeberg Myhrene AS. Sammen med Introduksjonssenteret valgte vi ut åtte egnede deltakere fra introduksjonsprogrammet som fikk delta på gruppeintervju og speed-dater med gårdeierne. Mange av dem fikk sommerjobb, og Mohamad fikk fast jobb, sier Axhami.

Samarbeider med andre gårder

På Sylling Vestre har de først og fremst behov for sesongarbeidere. Jordbærene i drivhustunnellene har sesong fra juni til september, mens de som vokser på bakken – og som det er flest av – er avblomstret i august. Fem tonn bær plukkes hver dag og kjøres til butikkene grytidlig neste morgen.

Mohamad Zaher Abbous ble ansatt i april, tre måneder før han var ferdig med introduksjonsprogrammet. De første månedene fikk han lønnstilskudd fra NAV, pluss en måned med mentor.

UBERØRT: Jordbærplukkerne rører bare stilkene, ikke bærene.

I likhet med alle som jobber på gården, måtte Abbous plukke jordbær i noen uker. Selv om han ikke var blant de raskeste, ville bonde Simen Myhrene beholde ham.

– I utgangspunktet er det ikke lett å skaffe helårs jobb på en gård som i hovedsak produserer bær, men vi er fire bønder som samarbeider, og sammen har vi klart å få til en ordning som gjør at han er sysselsatt også i vinterhalvåret, sier Myhrene.

Må klare seg selv

Lønna til jordbærplukkere er i utgangspunktet lav. Mens de tidligere ble betalt etter innsats, får de nå tariffestet lønn. Minstelønna er 123 kroner timen, men Myhrene betaler de beste arbeiderne mer.

SOMMERJOBB: Via NAV Drammen har Husen Ahmad Roba fra Etiopia og Tblets Ghebre Maryam fra Eritrea fått jobb som jordbærplukkere ved gården Sylling Vestre.

Også Abbous får mer enn han strengt tatt har krav på.

– Det går rett og slett ikke an å leve av minstelønn hvis man bor i Norge hele året, sier Myhrene.

Abbous, som i januar ble far for tredje gang, trives godt med jobben.

– Det var vanskelig i starten, siden det var mange nye ord. Jeg var redd for at jeg ikke skulle forstå alt, men nå gjør jeg det.

Det er bra, for når familien Myhrene drar på sommerferie, må han klare seg selv.

– Det skal gå fint, smiler Abbous.