I denne rapporten presenterer vi en oppsummering av 2017 sett fra Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rapporten består av disse fem enkeltstående artiklene som kan leses og deles hver for seg:

  1. Hvordan jobber NAV med mediesaker?
  2. Slik dekket mediene NAV i 2017
  3. Derfor er NAV til stede på sosiale medier
  4. Sju mediesaker der NAV satte dagsorden i 2017
  5. Fem mediesaker NAV trakk lærdom av i 2017

Digital publisering

Publiseringen av årets medierapport speiler utviklingen i mediene ellers. Mens medierapporten tidligere hovedsakelig var en papirrapport, blir denne utgaven hovedsakelig publisert i et format tilpasset digital lesing. Medierapporten er publisert på plattformen til NAV-magasinet MEMU, som nylig ble digitalisert.

‒ I kontakten med media er vi opptatt av at NAV skal være en åpen organisasjon, slik at offentligheten skal kunne følge med på hvordan vi forvalter vårt samfunnsoppdrag. Vi ønsker også åpenhet om hvordan vi kommuniserer med media og omverdenen. Derfor legger vi ut medierapporten på nett, slik at egne ansatte, media og andre interesserte kan få innblikk i vårt arbeid på dette området, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i NAV.

Blant endringene i årets rapport er også en egen artikkel om sosiale medier, som blir stadig viktigere for NAVs kommunikasjon med brukere og omgivelsene.

Stor medieinteresse
Medierapporten viser at det fortsatt er stor interesse for NAV i norske redaksjoner. I gjennomsnitt er det om lag hundre artikler daglig der NAV er omtalt.

– Det reflekterer at vi har et viktig samfunnsoppdrag, men sier også en del om bredden i hva vi har ansvar for, sier Turnes. Hun tror ikke omtalen blir mindre framover.

– Vi skal både tåle og sette pris på at vi er i medienes søkelys. Vi mener at medieomtalen av NAV generelt gir et balansert bilde av hvor vi står, men vi ser selvfølgelig enkeltsaker som er skjevt og til dels feilaktig framstilt. I kjølvannet av disse har vi ofte konstruktive dialoger med de aktuelle mediene.

I 2018 vil Hege Turnes at NAV skal jobbe for å bli enda bedre til å bruke kommunikasjon som et virkemiddel for å nå NAVs mål. Dette innebærer å styrke NAV som en kunnskapsrik samfunnsaktør og å bidra til enda mer åpenhet om NAVs virksomhet.

– Ansatte ved små og store NAV-enheter over hele landet gir mennesker muligheter hver dag og vi har dybdekunnskap om utviklingen på arbeids- og velferdsfeltet. I vår kontakt med mediene ønsker vi både å løfte fram de gode historiene om NAVs arbeid og samtidig bidra til en mer opplyst samfunnsdebatt, sier Turnes.