Det er omkring to måneder siden Hadia Tajik ble utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister. Nå vil hun jobbe for et NAV som er bedre for både brukere og ansatte:

– Jeg er imponert over at NAVs personbrukerundersøkelse viser at tilfredsheten med NAV er på omtrent samme nivå som før koronapandemien, til tross for et enormt trykk. Det viser hvor dedikerte de ansatte er. Tenk da hva dere kan få til når vi øker driftsbudsjettet for 2022 og gir dere tid og tillit til å gi brukerne deres best mulig tjenester, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Hadia Tajik
– Jeg støtter alle forslag som fører at flere kommer i arbeid, og tiltak som fremmer sosial rettferdighet, sier Tajik.

Invitasjon til NAV-ansatte

Hun mener regjeringens planlagte tillitsreform slik den er beskrevet i Hurdalsplattformen, blir et viktig virkemiddel.

Her står det at reformen handler om «å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.»

Det står også at «Målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante.»

Men kommer politikerne til å klare å slippe taket i styring og telling av NAVs resultater?

– Ja, det tror jeg. Det er et enormt engasjement både i departementet og blant ansatte i NAV. Dette vil vi få til. Tillitsreformen koker ned til å gjøre møtene med NAVs brukere best mulig, og da må vi legge til rette for at NAV-ansatte har det handlingsrommet de trenger. Vi skal ikke gå detaljert til verks.

For å få til nødvendige endringer vil hun at medarbeiderne i NAV involverer seg.

– Innovasjon fungerer best når de som gjør jobben kommer med ideer. Dette er en invitasjon fra meg: Gi tilbakemeldinger om hva dere trenger i arbeidshverdagen for å gjøre jobben best mulig. Kanskje har dere forslag til regelverksendringer eller andre ting som vil gjøre jobben deres lettere? Er det noe vi kan gjøre smartere, så si fra. Bruk gjerne medbestemmelsesapparatet.

– Vi lever av hverandres arbeid

Merittlisten til Tajik i norsk toppolitikk er lang. Bare 23 år gammel ble hun rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen – Norges første «NAV-minister», og som 29-åring ble hun landets yngste statsråd noensinne, som kulturminister i Stoltenberg-regjeringen.

Hadia Tajik og Hans Christian Holte
10. desember var Tajik gjest i NAV-direktør Hans Christian Holtes allmøte for hele NAV. Hun er lei for at NAV-ansatte opplever sjikane og trusler, og til og med vold. – Det skal ikke være sånn at dere som jobber i NAV skal personlig hefte for det regelverket dere er satt til å forvalte. Det er jeg som er ansvarlig for det regelverket, sammen med kollegene mine i regjeringen og på Stortinget.

Nå er hun 38 år og er den hittil yngste ministeren på arbeids- og velferdsområdet.

– Jeg er veldig takknemlig for å være statsråd for akkurat dette feltet. Her jobber vi med verdier som er viktige i folks liv, arbeid og velferdsytelser som sikrer folk en inntekt å leve av og dermed mulighet til å leve frie og selvstendige liv. Det er selve kjernen i det norske samfunnet.

Hun er bekymret for de som står uten arbeid over lang tid.

– Vi lever av hverandres arbeid, og nå i koronapandemien er det ekstra mange som er blitt langtidsledige. Det er en krevende situasjon. Jo lenger man står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere kan det være å komme tilbake. Det gjelder også unge som havner på uføretrygd. Vi har ikke råd til å la være å la folk bruke de ressursene de har til å være i arbeid. Det betyr mye for den enkelte å ha en jobb, og det betyr mye for landet.

– Ikke nybrottsarbeid å kombinere arbeid med å ha små barn

Hun har venner og kjente med både lang og kort erfaring med NAV, men den eneste personlige erfaringen hun selv har med NAV, fikk hun da hun skulle søke om foreldrepenger i forbindelse med at hun ble mor for snart et år siden.

– Jeg ble advart av venninner som hadde fått barn noen år tidligere. De sa at det var så komplisert å søke, men det gikk veldig greit. Det var kjekt å fortelle venninnene mine. Det viser hvor langt den digitale satsingen har kommet de siste årene og hva den betyr i folks hverdag.

Nå er mannen hennes hjemme i pappaperm, men over nyttår skal lille Sofia begynne i barnehage. Det blir en ny fase.

– Jeg er spent på hvordan det blir. Det blir nok litt mindre søvn. Jeg trøster meg med at andre har klart det før meg. Det er ikke nybrottsarbeid å kombinere arbeid med å ha små barn. Velferdsstaten gjør det enklere for oss.