Tom Dahlberg
Tom Dahlberg

18 år etter at fastlegene begynte å prøve ut den digitale sykmeldingen og 11 år etter at den ble obligatorisk for alle fastleger, skriver nesten alle sykehuslegene i Norge fortsatt sykmeldinger på papir.

Men nå har startskuddet gått også for sykehusene. Aller først ut var Helgelandssykehuset, som tok i bruk den digitale sykmeldingen i midten av mars i år. Erfaringene er utelukkende gode, forteller prosjektleder ved Helgelandssykehuset, Tom Dahlberg.

– I begynnelsen var det riktignok noe rusk som gjorde at sykmeldingene ble avvist, men vi har hatt god kontakt med NAV hele veien, og etter noen uker var feilene rettet. Bortsett fra det har jeg inntrykk av at det har gått knirkefritt. Jeg har bedt om tilbakemeldinger fra legene om det har vært problematisk å gå over til digitale sykmeldinger, men har ikke fått noen.

Fikk blomster og «gullmedaljer»

Da Helgelandssykehuset skrudde av muligheten til å bruke papirsykmeldinger 14. mars og den første digitale sykmeldingen var sendt, dukket NAV personlig opp med blomster og «gullmedaljer» i sjokolade.

– Det var veldig hyggelig og helt uventet, sier Dahlberg.

Anne Rita Hovd
Anne Rita Hovd

Det var fagkoordinator Anne Rita Hovd ved NAVs lege- og behandlertelefon som syntes det var på sin plass å markere begivenheten.

– Ja, dette har vi ventet lenge på, og da jeg oppdaget at det var det lokale sykehuset vårt som sendte den aller første digitale sykmeldingen, syntes jeg det var på sin plass å markere det. Møtet med Dahlberg ga dessuten min kollega og meg litt innsikt i kompleksiteten i sykehusenes pasientjournalsystem. For oss i NAV er det lett å tenke at den digitale sykmeldingen bør være førsteprioritet, men for sykehusene er det mye annet som også må prioriteres, sier Hovd.

Kan bli store forsinkelser med papirsykmeldinger

Papirsykmeldingene fra sykehusene utgjør rundt ti prosent av alle sykmeldinger NAV mottar. Det betyr at det er 300.000 – 400.000 tusen sykmeldinger som hvert år kommer i posten. De må skannes av NAV, som skal godkjenne alle sykmeldinger. Men skanneren i NAV klarer ikke å tolke alt som står i papiret, og derfor må en stor andel av dem behandles manuelt.

Og hvis det mangler opplysninger NAV trenger for å behandle saken, blir sykmeldingen sendt i retur til sykehuset. Feil og mangler kan forsinke saksbehandlingen med opptil en måned på grunn av postgangen, i tillegg til eventuelle forsinkelser hos sykehusene.

– Dermed blir utbetalingen av sykepenger til pasienten veldig forsinket. Dessuten blir det mye ekstraarbeid både for legene og NAV. I den digitale sykmeldingen er det ikke mulig å la være å fylle ut påkrevde felter. Og hvis det er noe som mangler, får legen den i retur i fagsystemet vårt. Fordelene er store både for pasientene og for sykehusene, og selvfølgelig også for NAV, sier Dahlberg.

Så hvorfor har ikke alle sykehusene tatt i bruk den digitale sykmeldingen for lengst? Forklaringen er at sykehuslegenes elektroniske pasientjournalsystem ikke har vært tilrettelagt for dette før nå, mener Dahlberg:

– Systemet er nylig blitt oppdatert fra DIPS til det som heter DIPS Arena, og det gjør at vi først nå kan ta i bruk digitale sykmeldinger. Jeg vil tro tror det gjelder de fleste sykehusene. Det står nok ikke på vond vilje, men på ressurser, prioriteringer og kapasitet.

Flere sykehus tar i bruk den digitale sykmeldingen

Camilla Bårnes Roark
Camilla Bårnes Roark

Produkteieren for den digitale sykmeldingen og registreringsløsningen i NAV, Camilla Bårnes Roark, er glad for at sykehusene omsider er i gang.

– Å digitalisere et papirdokument, slik vi har måttet gjøre, er som å gå baklengs inn i fremtiden. Det er veldig stressende for pasienten at vi noen tilfeller må ta kontakt for å be om hjelp til å få korrekte opplysninger. Jeg håper resten av landets sykehus tar i bruk den digitale sykmeldingen så raskt som mulig.

Hun forteller at Nordlandsykehuset i Bodø startet å ta i bruk den digitale sykmeldingen 9. mai, og resten av Helse Nord, det vil si Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge, starter i løpet av høsten.

– Også Helse Vest har så smått kommet i gang, mens Helse Midt etablerer en ny digital løsning som støtter den digitale sykmeldingen. Her er det planlagt et forsøksprosjekt i siste halvdel av 2022. Når det gjelder Helse Sør-Øst, har Diakonhjemmet så vidt startet med digitale sykmeldinger. Det er foreløpig usikkert når de større sykehusene skal gå over til DIPS Arena, sier Roark.