I denne rapporten presenterer vi en oppsummering av NAVs mediearbeid i 2018 sett fra Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Rapporten publiseres i NAVs nettmagasin memu.no og består av disse fem enkeltstående artiklene:

1. Dette er NAVs verktøykasse i mediearbeidet
2. Tallene som beskriver mediedekningen av NAV i 2018
3. Slik bidro sosiale medier til å løse NAVs samfunnsoppdrag i 2018
4. Seks mediesaker der NAV satte dagsorden i 2018
5. Fem mediesaker NAV trakk lærdom av i 2018

Færre mediesaker

I årets rapport kan du blant annet lese at det i 2018 har vært nedgang både i antall mediesaker om NAV og antall pressehenvendelser. Hva kan det komme av?

– Forhåpentligvis sier det noe om at utviklingen i NAV går i riktig retning, ettersom antallet NAV-saker med negativ vinkling også går ned. Året med flest mediesaker om NAV var 2009, og da hadde NAV store utfordringer på flere områder, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i NAV.

Andre grunner til nedgangen er bedringen på arbeidsmarkedet, som bidrar til at det blir mindre interesse for NAVs tall og analyser på området.

NAV har imidlertid ikke et mål om at det ikke skal være negative saker om NAV i media.

– Når vi forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og møter personer i alle livets faser, er det viktig at mediene ser oss i kortene. Medienes dekning av NAV gir oss mye læring og bidrar totalt sett til å gjøre oss bedre. Derfor er det viktig at NAV som organisasjon er åpen for omverdenen, også på medieområdet, sier Turnes.

I 2018 ble også NAVs mediearbeid påvirket av at EUs nye personvernregler, GDPR, trådte i kraft 25. mai. Det førte blant annet til en endring i hvordan vi håndterer fritak fra taushetsplikten i mediesaker.

– I mediesaker som involverer brukere har vi siden 2014 bedt om å bli fritatt fra taushetsplikten for å kunne uttale oss i saken. Fra mai 2018 endret vi måten vi mottar fritaket på. Den nye rutinen har ført til en sikrere og raskere måte å få fritak på, sier Turnes.

NAV og sosiale medier

Også i år har medierapporten en egen artikkel om sosiale medier. Selv om telefon og nav.no er de største og viktigste kanalene for kontakt med NAV, har vi også flere kontoer på sosiale medier, hvor vi blant annet kan avklare regelspørsmål eller gi arbeidssøkere hjelp til å komme i jobb. NAV kan få mye ut av å møte brukerne på plattformer der de bruker mye tid.

En annen konsekvens av endringer i folks medievaner, er at både nyhetssaker og enkeltposter på sosiale medier spres raskere enn før.

– Det har både ført til at en sak i en lokalavis raskt sprer seg til større nasjonale medier, men også at innlegg fra privatpersoner går «viralt» uten at medieredaksjoner har vært involvert.

Dette gir nye utfordringer i NAVs mediearbeid, ettersom kravene til faktasjekk og tilsvar ikke er til stede i sosiale medier, sier Turnes.

Det siste året har vi imidlertid sett eksempler på at redaksjoner også sjekker påstander som spres i sosiale medier. Et godt eksempel var en mye delt Facebook-post om en somalisk familie som tilsynelatende hadde kjøpt nyeste versjon av iPhone ved å bruke en NAV-rekvisisjon. På bakgrunn av blant annet svar fra NAV, konkluderte Faktisk.no med at historien ikke var sann.
I 2019 ønsker Hege Turnes at NAV skal fortsette arbeidet med være åpne og tilgjengelige for media.

– Respekt for medias samfunnsoppdrag og tilrettelegging for god samhandling med journalister er svært viktig for oss. Det er også viktig at vi aktivt deler erfaringer og kunnskap med omverdenen, sier Turnes.