Anna Cecilie Jentoft, leder for brukerutvalget i Nordland

– Omgivelsene merker at brukerutvalget er mer synlig og faktisk gjør en forskjell, sier leder Anna Cecilie Jentoft.

Jentoft startet som leder i 2017 og så behovet for å etablere et diskusjonsforum, der medlemmene i utvalget kunne komme fram til råd og synspunkter de ville gi til NAV Nordland.

– Vi har fått til en god dialog mellom NAV og oss som brukere. Noen skjær i sjøen har det vært, og det er ikke så rart, vi har jo ulik bakgrunn og skal komme frem til gode løsninger gjennom dialog og diskusjon.

Kan agere raskt

En annen suksessfaktor har vært at lederen av brukerutvalgets arbeidsutvalg i langt større grad enn tidligere skal kunne representere og uttale seg mellom møtene.

– Det gjør at vi kan agere raskt når det er nødvendig og at vi i større grad er et reelt rådgivende organ, sier Jentoft.

Hun forteller om flere saker brukerutvalget har vært med å påvirke.

– NAV Nordland er midt i en omorganiseringsprosess, og vi vært en pådriver for at det blir tatt hensyn til brukernes behov. I Nordlands første Partnerskapskonferanse i 2018, med NAV-ledere og rådmenn, fikk brukerutvalget stor påvirkning på programmet. Alle medlemmene fikk delta, og det ble en flott anledning til å synliggjøre BU på.

Jentoft synes brukerne får stadig mer gehør for hvordan vi mener at NAV bør være i fremtiden.

– Som leder av brukerutvalget blir jeg invitert av direktøren i NAV Nordland til å være med på møter der brukerne skal være representert. Det har ført til at lokale NAV-ledere har fått et ansikt bak navnet, og det er blitt lettere for dem å ta kontakt med brukerutvalget.