– Jeg synes jo det er forferdelig å tenkte på at jeg kanskje skal stå uten jobb. Samtidig tror jeg at min allsidige bakgrunn kan være noe som arbeidsgivere synes er positivt, sier Haldorsen. Sammen med over 100 påmeldte Posten-ansatte deltok Haldorsen på jobbmesse i Postens terminal i Bergen.

Skreddersydde jobbmesser

Initiativet til jobbmessen ble tatt i januar i år, da NAV sentralt kontaktet Posten i forbindelse med at postterminalene i Bergen, Stokke og Stavanger legges ned 2. september i år. Etter som det også er besluttet at det bare blir postlevering annenhver ukedag fra 1. juli neste år, må Posten gjennom flere runder med nedbemanning.

– Dette er første gang NAV tar initiativ til jobbmesser i hele landet spesielt for én bedrift, sier Kari Mæland.

NAV ønsket å være i forkant og tilby skreddersydde jobbmesser for Posten.

– Målet er å bidra til at flest mulig raskt får seg ny jobb. I samarbeid med HR-avdelingen i Posten skal NAV arrangere tilsvarende jobbmesser i hele landet utover høsten og vinteren, sier Kari Mæland, avdelingsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

200 Posten-ansatte i Bergen må finne ny jobb

I Posten AS Region Sørvest er 260 ansatte berørt av omstilling og effektivisering høsten 2019. Rundt 200 ansatte fra ruteklargjøring og reklame i Posten i Bergen og Stavanger må finne seg nytt arbeid, etter at det er klart at deler av virksomheten i Bergen og Stavanger blir flyttet til Østlandsterminalen.

På terminalen i Bergen stilte arbeidsgivere innen blant annet transport, logistikk, sikkerhet og dagligvare opp for å snakke om fremtidige arbeidsmuligheter for de mange som mister jobben.

«Gammel nok»

Haldorsen så seg ut bemanningsbyrået «Gammel nok», som henvender seg til jobbsøkere over 50 år. I likhet med mange andre Posten-ansatte er Haldorsen i denne aldersgruppen. Det er ikke nødvendigvis negativt, mener administrasjonssjef i «Gammel nok», Karin Larsen.

– Vi mener at de som har vært i arbeidslivet lenge, har et fortrinn. De har erfaring, fleksibilitet og motivasjon. Vi må slutte å snakke om at det er vanskelig å få jobb når man er over 50, og heller se på alle fordelene det har med erfarne arbeidstakere, sier Larsen. Haldorsen gikk fra praten med Larsen med en god følelse, og tro på seg selv.

– Selv om det er en ubehagelig situasjon å være i, er jeg positiv. Jeg har gjort veldig mye forskjellig i Posten, og er glad i å jobbe med mennesker. Jeg har også erfaring fra å jobbe andre steder. Nå må jeg bare jobbe videre med å se hvilke muligheter som finnes for meg, sier Haldorsen, som synes jobbmesse var et veldig bra initiativ.

Roser Posten

Jobbmessen i Bergen ble arrangert 17. juni og var et samarbeid mellom Posten og NAV Vestland. En tilsvarende jobbmesse ble arrangert i Stavanger den 19. juni i regi av NAV Marked Rogaland.

NAVs markedskontakt i region Bergen, Kristian Arnesen, sier at jobbmessen ble svært godt mottatt. NAV la stor vekt på å rekruttere arbeidsgivere som faktisk har et behov for arbeidskraft.

Markedskoordinator Kristian Arnesen i NAV region Bergen

– Det var enkelt å finne arbeidsgivere som ville stille, og vi er fornøyd med bredden på bedriftene, sier Arnesen.

Det er ikke hverdagskost å arrangere messe for kun én bedrift, men Arnesen mener konseptet kan brukes oftere. Han synes jobbmessen viser hva som er mulig å få til når NAV blir involvert tidlig.

– Messen er et godt eksempel på hva vi klarer å få til når vi bruker hele NAV. Her har NAV arbeidslivssenter og NAV-kontorene samarbeidet godt. Jeg vil også rose Posten for å ta ansvar for medarbeidere som er rammet av nedbemanningen og arbeidet de har lagt ned for å forberede dem på veien videre, sier Arnesen.

Kompetansekort

Posten har også gjennomført mange andre tiltak  for å ruste sine medarbeidere til å møte kravene i arbeidsmarkedet.

Godt over hundre påmeldte jobbsøkere fra Posten møtte opp for å se hvilke muligheter som finnes for dem i arbeidsmarkedet.

HR-fagsjef i Posten, Heidi Fredriksen forteller at Posten har lagt ned mye arbeid for å både bevisstgjøre de ansatte om egen kompetanse, lære dem å skrive CV og søknad, samt vise frem hvilke andre muligheter som finnes for dem i arbeidsmarkedet. For mange har det vært en lang prosess å innse at tiden i Posten snart er over. Samtidig har de ansatte ulik kompetanse, og svært varierende utdanningsnivå. Mange har jobbet i Posten hele sin yrkeskarriere, og har aldri skrevet CV eller søkt jobber tidligere.

– Terminalarbeiderne har gjerne ikke høyere utdanning. Men de oppdager gjerne i samtaler at de kan veldig mye, selv om de gjerne ikke tror det selv. Alle ansatte har fått utdelt kompetansekort, der deres kompetanse står beskrevet, sier Fredriksen.

Fortvilelsen har vært stor

Fredriksen forteller at fortvilelsen har vært stor blant mange, og at det har vært en lang og vanskelig prosess for dem å innstille seg på at karrieren er tvunget til å ta en ny retning.

– Heldigvis har vi opplevd at de tilbudene vi har gitt dem, som jobbsøkerkurs og CV-skriving har gjort dem godt. De har gjerne vært frustrert når de har startet på dette, men kommer ut igjen med nytt mot.

– Det finnes et arbeidsliv utenfor Posten

Fredriksen håper og tror at jobbmessen vil ha samme effekt.

På simulatoren til Tide kunne jobbsøkerne teste sine kjøreferdigheter.

– Fordelene med jobbmesse for de ansatte er flere ting; de ser at det er behov for kompetansen deres utenfor Posten, samtidig som de får muligheten til å snakke direkte med arbeidsgiver. Forhåpentlig får de også anledning til å komme på intervju, og til slutt få jobb, sier Fredriksen.

Regiondirektør i sørvest Posten AS, Janne Skarsbø mener det første punktet er essensielt for de ansatte.

– Å se at det finnes et arbeidsliv utenfor Posten, er viktig. Det er ikke alltid så enkelt å se for dem som har jobbet her hele livet, sier Skarsbø.